Integritetspolicy för Erfarenhetsrapporten

1) Information om insamling om personuppgifter och kontaktuppgifter av den personuppgiftsansvarige

1.1 Vi uppskattar ditt besök och tackar för ditt intresse. I det följande informerar vi dig om hanteringen av dina personuppgifter när du använder vårt erbjudande. Personuppgifter är alla uppgifter som du kan identifieras personligen med.

1.2 Den personuppgiftsansvarige som ansvarar för insamling av personuppgifter på denna hemsida i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) är Saal Digital Fotoservice GmbH, Zeppelinstraße 36, 91187 Röttenbach, Tyskland, Tel.: +49 (0) 9172 4398810 , E-Mail: support@saal-digital.se. Den personuppgiftsansvarige är den fysiska eller juridiska personen som ensam eller tillsammans med andra beslutar om syftet och sättet att behandla personuppgifter. Mottagaren av personuppgifterna är Saal Digital Fotoservice GmbH. En vidarebefordran till tredje part sker inte om inte annat anges. Uppgifter kommer att vidarebefordras till tredje part i den mån vi är lagligt eller avtalsenligt skyldiga att göra det. Så långt vi vidarebefordrar data till tredje part kan du se detta från respektive underavsnitt i denna dataskyddsdeklaration (t.ex. avsändningstjänstechef). Vi använder även personuppgiftsbiträden. I den utsträckning som personuppgifter överförs inom ramen för orderbehandling görs detta på grundval av ett orderbehandlingsavtal enligt artikel. 28 GDPR. Om personuppgiftsbiträdet är belägen i ett icke-EU-medlemsland (tredje land) ser vi till att lämpliga garantier finns på plats i enlighet med artikel 44ff GDPR.

2) Insamling av personuppgifter när du besöker vår hemsida

Denna hemsida använder SSL- eller TLS-kryptering av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av personuppgifter och annat konfidentiellt innehåll (t.ex. beställningar eller förfrågningar till personuppgiftsansvarige). Du kan känna igen en krypterad anslutning med teckensträngen "https://" och låssymbolen i adresslinjen i din webbläsare.

När du använder vår hemsida endast för informationsändamål, dvs om du inte registrerar dig eller på annat sätt förser oss med information, samlar vi bara in data som din webbläsare skickar till vår server (så kallade "serverloggfiler"). När du besöker vår hemsida samlar vi in följande information som är tekniskt nödvändiga för att vi ska kunna visa hemsidan för dig:

- Vår besökta hemsida
- Datum och tid vid tillträdet
- Mängd data som skickas i byte
- Källa/referens varifrån du kom till sidan
- Använd webbläsare
- Använt operativsystem
- IP-adress använd i anonym form

Behandlingen utförs i enlighet med art. 6 paragraf 1 punkt f GDPR på grundval av vårt legitima intresse för att förbättra vår hemsidas stabilitet och funktionalitet. Uppgifterna kommer inte att vidarebefordras eller användas på något annat sätt. Vi förbehåller oss dock rätten att därefter kontrollera serverloggfilerna om det finns några konkreta indikationer på olaglig användning.

3) Webbkakor

För att göra ditt besök på vår hemsida attraktivt och för att möjliggöra användning av vissa funktioner använder vi så kallade webbkakor på olika sidor. Det här är små textfiler som lagras på din mobila enhet. Vissa av de webbkakor vi använder raderas efter slutet av webbläsarsessionen, dvs efter att du har stängt din webbläsare (så kallade session webbkakor). Andra webbkakor finns kvar på din terminal och gör det möjligt för oss eller våra partnerföretag (tredjepartswebbkakor) att känna igen din webbläsare vid ditt nästa besök (ihållande webbkakor). Om webbkakor ställs in samlar och bearbetar de specifik användarinformation som webbläsare och platsinformation samt IP-adressvärden i enskild utsträckning. Persisterande webbkakor raderas automatiskt efter en viss period, som kan variera beroende på webbkakan.

I vissa fall används webbkakor för att förenkla beställningsprocessen genom att spara inställningar (t ex att komma ihåg innehållet i en virtuell varukorg för ett senare besök på hemsidan).

Om personuppgifter också behandlas av enskilda webbkakor implementerade av oss utförs behandlingen i enlighet med Art. 6 paragraf 1 punkt b GDPR antingen för genomförandet av kontraktet eller i enlighet med art. 6 paragraf 1 punkt f GDPR för att skydda våra legitima intressen i bästa möjliga funktionalitet på hemsidan och en kundvänlig och effektiv design av sidbesöket.

Vi kan samarbeta med reklampartners som hjälper oss att göra vår hemsida mer intressant för dig. För detta ändamål lagras också webbkakor från partnerföretag på din hårddisk (tredjepartswebbkakor) när du besöker vår hemsida. Om vi ​​arbetar med ovannämnda reklampartners kommer du att informeras individuellt och separat om användningen av sådana webbkakor och omfattningen av den information som samlas in i varje fall inom följande stycken.

