Vägledning för bildberedning

Guide till bildbehandling

För kunder som inte har någon erfarenhet av bildredigering erbjuder vi automatisk bildförbättring. Med detta alternativ kan vi se till att varje bild bearbetas optimalt för att uppnå bästa möjliga resultat.

För kunder som föredrar att redigera sina egna bilder (t.ex. i Photoshop eller Lightroom), eller som redan har viss erfarenhet av bildredigering, erbjuder vi tips och tricks som hjälper dig att uppnå ett perfekt resultat.

Förutom följande tips rekommenderar vi även vårt Sample Set, som innehåller alla tillgängliga material och ytbehandlingar.

Följande punkter bör beaktas när du förbereder bilder:

  • Färghantering
  • Färgrymd
  • Ljusstyrka och kontrast
  • Upplösning/dimensioner
  • Skärpa
  • ICC-profiler
  • Filformat

Färghantering

För att kunna bedöma färger korrekt är det viktigt att både belysningen och bildskärmen är korrekt inställda. Ta reda på allt du behöver veta om färghantering här.

Färgrymd

Det är viktigt att rätt färgprofiler är inbäddade i bilderna och att de levereras i RGB. Vi har sammanställt en lista över de färgprofiler vi accepterar.

Optimal ljusstyrka och kontrast i bilder

Innan du producerar en bild bör du kontrollera att värdena för kontrast och ljusstyrka är korrekta. Observera att bilderna på bildskärmen är bakgrundsbelysta och fotoprodukten inte är det, så det kan finnas en liten skillnad i ljusstyrka. Om bildskärmen inte är korrekt kalibrerad kan bilden bli för ljus eller för mörk.

Vi rekommenderar att du kontrollerar tonvärdena i bilden. Du kan använda funktionen Tonkorrigering för att avgöra om det finns ljusstyrka i alla delar av bilden.

Om högdagrar eller skuggor saknas kommer produkten senare att se tråkig ut och sakna kontrast. Här är ett exempel på där högdagrar eller skuggor saknas. I dessa fall rekommenderar vi att du omarbetar bilderna.

Bild med högdagrar och bild med lågdagrar som saknas

Bilden är generellt för mörk och saknar högdagrar:Tonvärdena är endast bevarade i de mellersta till låga tonerna och bilden ser mycket mörk och kontrastlös ut.

Bilden är för mörk

För bästa resultat bör tonvärdena vara väl fördelade och finnas i alla områden:

Bild med bra tonvärden

Upplösning/Dimensioner

Bilderna ska ha rätt produktionsupplösning. Du hittar denna information för varje produkt i det professionella området. Kontrollera att dimensionerna och upplösningen är korrekta.

Det finns två huvudalternativ. Du kan antingen manuellt ändra storlek på bilderna i dina program, i vilket fall vi rekommenderar att du skärper upp bilderna, eller så kan du skicka in bilden i dess befintliga upplösning så tar vi hand om den här processen.

Uppskärpning

Det finns flera verktyg och alternativ för att göra bilder skarpare. Om du ska skala upp bilderna rekommenderar vi att du skärper dem. Se dock till att bilderna inte blir för skarpa, annars finns det risk för moiré i produktionen.

Lightroom: Du kan justera skärpan på dina bilder under framkallningsprocessen. När du exporterar bilder finns det ett alternativ som heter Output Sharpness. Detta alternativ ska avmarkeras om skärpan redan har ställts in.

Överskärpning (moiré)

Moiré kan orsakas av att bilden överskärps eller av att olika raster läggs ovanpå varandra. Moiré kan uppstå när en bild fotograferas, skannas, retuscheras eller exponeras/skrivs ut.

Moiré kan ses som ett kraftigt brus när bilden betraktas i hög förstoring (minst 100%). För en fotoprodukt på riktigt fotopapper använder vi en pixelimagesetter, som återger de enskilda pixlarna mycket skarpt, så att alla bilddetaljer blir tydliga och denna effekt kan förstärkas ytterligare under produktionen.

Närbild av moiré-effekt

Undvikande av moiré

För att minska eller eliminera denna effekt rekommenderar vi att du gör bilden suddig i de drabbade områdena.

Gör ett selektivt urval eller en mask på de drabbade områdena. Använd sedan filtret Gaussisk oskärpa i Photoshop, till exempel. Tyvärr kan vi inte ge dig en allmän riktlinje för inställningarna, eftersom det helt beror på din bild, bildens storlek och moaréns styrka. Efter oskärpa bör bilden ha en homogen yta vid hög förstoring (zooma in tills du kan se enskilda pixlar).

Sudda ut moiré-effekt

ICC-profiler för Soft proof - Hur kommer min bild att se ut?

När bilden har bearbetats är det möjligt att simulera det slutliga utskriftsresultatet med hjälp av ett soft proof. Vi tillhandahåller våra ICC-profiler för detta ändamål.

Filformat - vilket är det rätta?

Slutligen måste du spara bilden för att skicka den till oss. Här är en sammanfattning av de filformat vi accepterar.

Automatisk bildförbättring - ja eller nej?

Om du har redigerat dina bilder själv, vänligen inaktivera automatisk bildförbättring under beställningsprocessen. Se också till att bildförbättringen är automatiskt avaktiverad när du laddar upp dina bilder. Om bildförbättringen är inaktiverad kommer vi inte att göra några ändringar i din bild.

 

Din språkinställning stämmer inte överens med språket på denna webbplats. Vänligen välj:

Din språkinställning stämmer inte överens med språket på denna webbplats. Vänligen välj: