Integritetspolicy Konto

1) Information om insamling av personuppgifter och kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvarige.

1.1 Vi uppskattar ditt besök och tackar dig för ditt intresse. I det följande informerar vi dig om hanteringen av dina personuppgifter när du använder vårt erbjudande. Personuppgifter är alla uppgifter med vilka du kan identifieras personligen.

1.2 Den personuppgiftsansvarige som ansvarar för databehandlingen på denna webbplats i den mening som avses i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) är Saal Digital Fotoservice GmbH, Zeppelinstraße 36, 91187 Röttenbach, Tyskland, e-post: support@saal-digital.se. Den personuppgiftsansvarige är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra beslutar om ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter. Mottagaren av personuppgifter är Saal Digital Fotoservice GmbH. Överföring till tredje part sker inte, om inget annat anges. Uppgifter kommer att lämnas vidare till tredje part i den mån vi är juridiskt eller avtalsmässigt skyldiga att göra det. Om vi vidarebefordrar uppgifter till tredje part framgår det av respektive avsnitt i denna dataskyddsdeklaration (t.ex. ansvarig för expeditionstjänsten). Dessutom använder vi oss också av avtalsförädlare. I den mån personuppgifter överförs inom ramen för orderbearbetning sker detta på grundval av ett avtal om orderbearbetning i enlighet med art. 28 GDPR. Om personuppgiftsbiträdet är beläget i ett land utanför EU (tredjeland) ser vi till att lämpliga garantier finns på plats i enlighet med Art. 44ff GDPR.

2) Insamling av uppgifter när du besöker vår webbplats

Denna webbplats använder SSL- eller TLS-kryptering av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av personuppgifter och annat konfidentiellt innehåll (t.ex. beställningar eller förfrågningar till den personuppgiftsansvarige). Du kan känna igen en krypterad anslutning genom teckensträngen "https://" och låssymbolen i din webbläsares rad.

När du använder vår webbplats enbart i informationssyfte, dvs. om du inte registrerar dig eller på annat sätt ger oss information, samlar vi endast in uppgifter som din webbläsare överför till vår server (så kallade serverloggfiler). När du besöker vår webbplats samlar vi in följande uppgifter som är tekniskt nödvändiga för att vi ska kunna visa webbplatsen för dig:

- Vår besökta webbplats
- Datum och tid vid åtkomsttillfället.
- Mängd data som skickats i bytes
- Källa/referens från vilken du kom till sidan
- Webbläsare som använts
- Operativsystem som använts
- IP-adress som används i anonym form

Behandlingen sker i enlighet med art. 6 par. 1 punkt f GDPR på grundval av vårt legitima intresse av att förbättra stabiliteten och funktionaliteten på vår webbplats. Uppgifterna kommer inte att vidarebefordras eller användas på något annat sätt. Vi förbehåller oss dock rätten att kontrollera serverloggfilerna i efterhand om det finns konkreta tecken på olaglig användning.

3) Webbkakor

För att göra ditt besök på vår hemsida attraktivt och för att möjliggöra användning av vissa funktioner använder vi så kallade webbkakor på olika sidor. Det här är små textfiler som lagras på din mobila enhet. Vissa av de webbkakor vi använder raderas efter slutet av webbläsarsessionen, dvs efter att du har stängt din webbläsare (så kallade session webbkakor). Andra webbkakor finns kvar på din terminal och gör det möjligt för oss eller våra partnerföretag (tredjepartswebbkakor) att känna igen din webbläsare vid ditt nästa besök (ihållande webbkakor). Om webbkakor ställs in samlar och bearbetar de specifik användarinformation som webbläsare och platsinformation samt IP-adressvärden i enskild utsträckning. Persisterande webbkakor raderas automatiskt efter en viss period, som kan variera beroende på webbkakan.

I vissa fall används webbkakor för att förenkla beställningsprocessen genom att spara inställningar (t ex att komma ihåg innehållet i en virtuell varukorg för ett senare besök på hemsidan).

Om personuppgifter också behandlas av enskilda webbkakor implementerade av oss utförs behandlingen i enlighet med Art. 6 paragraf 1 punkt b GDPR antingen för genomförandet av kontraktet eller i enlighet med art. 6 paragraf 1 punkt f GDPR för att skydda våra legitima intressen i bästa möjliga funktionalitet på hemsidan och en kundvänlig och effektiv design av sidbesöket.

