Softproof och ICC-profil

Softproof och ICC-profil

Korrekt färgåtergivning är avgörande i både den digitala och analoga världen, oavsett om bilderna visas på skärm eller produceras. Soft proofing och ICC-profiler kan användas för att säkerställa korrekt och exakt färgåtergivning.

Soft proofing är en process som kan användas för att bedöma den kolorimetriska utmatningen av digitala produktionsdata på en bildskärm. Med hjälp av specialprogramvara och ICC-profiler kan du i förväg se hur dina bilder kommer att se ut på produkten. På så sätt kan du identifiera och korrigera eventuella avvikelser eller färgskiftningar innan den slutliga fotoprodukten produceras.

Även med den mest avancerade exponeringstekniken kommer den slutliga produkten aldrig att matcha ljusstyrkan och briljansen på en bildskärm. Därför är det viktigt att du justerar bildskärmens display så att du kan bedöma hur slutprodukten kommer att se ut.

Vad är en ICC-profil?

En ICC-profil (International Color Consortium) är en fil som innehåller information om hur färger ska visas på en viss enhet, t.ex. en bildskärm, skrivare eller kamera. Den beskriver egenskaperna hos enhetens färgrymd och möjliggör korrekt färgmatchning mellan olika enheter. Användning av ICC-profiler säkerställer konsekvent och korrekt färgåtergivning och ger en korrekt förhandsgranskning av den slutliga fotoprodukten.

Hur använder jag ICC-profiler och soft proofing?

För att skapa en soft proof behöver du programvara som stöder soft proofing, t.ex. Adobe Photoshop eller Lightroom. Dessutom är en väljusterad och perfekt kalibrerad bildskärm mycket viktig för att säkerställa korrekt färgåtergivning.

Inbäddning av färgprofiler

Man bör vara försiktig när man bäddar in en färgprofil i en fil. Vid soft proofing ska ICC-profilen inte bäddas in i filen. Istället bör bildfilerna vara i rätt färgrymd, t.ex. sRGB, Adobe RGB (1998) eller ProPhoto RGB, och lämplig ICC-profil bör användas för den slutliga fotoprodukten. Detta säkerställer korrekt färgåtergivning och förhindrar färgskiftningar under produktionsprocessen.

ICC-profiler från oss för dig

För alla våra fotoprodukter tillhandahåller vi en specialutvecklad ICC-profil som är exakt anpassad till den slutliga produkten. På så sätt kan vi säkerställa en exakt och konsekvent färgåtergivning som matchar det önskade resultatet.

Du kan ladda ner alla ICC-profiler som en ZIP-fil. Inställningarna och ICC-profilen för varje yta hittar du i Ytor och ICC-profiler:

Fotobok och Professional Line:

Photobook Professional Line omslag:

Portföljalbum:

Fotoutskrifter:

Fotoutskrifter XT:

Fotouppsättningar:

Utskriftspaket:

Fotoklistermärken:

Väggkonst:

Fotoplattor:

Affischer:

FineArt (affischer och tryck):

Fotokalender:

Kort och Minileporellos:

Vykort:

Retro-utskrifter:

Fotobroschyrer, fotoflips, flygblad:

Visitkort: