Professionellt område

Var uppmärksam på följande detaljer:

 • Använd alltid sRGB för dina data.
 • Du kan ladda upp PDF- eller jpg-filer i webbshoppen.
 • Placera inte objekten för nära utfallslinjen. Med andra ord, täck hela sidan eller håll objekten ca 1 cm från utfallslinjen. Annars kan det antingen uppstå en “gloria” (edge halo) eller så skärs vissa viktiga element bort.
 • Typsnitt: Observera att alla typsnitt alltid måste vara inbäddade i PDF-filen, alternativt kan du konvertera dem till sökvägar.
 • Minsta teckenstorlek: Observera att teckenstorlekarna skiljer sig åt mellan olika typsnitt. Teckensnitten sans-serif, normalt eller fetstilt, ska vara minst 8 pt (mätt med typsnittet Arial), medan teckensnitten serif ska vara minst 10 pt (mätt med Times New Roman).
  Om vikten på ett typsnitt är "mager", bör storleken vara minst 12 pt. Om mager text står mot en mörk bakgrund bör teckenstorleken vara minst 14 pt.
 • Strecktjocklek (stroke width): Linjernas strecktjocklek får inte vara under 1pt.
 • Lämna inga register eller beskärningsmärken.
 • Det angivna antalet sidor inkluderar inte omslaget (framsidan och baksidan av omslaget).
 • Värdet av utfalls- och delat utrymme tillämpas alltid på en sida och måste därför beaktas för varje sida i en kalender eller fotobok (t.ex. värde x 2 för vänster och höger).
 • För hela fotoboksomslaget (fram och bak) behövs endast en PDF-fil.
 • Insidan av omslagets framsida och baksida kommer också att tryckas. Om du vill att den ska vara vit, lämna första sidan av det första uppslaget och sista sidan av det sista uppslaget tomma. (Fotoboken börjar direkt på det första uppslaget.)
 • PDF-filer måste optimeras i Adobe Acrobat Pro (se instruktioner nedan).
 • Det finns ingen exakt gräns för filstorleken. Kontakta vår kundtjänst om din fil är för stor.
 • Dubbelkolla alla sidor noggrant innan du beställer. Kontakta vår kundtjänst vid eventuella problem. Du kan granska alla detaljer i helskärm. Vi ansvarar inte för eventuella fel i produkten om de redan syns i förhandsgranskningen.

Professionella tips:

PDF-Export (Rekommenderas när du använder InDesign och QuarkXPress): Vi rekommenderar att du alltid använder alternativet "High-quality printing" (Högkvalitativt tryck) när du exporterar till PDF eller använder våra Adobe PDF från Saal Digital. Under "Output" (Utdata) ändrar du sedan färgutrymmet till RGB-Color Space - sRGB IEC61966-2.1 (se skärmdump nedan). Om du använder funktionen "Double pages" (Dubbla sidor) för fotoböcker med ett layoutprogram som QuarkXPress eller InDesign, se till att du har markerat "Print Sheets" (QuarkXPress = Mouting Surfaces) när du exporterar PDF-filer. Det är viktigt att vi får varje dubbelsida i PDF som en sida.

Observera att rutan "Använd gränssnitt-inställningar av dokumentet" är markerad om du arbetar med våra mallar  (se skärmdump nedan).

Du behöver inte slå samman PDF-filerna (dubbelsida omslag och inre sidor), du kan även ladda upp två PDF-filer.

Optimera alltid din PDF innan du laddar upp den för att minska mängden data och konvertera alla masker, genomsiktlighet och metadata som kan orsaka problem vid import.

Photos
Beskärning (för PDF-export): I PDF-exportfältet under "Märken och utfall", vänligen kontrollera "Använd utfallsinställningar för dokumentet" om du redan har definierat beskärningen  i dokumentet.
Photos

Adobe PDF-förinställningar: För att undvika problem med produktionen av utskriftsklar data erbjuder vi även Saal Digital Joboptions för PDF-export som du kan ladda ner gratis. Kompatibel med alla versioner av InDesign. Ladda ner Joboptions här och installera dem på din dator.

För att ladda ner Joboptions i InDesign eller Photoshop trycker du på Fil och under Adobe PDF-förinställningar väljer du Definiera. Klicka sedan på Läs in och välj Saal Digital.joboptions från den plats där du sparade filen på din dator.

Du kan nu välja profilen Saal Digital under Adobe PDF-förinställningar och sedan exportera PDF-filen.

Photos