Observera att du kan ställa in din webbläsare på ett sådant sätt att du blir informerad om inställningen av webbkakor och kan bestämma individuellt om deras godkännande eller utesluta godkännandet av webbkakor i vissa fall eller i allmänhet. Varje webbläsare skiljer sig på det sätt som den hanterar webbkake-inställningarna. Detta beskrivs i hjälpmenyn för varje webbläsare, som förklarar hur du kan ändra dina webbkake-inställningar.

4) Personuppgiftsbehandling vid öppnandet av kontraktet

Enligt art. 6 paragraf 1 punkt b GDPR, kommer personuppgifter att fortsätta samlas in och behandlas om du tillhandahåller dem till oss för att utföra ett kontrakt. Vilka personuppgifter som samlas in kan ses från respektive inmatningsformulär. Dina personuppgifter kan raderas när som helst och kan göras genom att skicka ett meddelande till ovannämnda adress till personuppgiftsansvarige. Vi lagrar och använder informationen som du tillhandahåller för kontraktshantering. Efter fullständig bearbetning av kontraktet eller radering av din personliga information kommer dina personuppgifter att blockeras med hänsyn till skatte- och kommersiella lagringsperioder och raderas efter utgången av dessa perioder, såvida du inte uttryckligen har samtyckt till ytterligare användning av dina uppgifter eller ett lagligt tillåtet ytterligare användning av personuppgifter har reserverats av vår hemsida, om vilken vi nedan informerar dig om.

Dina bilddata lagras automatiskt i 30 dagar efter överföring i syfte att skapa fotoprodukter i enlighet med dataskyddsbestämmelser. Bilddata kommer endast att användas för detta ändamål och kommer inte att vidarebefordras till tredje part. När din beställning har slutförts och levererats kommer bilddata att lagras i upp till fyra veckor för att kunna behandla eventuella klagomål eller upprepa beställningar. Om det finns ett klagomål kommer denna period att förlängas med ytterligare fyra veckor. Därefter raderas dessa uppgifter oåterkalleligt från vårt system.

5) Upprättande av kontakt

I samband med att kontakta oss (t.ex. via kontaktformulär eller e-post) samlas personuppgifter in. Titel, förnamn, efternamn och e-postadress samlas in. Beroende på formulär eller ämne samlas ytterligare information, vilket kan ses i respektive kontaktformulär. Denna information lagras och används uteslutande för att svara på din förfrågan eller för att upprätta kontakt och tillhörande teknisk administration. Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna är vårt legitima intresse i enlighet med art. 6 paragraf 1 punkt f GDPR. Om ditt kontaktande syftar till att ingå ett kontrakt är den ytterligare rättsliga grunden för behandlingen Art. 6 paragraf 1 punkt b GDPR. Dina personuppgifter kommer att raderas tre år efter att begäran har slutförts, förutsatt att det inte finns några lagliga skyldigheter för lagring till motsatsen. Uppgifterna lagras för att säkerställa servicekvaliteten.

5.1 Behandling av personuppgifter för produktrecensioner

5.1.1 Syften och rättslig grund

I enlighet med artikel 6 paragraf 1 punkt a) GDPR (EU Data Protection Basic Regulation), dina personuppgifter kommer att skickas till vår avdelning för marknadsföring och kundservice via registreringsformuläret för erfarenhetsrapportens registreringssida eller registreringsformuläret på Facebook eller Instagram så att vi kan betrakta dig som en kandidat i urvalsprocessen.

5.1.2 Insamlade Personuppgifter

  • Hälsning
  • Namn
  • Efternamn
  • E-postadress
  • Land
  • Länk till profiler på sociala medier
  • Applikationstext
  • Uppladdade bilder

5.1.3 Lagringstid

Dina personuppgifter kommer att raderas av oss högst 10 år efter avslutat produkttest, under förutsättning att det inte finns några lagliga lagringsplikter. Uppgifterna lagras för att säkerställa servicekvaliteten.

6) Användning av dina uppgifter för direktreklam

Dina beställningsuppgifter samt användningsbeteendet i nyhetsbrevet och hemsidan kommer att analyseras av oss för att ge dig bästa möjliga innehåll. Detta kan till exempel vara prisinformation eller information om nya produkter och kan överföras som aviseringar via e-post eller som paketbilaga.

6.1 Prenumeration på vårt nyhetsbrev via e-post

Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev via e-post skickar vi dig regelbundet information om våra erbjudanden. Den enda obligatoriska informationen för att skicka nyhetsbrevet är din e-postadress. Indikationen för ytterligare möjliga uppgifter är frivillig och används för att kunna adressera dig personligen. Vi använder den så kallade double opt-in-proceduren för att skicka nyhetsbrevet. Detta innebär att vi inte skickar ett nyhetsbrev via e-post förrän du uttryckligen har bekräftat att du samtycker till att nyhetsbrevet skickas. Vi skickar sedan ett bekräftelsemeddelande som ber dig bekräfta att du vill få framtida nyhetsbrev genom att klicka på en lämplig länk.

