Feedback-galleri

Galleri för återkoppling

Du kan göra om dina gallerier till feedbackgallerier där dina kunder kan betygsätta varje foto med en färgskala i galleriet. Detta förenklar ditt arbetsflöde och centraliserar kommunikationen med dina kunder.

Aktivera feedbackgalleri

För att aktivera det här alternativet öppnar du Galleriinställningar för det valda galleriet. I den här menyn måste du aktivera alternativet Feedback Gallery och klicka på Save (Spara). Då blir ditt galleri ett feedbackgalleri.

Visa alternativet för återkopplingsgalleri i galleriets inställningar

Du kan inaktivera det här alternativet när som helst.

Delat galleri för återkoppling

När galleriet har konfigurerats som ett feedbackgalleri kan kunderna betygsätta bilderna i det. Genom att klicka på en bild visas tre färgade cirklar i bildens nedre vänstra hörn, så att dina kunder kan betygsätta bilden enligt följande:
Grön, för vald.
Orange, för osäker.
Röd, för avvisad.

Bild markerad med feedback

När bilderna i Shared Link Gallery har betygsatts markeras de med en färgad cirkel i det övre vänstra hörnet för att visa att de har valts. Det är också möjligt att filtrera de bilder som visas i det delade galleriet genom att klicka på knappen Feedback i det övre vänstra hörnet och välja önskat alternativ.

Delat feedbackgalleri med urval

Visa återkoppling

Kundfeedback kan visas i ditt konto i menyn Galleri. Du kommer att märka att varje bild är markerad med en röd, orange eller grön cirkel i det övre vänstra hörnet, vilket återspeglar kundens val.

Bilder markerade med feedback i gallerimenyn

För ett effektivt arbetsflöde rekommenderar vi att du aktiverar kommentarer för galleriet så att kunderna kan lämna kommentarer om bilderna och begära ändringar vid behov. För mer information, se följande artikel om hur du aktiverar kommentarer.

Observera att den här funktionen även påverkar kundens önskelista; när den här funktionen är aktiverad kan kunden inte bara markera bilderna som gröna, orange eller röda, utan även välja önskade bilder till sin önskelista och skicka sina val till dig. Mer information finns i artikeln Önskelista.