Vi kan samarbeta med reklampartners som hjälper oss att göra vår hemsida mer intressant för dig. För detta ändamål lagras också webbkakor från partnerföretag på din hårddisk (tredjepartswebbkakor) när du besöker vår hemsida. Om vi ​​arbetar med ovannämnda reklampartners kommer du att informeras individuellt och separat om användningen av sådana webbkakor och omfattningen av den information som samlas in i varje fall inom följande stycken.

Observera att du kan ställa in din webbläsare på ett sådant sätt att du blir informerad om inställningen av webbkakor och kan bestämma individuellt om deras godkännande eller utesluta godkännandet av webbkakor i vissa fall eller i allmänhet. Varje webbläsare skiljer sig på det sätt som den hanterar webbkake-inställningarna. Detta beskrivs i hjälpmenyn för varje webbläsare, som förklarar hur du kan ändra dina webbkake-inställningar.

4) Behandling av uppgifter för genomförande av avtal

I enlighet med art. 6 para. 1 punkt b GDPR samlas personuppgifter in och behandlas vidare om du lämnar dem till oss för att genomföra ett avtal. Vilka uppgifter som samlas in beror på vilka uppgifter som krävs för att behandla avtalet. I allmänhet omfattar detta förnamn, efternamn, gata, husnummer, postnummer, ort, e-postadress, telefonnummer och eventuellt titel och företagsnamn. I enskilda fall även bankuppgifter, föremålet för beställningen och bilduppgifter.

I detta fall kommer dina uppgifter att behandlas av oss under den tid som det befintliga avtalsförhållandet varar för att genomföra avtalet. Efter det att avtalsförhållandet har upphört kommer dina uppgifter att lagras av oss i ytterligare tre år på grundval av berättigat intresse. I den mån det finns lagstadgade arkiveringsperioder baseras den slutliga lagringstiden på de relevanta specifikationerna.

Dina bilddata lagras automatiskt i Tyskland i 30 dagar efter uppladdning för att skapa fotoprodukter i enlighet med dataskyddsbestämmelserna. Bilduppgifterna kommer endast att användas för detta ändamål och kommer inte att överlämnas till tredje part. Efter att din beställning har slutförts och levererats kommer bilddata att sparas för produktion i upp till fyra veckor för att behandla eventuella klagomål eller återbeställningar. Om ett klagomål skulle uppstå förlängs denna period med ytterligare 4 veckor.

5) Upprättande av kontakt

När du kontaktar oss (t.ex. via kontaktformulär eller e-post) samlas personuppgifter in. Titel, förnamn, efternamn, e-postadress och eventuellt telefonnummer, ordernummer och uppladdade bilder samlas in. Beroende på formuläret eller ämnet samlas ytterligare information in, vilket framgår av respektive kontaktformulär. Dessa uppgifter lagras och används uteslutande för att besvara din förfrågan eller för att kontakta dig och den tillhörande tekniska administrationen. Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna är vårt legitima intresse enligt art. 6 par. 1 punkt f GDPR. Om din kontakt syftar till att ingå ett avtal är den ytterligare rättsliga grunden för behandlingen Art. 6.1 b GDPR. I detta fall kommer dina uppgifter att behandlas av oss under den tid som det befintliga avtalsförhållandet varar och som är nödvändigt för att fullgöra avtalet. Efter det att avtalsförhållandet med dig har upphört kommer dina uppgifter att lagras av oss i ytterligare tre år på grundval av vårt legitima intresse. Om det finns lagstadgade arkiveringsperioder baseras den slutliga lagringstiden på de relevanta specifikationerna.

5.1 Databehandling Konto

5.1.1 Syfte och rättslig grund

I enlighet med art. 6 par. 1 led a) GDPR (EU Data Protection Basic Regulation), din information kommer att skickas för att skapa ett konto åt dig. Kontot möjliggör användning av vissa funktioner, enligt den aktuella funktionsbeskrivningen.