Genom att aktivera bekräftelselänken ger du oss ditt samtycke till användningen av dina personuppgifter i enlighet med Art. 6 paragraf 1 punkt a GDPR. När du registrerar dig för nyhetsbrevet lagrar vi din IP-adress som du har angett av Internet-leverantören (ISP) samt datum och tid för registrering så att vi kan spåra eventuellt missbruk av din e-postadress vid ett senare tillfälle . De uppgifter som samlas in av oss när du registrerar dig för nyhetsbrevet kommer endast att användas för att adressera dig i reklam med hjälp av nyhetsbrevet. Du kan avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet när som helst via länken i nyhetsbrevet eller genom att skicka ett meddelande till den personuppgiftsansvarige som nämns ovan. Efter annullering kommer din e-postadress att raderas från vår nyhetsbrevs distributionslista omedelbart, såvida du inte uttryckligen har samtyckt till ytterligare användning av dina uppgifter eller vi förbehåller oss rätten att använda uppgifter som överskrider dem, vilket är tillåtet enligt lag och om vilket vi informerar dig i denna deklaration.

6.2 Utskick av nyhetsbrevet via e-post till befintliga kunder

Om du har gett oss din e-postadress när du köper varor eller tjänster förbehåller vi oss rätten att regelbundet skicka erbjudanden för liknande varor eller tjänster från vårt sortiment via e-post. I enlighet med artikel 7 paragraf 3 enligt tyska UWG (Act Against Unfair Competition), behöver vi inte få separat medgivande från dig för detta. I detta avseende utförs uppgiftsbehandling enbart på grund av vårt berättigade intresse för personlig direktreklam enligt artikel. 6 paragraf 1 punkt f GDPR. Om du från början har invänt mot användningen av din e-postadress för detta ändamål kommer vi inte att skicka ett e-postmeddelande till dig. Du har rätt att när som helst invända mot användningen av din e-postadress för ovannämnda reklamändamål med verkan för framtiden genom att meddela den personuppgiftsansvarige som nämnts i början. För detta behöver du bara betala överföringskostnaderna enligt grundläggande prislista. När vi har mottagit din invändning upphör användningen av din e-postadress för reklamändamål omedelbart.

7) Personuppgiftsbehandling för beställningsbehandling

7.1 För behandlingen av din beställning arbetar vi tillsammans med följande tjänsteleverantörer som stöder oss helt eller delvis vid genomförandet av ingående avtal. Vissa personuppgifter överförs till dessa tjänsteleverantörer i enlighet med följande information. De personuppgifter som samlas in av oss kommer att vidarebefordras till det transportföretag som beställts med leveransen inom ramen för kontraktshantering, i den utsträckning som är nödvändigt för leveransen av varorna. Vi skickar dina betalningsuppgifter till det beställda kreditinstitutet inom ramen för betalningsbearbetning, om detta är nödvändigt för betalningsbehandlingen. Om leverantörer av betalningstjänster används informerar vi dig uttryckligen om detta nedan. Den rättsliga grunden för överföring av uppgifter är Art. 6 paragraf 1 punkt b GDPR.

7.2 Användning av betalningstjänstleverantörer

-PaypalVi erbjuder betalning via Paypal. Betalning ska göras av PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (nedan kallad "PayPal"). För ytterligare information om lagen om dataskydd, se PayPal-deklarationen för dataskydd: https://www.paypal.com/uk/webapps/mpp/ua/privacy-full

-ComputopVi erbjuder betalning med kreditkort. Betalning sker av Computop Wirtschaftsinformatik GmbH, Schwarzenbergstr. 4, 96050 Bamberg, Tyskland. För ytterligare information om dataskyddslagstiftning, inklusive information om använda kreditföretag, se Computops uppgiftsskyddsdeklaration: https://www.computop.com/uk/data-privacy/

7.3 Vidarebefordrande av personuppgifter till leverantörer av frakttjänster

Beroende på leveransadress kan leverantören av frakttjänster skilja sig från den visade leverantören till leverantör vid beställningen. Följande leverantörer av fraktjänster tas i drift för frakt:

- DHL/Deutsche Post
Om varorna levereras av transporttjänstleverantören DHL/Deutsche Post (Deutsche Post AG, Charles-de-Gaulle-Straße 20, 53113 Bonn), kommer vi bara att vidarebefordra mottagarens namn, e-postadress och leveransadress till DHL/Deutsche Post för leverans i enlighet med artikel. 6 paragraf 1 punkt b GDPR. Uppgifterna vidarebefordras eftersom DHL/Deutsche Post kräver denna information för leverans av varor.

