Fotojobb - Arbetsflödesguide

Fotojobb - Arbetsflödesguide

När ett Photo Job har skapats och konfigurerats måste du följa dessa steg för att säkerställa ett optimalt arbetsflöde:

1. Registrering online

Du kan aktivera online-registrering så att deltagarna enkelt kan registrera sig online före fotograferingen. Detta samlar automatiskt in alla deras kontaktuppgifter. Se artikeln Online Registration för mer information.

2. Skriv ut QR-koderna

För att dra nytta av den automatiska sorteringen och skapa alla dina gallerier på en gång med ett enda klick, ladda ner och skriv ut QR-koderna. Du kommer åt dem i fotojobbet genom att klicka på knappen QR-koder i den högra kolumnen. Mer information finns i artikeln om QR-koder.

3. Fotografering

Om deltagarna ännu inte är registrerade kan du ge dem ett QR-kort, antingen tryckt eller digitalt, så att de kan komma åt sitt galleri senare genom att skanna QR-koden eller följa länken. Kom ihåg att samtycke från deltagaren eller dennes juridiska kontakt krävs före fotograferingen. Därför måste icke-registrerade deltagare skriva under dem. Blanka QR-kort innehåller en samtyckesblankett som varje deltagare ska underteckna.
I början av fotograferingen ska du se till att fotografera varje QR-kod först, följt av bilder på motsvarande person, för att säkerställa automatisk sortering vid uppladdning.

4. Uppladdning

När bilderna har tagits är nästa steg att ladda upp dem till varje grupp i fotojobbet. Observera att när en grupp skapas i ett Photo Job skapas automatiskt ett tomt galleri. Det finns två sätt att komma åt detta galleri:
1. från menyn Gallerier: Alla dina gallerier listas här. Varje gruppgalleri är märkt med namnet på fotojobbet, följt av gruppens namn.
2. från menyn Fotojobb: Klicka på gruppnamnet eller skiftnyckelikonen för att öppna motsvarande tomma galleri.
Tomt galleri

För att ladda upp bilder kan du antingen klicka på knappen + Add och Lägg till bilder, klicka på knappen Lägg till bilder i mitten av galleriet eller dra och släppa bilderna direkt där. Observera att du först måste ladda upp QR-koden, följt av de bilder som är associerade med den specifika QR-koden, för att kunna använda den automatiska sorteringen. QR-koder upptäcks automatiskt för sorteringsändamål och är inte synliga för slutanvändare i det publicerade galleriet.
Observera att om en QR-kod redan har genererats för de gemensamma gallerierna visas fliken med motsvarande tomma gemensamma galleri. Gemensamma gallerier som redan har en QR-kod kan också sorteras automatiskt genom att QR-kodsbilden laddas upp först, följt av de foton som ska ingå i det delade galleriet.

Galleri med bilder osorterade

5. Sortera

När bilderna har laddats upp ser du en Börja sortera automatiskt -knapp i det övre vänstra hörnet. Om du klickar på den sorteras bilderna automatiskt i gallerier för varje genererad QR-kod, och i varje galleri ingår alla bilder som tagits efter QR-bilden.

Galleri med bilder sorterade

Tilldela QR-kod manuellt

Om en QR-kod inte upptäcks automatiskt kan du tilldela den manuellt. Välj den bild som du vill identifiera som en QR-kod och klicka på knappen Tilldela QR-kod till bild i den högra kolumnen. Då visas en meny där du kan ange den QR-kod som ska associeras. När du har angett den klickar du på knappen OK. QR-koden kommer nu att associeras med den valda bilden.

Osorterade bilder

Om en bild inte har sorterats automatiskt kan du lägga till den manuellt i ett skapat galleri. Välj bilden för att visa funktionerna i den högra kolumnen. Klicka på knappen Flytta till och välj det destinationsgalleri där du vill placera bilden.

Funktioner för bilden

6. Granskning av fotojobb

När du har laddat upp bilder och skapat gallerier rekommenderas att du granskar galleriets utseende och innehåll för att se till att allt är som önskat.
Du kan komma åt varje galleris delade länk genom att klicka på knappen Öppna i det övre högra hörnet av varje galleri som listas i gruppgalleriet eller i ett enskilt galleri i den högra kolumnen.

Stil och utseende

Stil och utseende för alla gallerier i ett fotojobb konfigureras i Inställningar för fotojobb. Detta finns i menyn Allmänt i fotojobbet. Se artikeln Allmän meny för mer information.

Meny för fotojobb

Ändra galleriets foton

När ett galleri har skapats kan du ladda upp fler foton, ta bort befintliga foton eller ändra ordningen på dem.
Gå till galleriet genom att klicka på knappen Redigera till höger. I galleriet kan du lägga till fler bilder genom att välja knappen Lägg till längst upp till vänster.
När du väljer en bild i galleriet visas olika alternativ i den högra kolumnen, bland annat Radera, Flytta till eller Kopia. Mer information finns i avsnittet Bildinställningar.

Flytta ett galleri

Det är möjligt att flytta ett galleri från en grupp till en annan inom samma Photo Job. För att göra detta, öppna det galleri som du vill flytta. I den högra kolumnen finns en knapp Flytta galleri. Klicka på den för att visa en meny med alla de grupper som redan har skapats i samma Photo Job. Välj den destinationsgrupp som du vill flytta och klicka på knappen Flytta galleri.

Ta bort en grupp eller ett galleri

Du kan ta bort ett galleri eller en grupp genom att klicka på Inställningar för fotojobb för det galleri eller den grupp som du vill ta bort och sedan klicka på papperskorgen i det övre högra hörnet. Observera att detta innebär att alla uppladdade data tas bort permanent och att de inte kan återställas när de har tagits bort.

7. Publicera och sälja

När du konfigurerar fotojobbet kan du ange ett publiceringsdatum och välja en prislista för alla grupper och gallerier som är kopplade till det. Gallerier inom fotojobbet publiceras automatiskt baserat på det konfigurerade datumet och prislistan. Mer information finns i artikeln Photo Jobs - Setup and overview.
Om dessa inställningar behöver justeras eller inte konfigurerades från början kan du ändra dem i avsnittet Inställningar för fotojobb på Allmänt. Mer information finns i artikeln Allmänt på menyn.
Gallerier kommer automatiskt att sluta publiceras på det angivna slutdatumet. Om du vill avpublicera dem manuellt klickar du på knappen Sluta publicera i den högra kolumnen i det publicerade galleriet.
Observera att alla gallerier i Fotojobbet påverkas.

Inställningar för enskilda gallerier

Om du vill ha individuella inställningar för ett visst galleri eller en viss grupp kan du inaktivera de ärvda inställningarna.
Gå till önskad grupp eller galleri och klicka på knappen Gruppinställningar. Avmarkera knappen Överta inställningar för fotojobb för att visa alla alternativ. Välj önskat alternativ för det specifika galleriet/gruppen och spara ändringarna. Observera att Stil och utseende alltid ärvs från det överordnade fotojobbet.

Inställningar för ärva fotojobb avaktiverade

8. Arkivera

När fotojobbet är slutfört och gallerierna inte längre publiceras kan du arkivera dem genom att klicka på Arkiv. Det innebär att alla gallerier i fotojobbet inte längre är tillgängliga för kunderna. Alla grupper och gallerier som skapats kommer dock fortfarande att lagras i ditt konto. Du kan avarkivera dem genom att välja Photo Job och klicka på knappen Återaktivera i den högra kolumnen.