5.1.2 Insamlade uppgifter

 • Namn
 • Efternamn
 • E-postadress
 • Födelsedatum
 • Företagsnamn (valfritt)
 • Land
 • Gata + husnummer
 • Postnummer
 • Stad
 • Telefonnummer
 • Bilder som laddats upp till gallerier (valfritt)
 • Uppladdade projekt (valfritt)
 • Faktureringsinformation (valfritt)

5.1.3 Lagringens varaktighet

Dina uppgifter kommer att behandlas av oss under det befintliga avtalsförhållandets varaktighet i syfte att genomföra avtalet. Efter att avtalsförhållandet med dig har avslutats kommer vi att lagra dina uppgifter i ytterligare 3 år på grundval av vårt legitima intresse. I den mån det finns lagstadgade arkiveringsperioder ska den slutliga lagringstiden bestämmas av kraven i dessa bestämmelser.

6) Användning av dina uppgifter för direktreklam

Dina beställningsuppgifter samt användningsbeteendet i nyhetsbrevet och hemsidan kommer att analyseras av oss för att ge dig bästa möjliga innehåll. Detta kan till exempel vara prisinformation eller information om nya produkter och kan överföras som aviseringar via e-post eller som paketbilaga.

6.1 Prenumeration på vårt nyhetsbrev via e-post

Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev via e-post skickar vi dig regelbundet information om våra erbjudanden. Den enda obligatoriska informationen för att skicka nyhetsbrevet är din e-postadress. Indikationen för ytterligare möjliga uppgifter är frivillig och används för att kunna adressera dig personligen. Vi använder den så kallade double opt-in-proceduren för att skicka nyhetsbrevet. Detta innebär att vi inte skickar ett nyhetsbrev via e-post förrän du uttryckligen har bekräftat att du samtycker till att nyhetsbrevet skickas. Vi skickar sedan ett bekräftelsemeddelande som ber dig bekräfta att du vill få framtida nyhetsbrev genom att klicka på en lämplig länk.

Genom att aktivera bekräftelselänken ger du oss ditt samtycke till användningen av dina personuppgifter i enlighet med Art. 6 paragraf 1 punkt a GDPR. När du registrerar dig för nyhetsbrevet lagrar vi din IP-adress som du har angett av Internet-leverantören (ISP) samt datum och tid för registrering så att vi kan spåra eventuellt missbruk av din e-postadress vid ett senare tillfälle . De uppgifter som samlas in av oss när du registrerar dig för nyhetsbrevet kommer endast att användas för att adressera dig i reklam med hjälp av nyhetsbrevet. Du kan avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet när som helst via länken i nyhetsbrevet eller genom att skicka ett meddelande till den personuppgiftsansvarige som nämns ovan. Efter annullering kommer din e-postadress att raderas från vår nyhetsbrevs distributionslista omedelbart, såvida du inte uttryckligen har samtyckt till ytterligare användning av dina uppgifter eller vi förbehåller oss rätten att använda uppgifter som överskrider dem, vilket är tillåtet enligt lag och om vilket vi informerar dig i denna deklaration.

6.2 Utskick av nyhetsbrevet via e-post till befintliga kunder

Om du har gett oss din e-postadress när du köper varor eller tjänster förbehåller vi oss rätten att regelbundet skicka erbjudanden för liknande varor eller tjänster från vårt sortiment via e-post. I enlighet med artikel 7 paragraf 3 enligt tyska UWG (Act Against Unfair Competition), behöver vi inte få separat medgivande från dig för detta. I detta avseende utförs uppgiftsbehandling enbart på grund av vårt berättigade intresse för personlig direktreklam enligt artikel. 6 paragraf 1 punkt f GDPR. Om du från början har invänt mot användningen av din e-postadress för detta ändamål kommer vi inte att skicka ett e-postmeddelande till dig. Du har rätt att när som helst invända mot användningen av din e-postadress för ovannämnda reklamändamål med verkan för framtiden genom att meddela den personuppgiftsansvarige som nämnts i början. För detta behöver du bara betala överföringskostnaderna enligt grundläggande prislista. När vi har mottagit din invändning upphör användningen av din e-postadress för reklamändamål omedelbart.

7) Behandling av uppgifter för orderbehandling

7.1 För behandlingen av din beställning samarbetar vi med flera tjänsteleverantörer som helt eller delvis stöder oss i genomförandet av ingångna avtal. Vissa personuppgifter överförs till dessa tjänsteleverantörer i enlighet med följande information. De personuppgifter som samlas in av oss kommer att överföras till det transportföretag som har fått i uppdrag att leverera inom ramen för avtalsbehandlingen, i den mån det är nödvändigt för att leverera varorna. Vi vidarebefordrar dina betalningsuppgifter till det kreditinstitut som fått uppdraget inom ramen för betalningshantering, i den mån det är nödvändigt för betalningshanteringen. Om betaltjänstleverantörer används informerar vi dig uttryckligen om detta nedan. Den rättsliga grunden för överföringen av uppgifter är Art. 6 para. 1 punkt b GDPR.

