Inställningar för galleriet

Inställningar för galleri

I den här menyn kan du konfigurera presentationen av ditt galleri.
Först hittar du de grundläggande inställningarna där du kan ändra titeln, lägga till en beskrivning med personliga stilar som fet stil, understrykning, kursiv stil och punktlistor samt välja en fototyp för ditt galleri. Observera att dessa uppgifter är avsedda för internt bruk. Som standard överförs informationen som Titel och Beskrivning i din delade länk, men du kan skriva över denna information i din delade länk i menyn Share Settings.
Mer information finns i artikeln Share settings(Inställningar för delning).

Fotograferingstyp: Välj typ av foton i ditt galleri.
Datum för fotografering: Du kan ange datumet då bilderna togs.
Börja publicera: Du kan ange när du vill börja dela galleriet.
Avsluta publicering: Ange när du vill att galleriet ska sluta delas.
Arbetsflöde för e-post: Du kan välja ett arbetsflöde för e-post som du tidigare har ställt in. Mer information finns i artikeln Arbetsflöde för e-post.

Meny med inställningar för galleriet

Nedan hittar du olika inställningar för ditt galleri. Du har möjlighet att visa en bild som rubrik för ditt galleri, som kommer att synas högst upp i galleriets delade länk.

Galleri

Om du vill kan du aktivera alternativet att använda denna rubrikbild uteslutande för den funktionen och inte visa den i ditt galleri.

Alternativet Visa titelbild

Bilderna i ett galleri kan innehålla en titel och en beskrivning. Denna information kan läggas till när du väljer ett foto, i högerkolumnen. Du kan aktivera alternativet för att visa titeln och beskrivningen av fotot i ditt delade galleri.

Alternativ för bildtitel i galleriet

Du kan också aktivera funktionerna Vattenstämpel, Kommentarer och Visa feedbackknapp i det här avsnittet. Mer information om dessa alternativ finns i motsvarande innehåll.
Efter dessa alternativ hittar du verktygen för att ändra utseendet på ditt galleri.

Alternativ för visning

Du har även möjlighet att självständigt välja visningsläge på mobila enheter.

Mobil vy

När du har konfigurerat galleriets inställningar klickar du på Spara.

Importera inställningar

Om du vill kopiera samma inställningar från ett annat galleri kan du göra det genom att klicka på knappen Importera som finns i högerkolumnen bredvid In­ställ­ning­ar i galleriet.

Knappen Importera inställningar

När du klickar på Importera visas en meny med alla gallerier som du redan har. Du måste välja det galleri som du vill importera inställningarna från och sedan klicka på Importera.

Galleriets inställningar ändras i enlighet med de importerade inställningarna.

Inställningar för bilder

När du väljer en bild i ett galleri visas en högerkolumn med information och funktioner som rör den specifika bilden, indelad i flikar enligt följande:

Bildinställningar i högerkolumnen

Funktioner
Anmärkningar: Öppna ett kommentarsfönster för att visa befintliga kommentarer och lägga till nya. Galleriets inställningar måste tillåta kommentarer och galleriet måste vara delat för att andra användare ska kunna lägga till kommentarer.
Kopia: Med den här knappen kan du duplicera det valda fotot i ett annat galleri eller undergalleri som redan har skapats.
Flytta till: Använd den här funktionen för att flytta den valda bilden till ett annat galleri eller undergalleri som redan har skapats och ta bort den från det aktuella galleriet.
Kopiera bildlänk: Om du klickar på den här knappen kopieras den delade länken för det aktuella fotot, som du sedan kan klistra in och dela efter behov. Observera att galleriet måste tillåta delning för att den här länken ska fungera.
Skapa bildtexter (för utställningar): Använd det här alternativet för att skapa ett QR-kort som går att skriva ut och som länkar till det specifika fotot när det skannas. Observera att delningsinställningarna måste vara aktiverade för att detta ska fungera. Om galleriet är inställt för försäljning kan fotot dessutom göras direkt tillgängligt för köp genom skanning, enligt den inställda konfigurationen.
Radera: Detta tar bort fotot från ditt galleri.

Detaljer
Allmän information: Skapandedatum, filstorlek, mått och information om senaste beställningen visas högst upp i kolumnen. Du kan ändra fotots filnamn genom att klicka på skiftnyckelsymbolen. Observera att prickar inte är tillåtna i namnfilen.
Titel: I detta fält kan du ge ditt foto en titel.
Beskrivning: I det här fältet kan du ange en beskrivning av bilden.

Försäljning
Handelsstatistik: Visar information om hur många gånger bilden har köpts och intäkter (om tillämpligt).
Prislista för försäljning: Alternativet Use price list from gallery (Använd prislista från galleriet ) är markerat som standard. Detta innebär att om galleriet är konfigurerat för försäljning kommer fotot att ärva galleriets prislista. Du kan dock använda den här rutan för att välja en alternativ prislista för det specifika fotot.

Glöm inte att klicka på Spara ändringar när du är klar.

Konfiguration av galleriets huvudbild

I ett galleri ser du att det finns en förvald bild i den högra kolumnen. Den här bilden kommer som standard att fungera som rubrik för ditt galleri när det har delats.

Galleriets huvudbild

Du kan välja en annan bild genom att klicka på Change main image. Ett fönster visas där du kan välja en annan bild från galleriet eller välja att ladda upp en annan bild som ska fungera som huvudbild i ditt galleri.

Alternativ för huvudbild

Du kan också göra justeringar av galleriets huvudbild genom att klicka på knappen Redigera bild.

Redigera galleriets huvudbild

Om ditt galleri redan är delat och du öppnar den delade länken kommer du att se galleriets huvudbild som fungerar som rubrik i ditt galleri.

Galleri med huvudbild

Du har möjlighet att ta bort rubriken från ditt galleri om du vill. För att göra detta måste du öppna Galleriets inställningar i ditt galleri och avaktivera Visa huvudbild. I Galleri-inställningarna kan du också aktivera alternativet Huvudbild endast som rubrik, så att huvudbilden endast fungerar som rubrik i ditt galleri.

Alternativet Endast huvudbild som rubrik