- DHL Express
Om varorna levereras av transporttjänstleverantören DHL Express (DHL Express Germany GmbH, Heinrich-Brüning-Str. 5, 53113 Bonn), vidarebefordrar vi mottagarens telefonnummer, namn, e-postadress och leveransadress till DHL Express i syfte att leverera varorna i enlighet med Art. 6 Paragraf 1 punkt b GDPR. Uppgifterna vidarebefordras eftersom DHL Express kräver denna information för leverans av varor.

- DTC
Om varorna levereras av transporttjänstleverantören DTC (DTC Projekt-Logistik GmbH & Co KG, Donaustr. 126, 90451 Nürnberg) vidarebefordrar vi mottagarens telefonnummer, namn och leveransadress till DTC för att leverera varorna i enlighet med art. 6 Paragraf 1 punkt b GDPR. Uppgifterna vidarebefordras eftersom dessa uppgifter krävs för leverans av varor på DTC.

- MRW
Om varorna levereras av transportleverantören MRW (Mensajerías Reunidas Worldwide SL, Polígono Industrial Argualas, Nave 38, 50012, Zaragoza, Spanien), vidarebefordrar vi mottagarens telefonnummer, namn, e-post och leveransadress till MRW för att leverera varorna i enlighet med art. 6 Paragraf 1 punkt b GDPR. Uppgifterna vidarebefordras eftersom MRW kräver denna information för leverans av varor.

- AUSTRIAN POST
Om varorna levereras av Österreichische Post Aktiengesellschaft (Österreichische Post Aktiengesellschaft, Rochusplatz 1,1030, Wien, Österrike), vidarebefordras mottagarens telefonnummer, namn, e-postadress och leveransadress till Austrian Post i syfte att leverans av varorna enligt art. 6 Paragraf 1 punkt b GDPR. Dessa uppgifter vidarebefordras eftersom Austrian Post kräver det för leverans av varor.

- Post CH
Om varorna levereras av transporttjänstleverantören POST CH (Post CH AG, Wankdorfallee 4, 3030 Bern, Schweiz), vidarebefordras mottagarens telefonnummer, namn och leveransadress till Post CH för att leverera varorna i enlighet med med art. 6 Paragraf 1 punkt b GDPR. Denna information vidarebefordras eftersom POST CH kräver det för leverans av varor.

- Trans-o-flex
Om varorna levereras av transporttjänstleverantören trans-of-flex (trans-o-flex Express GmbH, Hertzstraße 10, 69469 Weinheim, Tyskland), ger vi syfte att leverera varorna i enlighet med art. 6 Paragraf 1 punkt b GDPR vidarebefordras mottagarens telefonnummer, namn, e-postadress och leveransadress till trans- o-flex. Uppgifterna kommer att vidarebefordras eftersom trans-o-flex kräver dessa uppgifter för leverans av varor.

- Tourline Express
Om varorna levereras av transporttjänsteleverantören Tourline Express (C / Ciencies Nº 140, 08908 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona), vidarebefordras mottagarens telefonnummer, namn och leveransadress till Tourline Express för att leverera varorna i enlighet med art. 6 Paragraf 1 punkt b GDPR. Uppgifterna kommer att vidarebefordras eftersom Tourline Express kräver det för leverans av varor.

8) Användning av sociala medier: Videor

Användning av YouTube-videor
Denna hemsida använder YouTube-inbäddningsfunktionen för att visa och spela videor från leverantören "YouTube", som tillhör Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

Det utvidgade dataskyddsläget används här, som enligt leverantören inte initierar lagring av användarinformation förrän videon/videorna spelas upp. Om uppspelningen av inbäddade YouTube-videor påbörjas använder leverantören "YouTube" webbkakor för att samla in information om användarnas beteende. Enligt "YouTube" tjänar dessa bland annat till att samla in videostatistik, förbättra användarvänligheten och förhindra missbruk. Om du är inloggad på Google kommer din information att direkt kopplas till ditt konto när du klickar på en video. Om du inte vill kopplas till din profil på YouTube måste du logga ut innan du aktiverar knappen. Google sparar dina uppgifter (även för användare som inte är inloggade) som användarprofiler och utvärderar dem. En sådan utvärdering sker i synnerhet enligt artikel. 6 paragraf 1 punkt f GDPR på grundval av Googles legitima intressen i införandet av personlig reklam, marknadsundersökning och/eller efterfråganorienterad design av sin hemsida. Du har rätt att invända mot skapandet av dessa användarprofiler, varigenom du måste kontakta YouTube för att utöva denna rättighet.

Oavsett uppspelning av de inbäddade videorna, varje gång då denna hemsida öppnas upprättas en anslutning till Googles nätverk "DoubleClick", vilket kan utlösa ytterligare databehandlingsoperationer utan vårt inflytande.

Google LLC, som är baserat i USA, är certifierat för det amerikansk-europeiska dataskyddsavtalet "Privacy Shield", som garanterar överensstämmelse med den dataskyddsnivå som är tillämplig i EU.