7.2 Användning av betaltjänstleverantörer

-Paypal
Vi erbjuder betalning via Paypal. Betalningen ska göras av PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (nedan kallad PayPal). För ytterligare information om dataskyddslagstiftningen hänvisas till PayPals dataskyddsdeklaration: https://www.paypal.com/se/webapps/mpp/ua/privacy-full

- Computop
Vi erbjuder betalning med kreditkort. Betalningen görs av Computop Wirtschaftsinformatik GmbH, Schwarzenbergstr. 4, 96050 Bamberg, Tyskland. För ytterligare information om dataskyddslagstiftningen, inklusive information om de kreditinstitut som används, se Computops dataskyddsdeklaration: https://computop.com/uk/data-protection.

- Novalnet AG
Vi erbjuder betalning via iDeal. Betalningen görs av Novalnet AG, Zahlungsinstitut (ZAG), Feringastraße 4, 85774 Unterföhring, Tyskland. För ytterligare information om dataskyddslagstiftningen, inklusive information om de kreditupplysningsföretag som används, hänvisas till Novalnet's dataskyddsdeklaration: https://www.novalnet.com/privacy-policy/.

8) YouTube (videor)

Vi har integrerat YouTube-komponenter på den här webbplatsen. YouTube:s driftbolag är YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC är ett dotterbolag till Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

YouTube är en videoportal på Internet som gör det möjligt för videoutgivare att kostnadsfritt lägga upp videoklipp och andra användare att se, betygsätta och kommentera dem, också kostnadsfritt. YouTube gör det möjligt att publicera alla typer av videoklipp, vilket är anledningen till att hela film- och tv-program, men även musikvideor, trailers eller videor som användarna själva har gjort kan nås via internetportalen. Varje gång du öppnar en av de enskilda sidorna på denna webbplats som drivs av oss och på vilken en YouTube-komponent (YouTube-video) har integrerats, uppmanas webbläsaren på ditt IT-system automatiskt av respektive YouTube-komponent att ladda ner en representation av motsvarande YouTube-komponent från YouTube. Ytterligare information om YouTube finns på https://www.youtube.com/yt/about/. Inom ramen för detta tekniska förfarande får YouTube och Google information om vilken specifik undersida på vår webbplats som du besöker: Om du samtidigt är inloggad på YouTube känner YouTube igen vilken specifik undersida på vår webbplats som du besöker när du ringer upp en undersida som innehåller en YouTube-video. Denna information samlas in av YouTube och Google och tilldelas ditt YouTube-konto.

YouTube och Google får alltid information via YouTube-komponenten om att du har besökt vår webbplats om du är inloggad på YouTube samtidigt som du ringer upp vår webbplats; detta sker oavsett om du klickar på en YouTube-video eller inte. Om du inte vill att denna information ska överföras till YouTube och Google kan du förhindra överföringen genom att logga ut från ditt YouTube-konto innan du öppnar vår webbplats.

Dessa behandlingar utförs endast om du har gett ditt uttryckliga samtycke i enlighet med art. 6 (1) lit. a GDPR.

Du kan läsa YouTubes integritetspolicy på https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

9) Marknadsföring

9.1 Google Ads (konverteringsspårning) och Remarketing

Vi använder Google Ads Conversion Tracking och Remarketing på denna webbplats, som drivs av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Google Ads är ett onlineannonseringssystem som gör det möjligt för oss att marknadsföra och optimera våra tjänster och produkter.

Genom Google Ads Conversion Tracking och Remarketing kan vi spåra specifika användaråtgärder som inträffar efter att ha klickat på vår Google Ads-annons. Detta verktyg gör det möjligt för oss att mäta effektiviteten i våra reklamkampanjer, utvärdera framgången med olika reklamåtgärder och förbättra vår webbplats tillsammans med våra reklamaktiviteter.

