Soft proof i Lightroom, Photoshop och andra program

Soft proof i Lightroom, Photoshop och andra program

Här hittar du information om hur du skapar en soft proof i Lightroom och Photoshop. Vi ger dig också tips om huruvida du också kan använda soft proof i andra program.

Installera profilen

Först måste du ladda ner motsvarande profil för din produkt. Du hittar våra ICC-profiler här, i ZIP-format. När du har laddat ner filen packar du upp den och importerar profilen:

macOS: Kopiera profilen till mappen Bibliotek > ColorSync > Profiler
Windows: Högerklicka på profilen och välj Installera profil

Profilen får under inga omständigheter bäddas in i filen. Bilddata måste skickas till oss i RGB, oavsett vilken produkt du har valt.

Soft proof i Lightroom Classic

Soft proof är tillgängligt för RGB-profiler. Observera att CMYK-profiler (t.ex. akrylglas, metalltryck, PVC-skumplatta, canvas etc.) endast kan användas för soft proof i Photoshop.

1 Inställningar för mjukt korrektur

I Lightroom klickar du påUtveckla i menyfältet och markerar kryssrutan Soft Proofing. Bakgrunden blir vit, vilket indikerar att du är i läget för soft proofing. Du kan också se Proof Preview i det övre högra hörnet.

Toppmenyn i Lightroom

Lightroom kontrollknapp för mjuk korrekturläsning

Lightroom vy för mjuk korrekturläsning

En meny för Soft proofing visas i den högra kolumnen. Dra ner Profil-menyn och välj Övrigt. Ett fönster öppnas som visar de installerade ICC-profilerna. Markera rutan för den färgprofil du vill använda och tryck på OK.

Profilfältet under histogrammet ändras och visar den ICC-profil som just har lagts till. Inställningarna måste göras enligt den aktiva ICC-profilen. Du kan kontrollera detta på vår sida ICC-profiler.

Till exempel måste ICC-profilen Glossy Poster ha Avsikt inställd på relativ och kryssrutan Simulera papper och bläck avmarkerad.

Saal Digital ICC-profil i Lightroom

När alla inställningar för lämplig ICC-profil har gjorts och kryssrutan Soft Proofing är markerad kommer fotot att visas i enlighet med profilens färg. Alla justeringar av fotot bör göras med Soft Proofing aktiverat, eftersom detta kommer att vara resultatet av den slutliga produkten.

2 Exportera den färdiga bilden

Om din bild visas korrekt med soft proof och ser ut som du vill ha den, är du nu redo att exportera din bild. Gå till Arkiv > Exportera och ange önskade inställningar.
Observera att filinställningarna måste vara i en RGB-färgrymd under färgrymd och att SaalDigital-profilen inte ska ställas in!

Lightroom Filinställningar

Mjukt korrektur i Photoshop

Soft proof är tillgängligt i Photoshop för RGB- och CMYK-profiler.

1 Inställningar för soft proof

Importera bilden som du vill förhandsgranska till Photoshop. Öppna dialogen för Soft proof genom att klicka på knappen Visa i toppmenyn och välja Proof setup > Custom.

Inställningsmeny för korrektur i Photoshop

Ett fönster för anpassade provtryckningsvillkor visas. Under Enhet som ska simuleras väljer du den ICC-profil som du har laddat ner och vill testa. De andra inställningarna måste fyllas i enligt behoven för varje profil. Dessa kan kontrolleras på vår sida ICC-profiler.

Till exempel måste FineArt Baryta ICC-profilen ha Preserve RGB Numbers avmarkerat, Rendering Intent inställt på Relative Colorimetric, Black Point Compensation markerat och Simulate Paper Colour avmarkerat.

Menyn Anpassa korrekturvillkor i Photoshop

Klicka på Spara för att spara den tillagda profilen med alla parametrar ifyllda. Klicka på OK när du är klar. Den aktiva färgprofilen i Photoshop är nu den som du just har lagt till.

Bilden kommer att visas enligt färginställningarna i denna installerade profil, och det skulle vara resultatet av den slutliga produkten. Alla justeringar måste göras med ICC-profilen aktiverad som ett soft proof.

Med alternativet Visa > Prooffärger kan du nu visa bilden med eller utan profilen. Alternativt kan du aktivera eller inaktivera profilen med kortkommandot Ctrl + Y (Windows) eller Cmd + Y (macOS).

Photoshop-vy bevisfärger

Observera att profilerna för vissa av våra produkter, t.ex. väggkonst och kort, är CMYK, vilket endast kommer att simuleras. Du måste skicka dina bilder till oss i RGB.

2 Spara den slutliga bilden

Om du är nöjd med färgerna i dina bilder sparar du dem och de är klara för tryck. Du kan använda dem i vår programvara Saal Design eller i onlinebutiken.

Kan jag använda Soft proof i andra program?

I allmänhet rekommenderar vi att du använder Lightroom och Photoshop för soft proofing. I vissa fall kan de inställningar som krävs för den mest exakta färgåtergivningen inte göras i andra program.

Capture One Pro:

Våra ICC-profiler kan väljas efter installationen via View > Proof display for profile. Men andra viktiga inställningar, som renderingsprioritet, svartpunktskompensation eller pappersfärgsimulering, kan tyvärr inte göras för respektive ICC-profil. Därför rekommenderar vi inte att Capture Ones funktion för mjuk korrekturläsning används i vårt arbetsflöde. Utan de nödvändiga inställningarna kan färgprecisionen inte garanteras.

Affinity Photo:

Efter installationen kan våra ICC-profiler väljas som Proofing Profile via Adjustment > Softproof. Bilden kommer då att visas i softproof. Även om Render Intent och Black Point Compensation kan ställas in, saknas funktionen Simulate Paper Colour.

Photoshop Elements:

Tyvärr är funktionen Softproof inte tillgänglig.