Manuell sortering

Manuell sortering

Det här alternativet är perfekt för situationer där du redan har fotograferat deltagare utan QR-kodkort. Om du väljer det här alternativet måste du ha tagit hand om GDPR före fotograferingen och kan sedan ställa in nyckelbilder och aktivera automatisk sortering. Du måste sedan manuellt ge varje kund åtkomst till galleriet så att de kan komma åt galleriet.

Alternativ för manuell sortering

1. Allmän dataskyddsförordning

Det är viktigt för oss att du har tagit hänsyn till GDPR. Därför måste du bekräfta att du har fått GDPR från alla deltagare innan du kan använda det här alternativet. Bekräfta detta genom att klicka på Fortsätt.

2. Skapa grupper

Om du börjar med detta alternativ kommer du att ha ett tomt fotojobb och måste först skapa grupper. För att skapa en grupp anger du önskat gruppnamn i fältet Ny grupp och klickar på Lägg till. Du kan lägga till så många grupper som du behöver.

Skapade grupper

3. Ladda upp bilder

Öppna gruppgalleriet genom att klicka på dess namn eller på skiftnyckelikonen. När du är i gruppgalleriet laddar du upp de bilder som motsvarar gruppen. För att lägga till en bild klickar du på den blå knappen Lägg till i det övre vänstra hörnet, väljer Lägg till bilder och väljer platsen där bilderna ska lagras. Se till att alla deltagares bilder laddas upp tillsammans för att undvika att bilderna blandas ihop.

Uppladdade bilder

4. Sortera

För att sorteringen ska fungera korrekt måste du markera varje första bild från den nya fotograferingen som en nyckelbild i det första steget.

Du väljer alltid den första bilden från en ny inställning, t.ex. en ny deltagare. Du kan välja flera bilder via Välj flera. Detaljerad information om den valda bilden visas i den högra kolumnen, tillsammans med knappen Markera som nyckelbild. Klicka på denna knapp för att utse den valda bilden till nyckelbild. Vid automatisk sortering kommer alla bilder som följer nyckelbilden att inkluderas i samma galleri. Det är viktigt att säkerställa att alla efterföljande bilder tillhör samma deltagare.

Bild som valts ut som nyckelbild

När alla nyckelbilder har ställts in för varje deltagare i gruppen klickar du på knappen Börja sortera automatiskt i det övre vänstra hörnet. Då sorteras bilderna automatiskt i gallerier baserat på de angivna nyckelbilderna, inklusive alla bilder som laddats upp efter nyckelbilden.

Bilder sorterade

5. Inställningar och kontroll

Tänk på att alla gallerier som skapas inom en grupp ärver inställningarna från fotojobbet, som finns i menyn Allmänt i fotojobbet. Mer information finns i artikeln om menyn General.

Vi rekommenderar att du granskar utseendet och innehållet i varje galleri för att se till att de uppfyller dina förväntningar. Om det behövs kan du göra justeringar, t.ex. flytta bilder mellan gallerier, ladda upp ytterligare foton eller ändra innehållet i galleriet. Mer information finns i guideartikeln Photo Job - Workflow.

6. Kontakta kunder

När gallerierna har skapats måste du kontakta kunderna och förse dem med gallerilänken. Du kan enkelt göra detta genom att ladda ner Kort med bilder från menyn QR-koder. Detta genererar en PDF med QR-koder för varje galleri, tillsammans med exempelbilder och en länk. Mer information finns i artikeln om QR-koder.