Annonser visas baserat på sökfrågor på webbplatser i Googles annonsnätverk. Dessutom använder vi Ads Remarketing Lists för sökannonser. Detta gör det möjligt för oss att anpassa sökannonskampanjer för användare som tidigare har besökt vår webbplats. Genom dessa tjänster kan vi kombinera våra annonser med vissa sökord eller visa annonser för tidigare besökare, till exempel annonseringstjänster som besökare har tittat på på vår webbplats. Därför kan vi visa intressebaserad annonsering på andra webbplatser inom Googles annonsnätverk (som "Google-annonser" inom Googles sökning eller på andra webbplatser).

Vid varje besök på vår webbplats där en Google Ads-komponent är integrerad samlas information om de åtgärder du vidtar in och överförs till Google för att utvärdera relevansen och effektiviteten hos våra annonser. Om du samtidigt är inloggad på Google kopplas denna information direkt till ditt Google-konto.

För konverteringsspårning lagras cookies på din enhet, som upphör att gälla efter 30 dagar. Du har möjlighet att invända mot datalagring genom konverteringsspårning genom att inaktivera användningen av cookies i dina webbläsarinställningar.

Användningen av Google Ads Conversion Tracking och Remarketing sker endast med ditt uttryckliga samtycke i enlighet med art. 6 Para. 1 lit. a GDPR. För mer information om integritet på Google, vänligen besök: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

9.2 DoubleClick

Denna webbplats innehåller komponenter från DoubleClick by Google. DoubleClick är ett varumärke från Google (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland), under vilket särskilda onlinemarknadsföringslösningar marknadsförs till reklambyråer och utgivare.

DoubleClick by Google överför data till DoubleClick-servern med varje intryck samt med klick eller andra aktiviteter. Var och en av dessa dataöverföringar utlöser en cookie-begäran till din webbläsare. Om webbläsaren accepterar denna begäran placerar DoubleClick en cookie på ditt IT-system. Syftet med cookien är att optimera och visa reklam. Cookien används bland annat för att servera och visa användarrelevant reklam och för att skapa rapporter om reklamkampanjer eller för att förbättra dem. Dessutom används cookien för att undvika att samma annons visas flera gånger.

DoubleClick använder ett cookie-ID, som krävs för att behandla det tekniska förfarandet. Cookie-ID:t behövs t.ex. för att visa en annons i en webbläsare. DoubleClick kan också använda cookie-ID:t för att registrera vilka annonser som redan har visats i en webbläsare för att undvika dubbla placeringar. Dessutom gör cookie-ID det möjligt för DoubleClick att registrera konverteringar.

En DoubleClick-cookie innehåller inga personuppgifter. En DoubleClick-cookie kan dock innehålla ytterligare kampanjidentifierare. En kampanjidentifierare används för att identifiera de kampanjer som du redan har varit i kontakt med.

Varje gång du öppnar en av de enskilda sidorna på denna webbplats som drivs av oss och på vilken en DoubleClick-komponent har integrerats, får webbläsaren på ditt IT-system av respektive DoubleClick-komponent att överföra data till Google för onlineannonsering och avräkning av provisioner. Som en del av denna tekniska process får Google kunskap om data som Google också använder för att generera provisioner. Google kan bland annat spåra att du har klickat på vissa länkar på vår webbplats.

Du kan när som helst förhindra DoubleClick och vår webbplats från att ställa in cookies genom att justera dina webbläsarinställningar i enlighet därmed. Dessutom kan cookies som redan har placerats när som helst raderas via webbläsaren eller andra program.

Dessa bearbetningsoperationer utförs endast om uttryckligt samtycke ges i enlighet med art. 6 (1) lit. a GDPR.

Integritetspolicyn för DoubleClick by Google kan läsas på https://policies.google.com/?hl=en.

9.3 Microsoft Ads (tidigare Bing Ads)

Vi har integrerat Microsoft Advertising-komponenter på denna webbplats. Microsoft Advertising drivs av Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521.

Microsoft Advertising är ett onlineannonseringssystem som gör det möjligt för oss att marknadsföra och optimera våra tjänster och produkter. Genom Microsoft Advertising, särskilt konverterings- och spårningsverktyget, kan vi spåra vissa användaråtgärder som inträffar efter att du har klickat på vår Microsoft Bing-annons.