Mer information om dataskydd på "YouTube" finns i leverantörens dataskyddsdeklaration på: https://policies.google.com/privacy?hl=sv-GB&gl=uk

9) Marknadsföring online

9.1 DoubleClick av Google

Denna hemsida använder online-marknadsföringsverktyget DoubleClick från Google från operatören Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. ("Dubbelklicka").

DoubleClick använder webbkakor för att visa annonser som är relevanta för användare, förbättra kampanjresultatrapporterna eller för att förhindra att en användare ser samma annonser mer än en gång. Google använder ett webbkake-ID för att spåra vilka annonser som visas i vilken webbläsare och för att förhindra att de visas mer än en gång. Bearbetning baseras på vårt legitima intresse för optimal marknadsföring av vår hemsida i enlighet med Art. 6 Paragraf 1 punkt f GDPR.

Dessutom kan DoubleClick använda webbkake-ID för att samla in konverteringar relaterade till annonsförfrågningar. Detta är till exempel när en användare ser en DoubleClick-annons och senare besöker annonsörens hemsida med samma webbläsare och köper något där. Enligt Google innehåller DoubleClick-webbkakor ingen personlig information.

På grund av de använda marknadsföringsverktygen skapar din webbläsare automatiskt en direkt anslutning till Google-servern. Vi har inget inflytande på omfattningen och den fortsatta användningen av de uppgifter som samlas in av Google genom användning av detta verktyg och därför informeras du om vår kunskapsnivå: Genom att integrera DoubleClick får Google den information som du har kallat motsvarande del av vår Internet-närvaro eller klickade på en annons från oss. Om du är registrerad med en Google-tjänst kan Google koppla ditt besök till ditt konto. Även om du inte är registrerad hos Google eller inte har loggat in, är det möjligt att leverantören kan skaffa och lagra din IP-adress.

Om du inte vill delta i den här spårningsprocessen kan du inaktivera webbkakor för konverteringsspårning genom att ställa in din webbläsare att blockera webbkakor från domänen www.googleadservices.com, https://www.google.com/settings/ads som kommer att raderas om du tar bort dina webbkakor. Alternativt kan du kontakta Digital Advertising Alliance på www.aboutads.info för att ta reda på hur du ställer in webbkakor och gör de relevanta inställningarna. Slutligen kan du ställa in din webbläsare så att du blir informerad om inställningen av webbkakor och bestämmer individuellt om du vill acceptera dem eller att utesluta godkännandet av webbkakor i vissa fall eller i allmänhet. Om webbkakor inte accepteras kan funktionen på vår hemsida begränsas.

Google LLC, som är baserat i USA, är certifierat för det amerikansk-europeiska dataskyddsavtalet "Privacy Shield", som garanterar efterlevnaden av den dataskyddsnivå som är tillämplig i EU.

För mer information om DoubleClick av Googles sekretesspolicy, besök www.google.com/policies/privacy/

9.2 Användning av Google AdWords-konverteringsspårning

Denna hemsida använder online-annonseringsprogrammet "Google AdWords" och i samband med Google AdWords konverteringsspårning av Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Vi använder Google Adwords tjänst för att uppmärksamma våra attraktiva erbjudanden med hjälp av reklammaterial (så kallade Google Adwords) på externa hemsidor. Vi kan bestämma i förhållande till uppgifterna från reklamkampanjerna hur framgångsrika de enskilda reklamåtgärderna är. Vi är intresserade av att visa dig annonser som är intressanta för dig, göra vår hemsida mer intressant för dig och för att uppnå en rättvis beräkning av reklamkostnader.

Webbkakor för konverteringsspårning ställs in när en användare klickar på en AdWords-annons som visas av Google. Webbkakor är små textfiler som lagras i ditt datorsystem. Dessa webbkakor löper vanligtvis ut efter 30 dagar och används inte för personlig identifiering. Om användaren besöker vissa sidor på den här hemsidan och webbkakan ännu inte har löpt ut kan Google och vi kan inse att användaren har klickat på annonsen och har omdirigerats till denna sida. Varje Google AdWords-kund får en annan webbkaka. Webbkakor kan därför inte spåras via AdWords-kundernas hemsidor. Informationen som samlas in med konverterings-webbkakan används för att generera konverteringsstatistik för AdWords-kunder som har valt konverteringsspårning. Kunderna ser det totala antalet användare som klickade på dennes annons och omdirigerades till en sida med en konverteringsspårnings-tagg. De kommer dock inte att få någon information som personligen identifierar användare. Om du inte vill delta i spårningen kan du blockera detta genom att inaktivera webbkakor för Google Conversion Tracking via din webbläsare under Användarinställningar. De ingår då inte i konverteringsspårningsstatistiken. Vi använder Google Adwords på grund av vårt legitima intresse av riktad annonsering i enlighet med Art. 6 Paragraf 1 punkt f GDPR.

