Gemensamma gruppgallerier

Gemensamma gruppgallerier

Förutom att skapa individuella gallerier kan du också skapa gemensamma gruppgallerier som kan nås från alla individuella QR-gallerier. Det innebär att vem som helst kan beställa gruppfoton utan att behöva lägga till dem manuellt i varje galleri. Det finns två sätt att skapa gemensamma gallerier:

1. Manuellt skapande

Öppna det galleri inom Photo Job-gruppen där du vill skapa det gemensamma galleriet. Klicka på Lägg till och välj Lägga till ett nytt gemensamt gruppgalleri (t.ex. gruppfoton). En meny visas där du kan ange Titel, Beskrivningoch välja Fotograferingstyp. När du har fyllt i dessa klickar du på knappen Skapa. Som standard öppnas det gemensamma gruppgalleri som skapats för att du ska kunna ladda upp önskade foton genom att klicka på knappen Lägg till bilder.

Lägga till gemensamt gruppgalleri

2. Automatisk skapelse med QR-kod

Du kan skapa kort med QR-kod som du kan använda vid fotograferingen för att ta QR-koden först och sedan gruppfotot. Detta gör att du automatiskt kan skapa gemensamma gruppgallerier på samma sätt som individuella gallerier.
Mer information om hur du skapar gemensamma gruppgallerikort finns i artikeln QR-koder på menyn.

Mer information om hur arbetsflödet för automatisk sortering går till finns i guiden Fotojobb - arbetsflöde.

Prislista för gemensamma gruppgallerier

När du konfigurerar fotojobbet visas ett alternativ för att ställa in en annan prislista för gemensamma gruppgallerier som du kan aktivera. Du kan aktivera det här alternativet när som helst genom att öppna Inställningar för fotojobb och aktivera Valfritt: Prislista för gruppfoton. Då visas en ruta där du kan välja önskad prislista för alla gemensamma gruppgallerier i fotojobbet. När du har valt klickar du på spara.

Lägga till gemensamt gruppgalleri

Det är också möjligt att ange en specifik prislista för ett visst gemensamt gruppgalleri. För att göra det öppnar du det gemensamma gruppgalleriet och klickar på knappen Kollektionsinställningar som visas i den högra kolumnen. Som standard ärvs inställningarna från Photo Job. Genom att avaktivera Överta inställningar för fotojobb kan du välja en specifik prislista och aktivera kampanjen om så önskas.

Publicerade gemensamma gruppgallerier

Gemensamma gruppgallerier är tillgängliga från alla individuella gallerier inom gruppen. När en kund går in i sitt individuella galleri visas de gemensamma gallerierna högst upp. Kunderna kan komma åt dem genom att klicka på dem och kan lägga till bilderna från det gemensamma galleriet i sin beställning.

Galleri med gemensamt gruppgalleri