Vid varje anrop till en av de enskilda sidorna på denna webbplats, som drivs av oss och där en Microsoft Advertising-komponent har integrerats, samlas information om de åtgärder som du utför in och överförs till Microsoft för utvärdering av relevansen och effektiviteten hos våra annonser. Microsoft och vi kan identifiera att någon klickade på en annons, omdirigerades till vårt online-erbjudande och nådde en förutbestämd målsida (så kallad konverteringssida).

Med hjälp av remarketinglistor som skapats baserat på besökarnas aktiviteter på vår webbplats kan vi dessutom segmentera målgrupper och sedan optimera våra Bing-annonskampanjer baserat på dessa segment.

Dessa processer utförs endast om du har gett ditt uttryckliga samtycke i enlighet med art. 6 (1) lit. a GDPR.

Om du inte vill delta i spårningsprocessen för Bing Ads kan du avaktivera den nödvändiga inställningen av en cookie i dina webbläsarinställningar eller använda Microsofts opt-out-sida: choice.microsoft.com/en-GB/opt-out.

För ytterligare information om dataskydd och de cookies som används av Microsoft Bing Ads, kan du hitta Microsofts sekretesspolicy på: https://privacy.microsoft.com/en-gb/privacystatement.

Microsoft lagrar uppgifterna under en period på högst 180 dagar.

9.4 Meta

Vi använder "Meta Conversion Tracking Pixel" samt Custom Audience Pixel på vår webbplats, som tillhandahålls av Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland (Facebook)).

Med Meta Conversion Tracking Pixel kan vi spåra användarbeteende efter att användare har omdirigerats till vår webbplats genom att klicka på en Facebook-annons, för att mäta effektiviteten hos Facebook-annonser för statistiska och marknadsundersökningsändamål.

Custom Audience Pixel är en liten JavaScript-kod som är integrerad i alla våra webbsidor och erbjuder olika funktioner för att skicka applikationsspecifika händelser och användardefinierade data till Facebook. Vi använder denna pixel för att registrera information om hur besökare använder vår webbplats. Pixeln samlar in och skickar information om användarens webbläsarinställningar, en hashad version av Facebook-ID:t och den besökta webbadressen till Facebook. Detta gör det möjligt för oss att rikta om våra besökare för reklamändamål med hjälp av Facebook-annonser genom att skapa målgruppsinriktad reklam.

De uppgifter som samlas in på detta sätt är anonyma för oss, dvs. vi ser inte personuppgifterna för enskilda användare. Dessa uppgifter lagras och behandlas dock av Facebook, och därför informerar vi dig baserat på vår kunskap. Facebook kan länka denna information till ditt Facebook-konto och även använda den för sina egna reklamändamål, i enlighet med Facebooks policy för dataanvändning https://www.facebook.com/about/privacy/. Du kan tillåta Facebook och dess partner att placera annonser på och utanför Facebook. En cookie kan också lagras på din dator för dessa ändamål.

Dessa processer utförs endast om du har gett ditt uttryckliga samtycke i enlighet med art. 6 (1) lit. a GDPR. Du kan invända mot insamlingen av dina uppgifter via Facebook Pixel eller användningen av dina uppgifter för att visa Facebook-annonser genom att besöka följande adress: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Vi säkerställer att dataöverföringen till tredje land, USA, är lämplig genom att godkänna EU:s standardavtalsklausuler.

10) Google Analytics

På våra webbplatser använder vi Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited (https://www.google.de/intl/sv/about/), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (”Google”). I detta sammanhang skapas pseudonymiserade användningsprofiler och cookies (se punkt ”Cookies”) används. Den information som genereras av kakan om din användning av denna webbplats, t.ex.

 1. typ/version av webbläsare,
 2. det använda operativsystemet,
 3. hänvisnings-URL (den tidigare besökta sidan),
 4. värdnamnet för den dator som använder den (IP-adress) och
 5. tiden för serverförfrågan,

överförs till en Google-server i USA och lagras där. Informationen används för att utvärdera användningen av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsens aktivitet och för att tillhandahålla andra tjänster i samband med användningen av webbplatsen och Internet för marknadsundersökningar och för att utforma dessa internetsidor i enlighet med kraven. Denna information kan också överföras till tredje part om detta krävs enligt lag eller om tredje part behandlar dessa uppgifter för vår räkning. Under inga omständigheter kommer din IP-adress att sammanföras med andra uppgifter från Google. IP-adresserna anonymiseras så att en tilldelning inte är möjlig (IP-maskning).