Google LLC, som är baserat i USA, är certifierat för det amerikansk-europeiska dataskyddsavtalet "Privacy Shield", som garanterar överensstämmelse med den dataskyddsnivå som är tillämplig i EU.

Mer information om Googles sekretesspolicy finns på www.google.com/policies/privacy/

Du kan permanent avaktivera webbkakor för annonseringsinställningar genom att förhindra dem genom att ställa in webbläsarens programvara i enlighet därmed eller genom att ladda ned och installera webbläsarens plugin-program tillgängligt under följande länk:

www.google.com/settings/ads/plugin

Observera att vissa funktioner på denna hemsida inte eller bara i begränsad utsträckning kan användas om du har inaktiverat användningen av webbkakor.

10) Webbanalyser

Google (Universal) Analytics

- Google Analytics

Denna hemsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Analytics använder "webbkakor", som är textfiler som placeras på din dator, för att hjälpa hemsidan att analysera hur användare använder hemsidan. Informationen som genereras av webbkakan om din användning av denna hemsida (inklusive den förkortade IP-adressen) överförs vanligtvis till en Google-servern i USA och lagras där.

Denna hemsida använder Google Analytics uteslutande med tillägget "_anonymizeIp()", vilket säkerställer en anonymisering av IP-adressen genom att förkorta och utesluter en direkt personlig relation. Som ett resultat av förlängningen kommer din IP-adress tidigare att reduceras av Google inom EU: s medlemsländer eller i andra undertecknande stater till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs hela IP-adressen till en Google-servern i USA och förkortas där. I dessa exceptionella fall utförs denna behandling i enlighet med art. 6 Paragraf 1 punkt f GDPR på grundval av vårt legitima intresse för den statistiska analysen av användarnas beteende för optimering och marknadsföringsändamål.

På vår vägnar kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av hemsidan, för att sammanställa rapporter om hemsidans aktivitet och för att ge oss andra tjänster som rör hemsida- och internetanvändning. IP-adressen som skickas av din webbläsare i samband med Google Analytics slås inte samman med andra Google-data.

Du kan vägra att använda webbkakor genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare. Observera dock att om du gör detta kanske du inte kan använda den fulla funktionen på denna hemsida. Du kan också förhindra Google från att samla in de data som genereras av webbkakan och relatera till din användning av hemsidan (inklusive din IP-adress) och från att bearbeta dessa uppgifter av Google genom att ladda ned och installera webbläsarens plug-in tillgängligt under följande länk:

tools.google.com/dlpage/gaoptout

Som ett alternativ till webbläsarens plug-in eller i webbläsare på mobila enheter, vänligen klicka på följande länk för att ställa in en opt-out-webbkaka som förhindrar framtida insamling av Google Analytics på denna hemsida (den här borttagningswebbkakan fungerar bara på denna webbläsare och endast för den här domänen, om du tar bort dina webbkakor i den här webbläsaren måste du klicka på den här länken igen): Inaktivera Google Analytics

Google LLC, som är baserat i USA, är certifierat för det amerikansk-europeiska dataskyddsavtalet "Privacy Shield", som garanterar överensstämmelse med den dataskyddsnivå som är tillämplig i EU.

Mer information om hur Google Analytics hanterar användardata finns i Googles sekretesspolicy: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sv

11) Retargeting/ Remarketing/ Rekommendation Reklam

Google AdWords Remarketing

Vår hemsida använder funktionerna i Google AdWords Remarketing, som vi använder för att marknadsföra denna hemsida i Googles sökresultat, samt på tredjepartshemsidor. Leverantör är Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). För detta ändamål placerar Google en webbkaka i webbläsaren på din terminalenhet, som automatiskt använder ett pseudonym webbkake-ID och de sidor du besöker för att möjliggöra intressebaserad annonsering. Bearbetning baseras på vårt legitima intresse för optimal marknadsföring av vår hemsida i enlighet med Art. 6 Paragraf 1 punkt f GDPR.

Eventuell ytterligare behandling kommer endast att ske om du har kommit överens med Google om att din webbläsarhistorik för Google och appen kommer att vara länkad till ditt Google-konto och information från ditt Google-konto kommer att användas för att anpassa annonser du ser på webben. Om du är inloggad på Google när du besöker vår hemsida använder Google dina uppgifter tillsammans med Google Analytics-data för att skapa och definiera målgruppslistor för ommarknadsföring på olika enheter. För detta ändamål länkar Google tillfälligt dina personuppgifter med Google Analytics-data för att bilda målgrupper.

Alternativt kan du kontakta Digital Advertising Alliance på www.aboutads.info för att ta reda på hur du ställer in webbkakor och gör de relevanta inställningarna. Slutligen kan du ställa in din webbläsare så att du blir informerad om inställningen av webbkakor och individuellt bestämmer om du vill acceptera dem eller att utesluta godkännandet av webbkakor i vissa fall eller i allmänhet. Om webbkakor inte accepteras kan funktionen på vår hemsida begränsas.

