Blanka kort med QR-kod

Blanka kort med QR-kod

Med det här alternativet kan du skapa ett visst antal QR-kort som delas ut till deltagarna antingen före eller på fotograferingsdagen. Varje QR-kod länkar till ett individuellt galleri och innehåller ett sekretessavtal som deltagaren ska skriva under. Du kan aktivera det här alternativet när du ställer in ditt fotojobb och sedan klickar på Fortsätt.

Blanka kort med QR-kod

1. Skapa grupper

En meny för att skapa grupperna visas. Ange gruppnamnen (t.ex. klasser) i rutan Gruppens namn. Om du vill lägga till fler grupper klickar du på Add, vilket skapar ytterligare en Gruppens namn -ruta. Grupper kan tas bort genom att välja papperskorgsikonen. Det krävs minst en grupp för att skapa ett fotojobb. När du är klar klickar du på Fortsätt.

Skapande av grupper

2. Konfigurera grupper

Konfigurera sedan var och en av de grupper som du har skapat enligt följande:

Antal deltagare: Välj antal deltagare för varje grupp. Observera att du kan lägga till fler om det behövs senare.

Grupp eller klass: Välj den grupp som ska konfigureras.

Typ av foton: Bestäm vilka olika typer av bilder som senare kan tas på gruppen.

När du har konfigurerat en grupp klickar du på knappen Skapa i det övre högra hörnet för att spara inställningarna. Gruppinställningarna visas i en tabell längst ned. Du kan ladda ner QR-koden från den här menyn genom att klicka på knappen Download.
När alla grupper är konfigurerade klickar du på knappen Fortsätt.

Konfiguration av grupper

3. Kontrollera fotojobbet

Det skapade fotojobbet öppnas enligt konfigurationen. All information om varje grupp som skapats visas i en tabell. Om du vill kan du skapa en ny grupp genom att ange namnet i rutan Ny grupp högst upp och klicka på knappen Add.

I den högra kolumnen visas alla menyer inom Photo Job. Som standard visas menyn Allmänt. Härifrån kan du ändra inställningarna för Photo Job. Mer information finns i artikeln Allmän meny.

Fotojobbet är skapat

4. Blanka QR-kort

Du måste skriva ut de tomma QR-korten och dela ut dem före fotograferingen. Du måste se till att varje deltagare undertecknar GDPR och behåller QR-koden för åtkomst till galleriet. Du hittar mer information i artikeln QR-koder.

Varje QR-kort måste fotograferas för varje deltagare för att säkerställa automatisk sortering av bilderna.

5. Efter fotograferingsdagen

Efter fotograferingsdagen måste du ladda upp varje deltagares QR-kodsfoto tillsammans med de utvalda foton som du vill dela eller sälja. För mer information om nästa steg och funktioner, läs artikeln Arbetsflöde - Steg-för-steg-guide.