CSV-import

CSV-import

Den här funktionen är användbar när du redan har en CSV-fil med deltagaruppgifter. Det gör att du kan importera alla kontakter direkt till systemet och organisera dem i sina respektive grupper.

Alternativ för CSV-import

1. GDPR-bekräftelse

Det är viktigt för oss att du har tagit hand om GDPR. Därför måste du bekräfta att du har fått GDPR från alla deltagare innan du kan använda det här alternativet. Bekräfta detta genom att klicka på Fortsätt.

2. Importera CSV

När du väljer detta alternativ visas en tom tabell med kolumner som representerar de data som kan importeras. I det övre högra hörnet hittar du:
Rensa lista: Raderar alla inmatade data.
Ladda upp CSV-fil: Gör det möjligt att välja den CSV-fil som innehåller alla deltagardata som ska importeras.
Ladda ner provfiler: Ladda ner en CSV-fil som referens, som visar i vilken ordning uppgifterna ska matas in.

När din CSV-fil är klar klickar du på Ladda upp CSV-fil och väljer filen. Tabellen kommer automatiskt att fyllas i med informationen. Du kan ändra eller lägga till information genom att klicka på skiftnyckelsymbolen på varje rad.

Tabell med tillagd information

När du har kontrollerat att alla uppgifter är korrekta klickar du på knappen Importera deltagare längst ned till höger.

3. Kontrollera fotojobbet

Fotojobbet öppnas med de grupper som skapats automatiskt, inklusive alla deltagare i varje grupp.

Fotojobb skapat med CSV-import

Du kan lägga till en ny grupp genom att ange namnet i rutan Ny grupp högst upp och klicka på knappen Add.

I den högra kolumnen visas alla menyer i fotojobbet. Som standard visas menyn Allmänt där du kan justera inställningarna för fotojobbet. Mer information finns i artikeln om menyn General.

4. Fotografering

På dagen för fotograferingen har du redan registrerat alla deltagare. För fotograferingen kan du nu skriva ut QR-koderna med kontakter eller ta dem med dig på din smartphone.
För att möjliggöra automatisk sortering måste du först ta ett foto till QR-koden och sedan till motsvarande deltagare.

För att ladda ner QR-kortet för fotograferingen, klicka på knappen QR-koder på höger sida. För mer information läs artikeln QR-koder.

När du har fotograferat deltagaren måste du lämna QR-kortet till dem för att ge åtkomst till deras galleri när det har skapats.

5. Efter fotograferingsdagen

Efter fotograferingsdagen måste du ladda upp varje deltagares QR-kodsfoto tillsammans med de utvalda foton som du vill dela eller sälja. För mer information om nästa steg och funktioner, läs artikeln Arbetsflöde - Steg-för-steg-guide.