Google LLC, som är baserat i USA, är certifierat för det amerikansk-europeiska dataskyddsavtalet "Privacy Shield", som garanterar överensstämmelse med den dataskyddsnivå som är tillämplig i EU.

Mer information och dataskyddsbestämmelserna för reklam och Google kan ses här:

www.google.com/policies/technologies/ads/

12) Användning av ett livechatsystem

LiveChat (LiveChat Software S.A.)

Denna hemsida använder teknik från LiveChat Software S.A., al. Dębowa 3, 53-134 Wrocław, Polen (www.livechatinc.com) för att samla in och lagra anonyma uppgifter för syftet med webbanalys och för att använda livechatsystemet för att svara på live-supportförfrågningar. Dessa anonyma uppgifter kan användas för att skapa användarprofiler under en pseudonym. Webbkakor kan användas för detta ändamål. Webbkakor är små textfiler som lagras lokalt i cacheminnet för besökarens Internet-webbläsare. Webbkakorna möjliggör igenkänning av webbläsaren. Om informationen som samlas in på detta sätt är personlig behandlas den i enlighet med art. 6 Paragraf 1 punkt f GDPR på grundval av vårt legitima intresse för effektiv kundservice och statistisk analys av användarnas beteende för optimeringsändamål.

Uppgifterna som samlats in med LiveChat-teknologier kommer inte att användas för att personligen identifiera besökaren på denna hemsida och kommer inte att kombineras med personuppgifter om bäraren av pseudonymen utan den berörda personens samtycke. För att undvika lagring av LiveChat-webbkakor kan du ställa in din webbläsare så att webbkakor inte längre kan lagras på din dator i framtiden eller webbkakor som redan har lagrats raderas. Att avaktivera alla webbkakor kan dock leda till att vissa funktioner på våra hemsidor inte längre kan användas till fullo. Du kan invända mot insamling och lagring av uppgifter i syfte att skapa en pseudonymerad användarprofil när som helst med framtida effekt genom att skicka oss din invändning informellt via e-post till den e-postadress som anges i avtrycket.

13) Den registrerades rättigheter

13.1 Den tillämpliga lagen om dataskydd ger dig omfattande rättigheter för registrerade (rättigheter till information och intervention) med avseende på den personuppgiftsansvarige för behandlingen av dina personuppgifter, om vilka vi informerar dig nedan:

- Rätt till information enligt art. 15 GDPR: I synnerhet har du rätt till tillgång till dina personuppgifter som behandlas av oss, behandlingsändamål, kategorierna av personuppgifter som behandlats, mottagarna eller kategorierna av mottagare till vilka dina uppgifter har blivit eller kommer att lämnas ut, de planerade lagringsperiod eller den planerade lagringsperioden, kriterierna för att bestämma lagringens varaktighet, förekomsten av rätt till rättelse, radering, begränsning av behandlingen, invändning mot behandling, klagomål till en tillsynsmyndighet, ursprunget till dina uppgifter om dessa samlades inte in av oss från dig, förekomsten av automatiskt beslutsfattande inklusive profilering och, i tillämpliga fall, meningsfull information om den logik som är inblandad och omfattningen som gäller dig och de önskade effekterna av sådan behandling, samt din rätt att bli informerad om de garantier som ges i enlighet med artikel 46 GDPR för överföring av dina uppgifter till tredje länder;

- Rätt till rättelse enligt artikel 16 i GDPR: Du har rätt till omedelbar rättelse av felaktiga uppgifter om dig och/eller slutförande av dina ofullständiga uppgifter lagrade av oss;

- Rätt att stryka enligt artikel. 17 GDPR: Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter om kraven i artikel. 17 paragraf 1 GDPR uppfylls. Denna rätt ska emellertid inte tillämpas särskilt om behandlingen är nödvändig för att utöva rätten till yttrandefrihet och information, för att fullgöra en rättslig skyldighet, av skäl av allmänt intresse eller för att hävda, utöva eller försvara rättsliga påståenden;

- Rätt att begränsa behandlingen enligt art. 18 GDPR: Du har rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter så länge att de ifrågasatta uppgifterna är bekräftade, om du vägrar ta bort dina uppgifter på grund av otillåtlig personuppgiftsbehandling och istället begära begränsningen av behandlingen av dina uppgifter, om du behöver dina uppgifter för att hävda, utöva eller försvara rättsliga påståenden, efter att vi inte längre behöver dessa uppgifter efter att syftet har uppnåtts, eller om du har lämnat in invändning av skäl för din specifika situation, så länge som ännu inte är klart om våra legitima skäl råder;

- Rätt till information i enlighet med art. 19 GDPR: Om du har utövat din rätt att få den registeransvariges rätt, radera eller begränsa behandlingen är han/hon skyldig att informera alla mottagare till vilka personuppgifterna om dig som har blivit avslöjade om denna korrigering eller radering av uppgifterna eller begränsning av behandlingen, såvida detta inte visar sig vara omöjligt eller innebär en oproportionerlig insats. Du har rätt att bli informerad om dessa mottagare.

- Rätt till dataöverförbarhet enligt artikel. 20 GDPR: Du har rätt att ta emot de personuppgifter som du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, aktuellt och maskinläsbart format eller att begära överföring till en annan ansvarig person, i den mån detta är tekniskt genomförbart;

- Rätt att återkalla samtycke som givits enligt art. 7 paragraf 3 GDPR: Du har rätt att återkalla samtycke när det har givits till behandlingen av personuppgifter när som helst med verkan för framtiden. Vid återkallande kommer vi att radera de berörda uppgifterna utan dröjsmål, om inte ytterligare behandling kan baseras på en rättslig grund för behandling utan samtycke. Återkallandet av samtycke ska inte påverka lagligheten av behandlingen som utförs på grundval av samtycket tills återkallandet. Återkallandet kan utföras genom meddelande till kontaktpersonens kontaktuppgifter;

- Rätt att överklaga enligt artikel 77 i GDPR: Om du anser att behandlingen av personuppgifter om dig kränker GDPR har du rätt att överklaga till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där du bor, arbetar eller misstänks överträdelse, utan att det påverkar andra administrativa eller rättsliga åtgärder

13.2 RÄTT TILL INVÄNDNING

OM VI, INOM RAMEN FÖR ETT INTRESSEÖVERVÄGANDE, BEARBETAR DINA PERSONUPPGIFTER PÅ GRUNDVAL AV VÅRA FRÄMSTA LEGITIMA INTRESSEN, HAR DU RÄTT TILL INVÄNDNING VID VARJE TIDPUNKT TILL DENNA PROCESS MED EFFEKT PÅ FRAMTIDEN PÅ BASIS SOM UPPSTÅR FRÅN DIN SPECIELLA SITUATION.

OM DU UTÖVAR DIN RÄTT TILL INVÄNDNING, SÅ SLUTAR VI BEHANDLINGEN AV DE VEDERBÖRANDE UPPGIFTERNA. VI RESERVERAR EMELLERTID RÄTTEN TILL YTTERLIGARE BEARBETNING OM VI KAN BEVISA PÅTVINGADE SKÄL SOM ÄR VÄRDA ATT SKYDDA FÖR ATT BEARBETA UTÖVER DINA INTRESSEN, GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER OCH FRIHETER, ELLER OM FÖRÄDLINGEN TJÄNAR TILL ATT PROVA, ÖVA ELLER FÖRSVARA RÄTTSLIGA KRAV.

OM VI BEHANDLAR DIN PERSONUPPGIFTER FÖR DIREKTA MARKNADSMÅL, HAR DU RÄTTEN TILL ATT INVÄNDA NÄRSOMHELST TILL BEHANDLING AV PERSONLIGA UPPGIFTER OM DIG FÖR ÄNDAMÅL AV SÅDAN ANNONSERING. DU KAN UTÖVA DIN INVÄNDNING SOM OVAN BESKRIVET.

OM DU UTÖVAR DIN RÄTT TILL INVÄNDNING, KOMMER VI ATT AVLUSTA BEHANDLINGEN AV DE PERSONUPPGIFTERNA FÖR DIREKTA ANNONSERINGSSYFTEN.

14) Lagring av personuppgifter

Längden för lagring av personuppgifter bestäms av respektive laglig lagringsperiod (t.ex. kommersiella och skattetermineringsperioder). Efter utgången av denna period kommer motsvarande personuppgifter att raderas rutinmässigt under förutsättning att de inte längre är nödvändiga för utförandet eller inledandet av kontraktet och/eller att det inte längre finns något legitimt intresse från vår del i den ytterligare lagringen.

15) Ändringar av skyddsdeklarationen för personuppgifter

Vi förbehåller oss rätten att ibland anpassa denna skyddsdeklaration för personuppgifter så att den alltid uppfyller gällande lagkrav eller att genomföra ändringar av våra tjänster i skyddsdeklarationen för personuppgifter, t.ex. vid introduktion av nya tjänster. Den nya skyddsdeklarationen för personuppgifter kommer då att gälla för nästa besök.

16) Tillämplighet

Denna översättning är endast avsedd för information och är inte ett juridiskt bindande dokument. De ursprungliga bestämmelserna anges i den ursprungliga tyska versionen.

Personuppgiftsansvarig

THALES Rechtsanwälte.Datenschutz
Dr. Christian Szidzek & Partner
Place-de-Caen 11
97084 Würzburg
E-Mail: info@thales-datenschutz.de

Senaste uppdateringen: 25.09.2019