Du kan vägra att använda cookies genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare, men observera att du i så fall kanske inte kan använda alla funktioner på denna webbplats.

Dessa behandlingar kommer endast att utföras om du har gett ditt uttryckliga samtycke i enlighet med art. 6.1 a GDPR.

Dessutom kan du förhindra insamling av de uppgifter som genereras av kakan och som är relaterade till din användning av webbplatsen (inkl. din IP-adress) samt behandling av dessa uppgifter av Google genom att ladda ner och installera ett webbläsartillägg (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sv).

Som ett alternativ till webbläsartillägget, särskilt för webbläsare på mobila enheter, kan du också förhindra insamlingen av Google Analytics genom att klicka på följande länk: Inaktivera Google Analytics. En opt-out-cookie kommer att sättas som förhindrar framtida insamling av dina uppgifter när du besöker denna webbplats. Opt-out-cookien är endast giltig i denna webbläsare och endast för vår webbplats och lagras på din enhet. Om du raderar cookies i denna webbläsare måste du ställa in opt-out-cookien igen.

Du kan läsa Google Analytics sekretesspolicy på följande adress: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sv.

11) Google Tag Manager

Vi använder tjänsten Google Tag Manager från Google. "Google" är en företagsgrupp som består av Google Ireland Ltd (leverantör av tjänsten), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland samt Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA och andra dotterbolag till Google LLC.

Vi har ingått ett avtal om orderhantering med Google. Google Tag Manager är en hjälptjänst och behandlar själv personuppgifter endast för tekniskt nödvändiga ändamål. Google Tag Manager tar hand om laddningen av andra komponenter som i sin tur kan samla in uppgifter. Google Tag Manager har inte tillgång till dessa uppgifter.

Dessa behandlingar utförs uteslutande när uttryckligt samtycke har lämnats i enlighet med art. 6 Par. 1 lit. a GDPR.

Ytterligare information om Google Tag Manager samt Googles sekretesspolicy finns på följande adress: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

12) Analys

12.1 Hotjar

Vi har integrerat Hotjar-komponenter på denna webbplats för att statistiskt utvärdera besökardata. Driftsbolaget är Hotjar Limited, Level 2, St Julian's Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta.

Hotjar är ett analys- och feedbackverktyg som analyserar användarnas beteende och feedback på vår webbplats. Med hjälp av olika verktyg som Heatmaps, Conversion Funnels och Surveys kan vi fånga information som klickbeteende, scrollbeteende och andra besökarinteraktioner på vår webbplats. Genom att använda Hotjar kan vi förbättra och optimera vår webbplats och våra erbjudanden. Mer information om Hotjars funktioner finns på Hotjar.

När du besöker vår webbplats samlar Hotjar in information om ditt användarbeteende, t.ex. vilka sidor du besöker, hur länge du stannar på sidan och vilka åtgärder du utför. Tekniska data såsom anonymiserad IP-adress, skärmstorlek och webbläsarinformation samlas också in. Dessa uppgifter anonymiseras och delas aldrig direkt med Hotjar.

Dessa behandlingsaktiviteter utförs endast om du har gett ditt uttryckliga samtycke i enlighet med art. 6 (1) lit. a GDPR. Du har möjlighet att inaktivera Hotjars datainsamling genom att besöka Hotjars opt-out-sida här och välja Inaktivera Hotjar. Mer information om integritet hos Hotjar finns på Hotjars sekretess.

Hotjar lagrar de insamlade uppgifterna under en period på 365 dagar. Efter denna period raderas uppgifterna automatiskt.

12.2 Microsoft Clarity

Vi har integrerat Microsoft Clarity-komponenter på denna webbplats. Det operativa företaget är Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Microsoft Clarity är ett webbanalysverktyg som behandlar data, inklusive överföring av data till USA, där det inte finns någon adekvat nivå av dataskydd. Microsoft använder standardavtalsklausuler för att säkerställa efterlevnad av europeiska dataskyddsstandarder.

Varje gång en sida på vår webbplats med Microsoft Clarity-komponenter öppnas påbörjas databehandling av Microsoft. Microsoft kan ta emot, bearbeta och använda information om användningen av vår webbplats för analys av användarbeteende. Detta kan inkludera information som klickbeteende, rullningsbeteende och andra interaktioner mellan besökare på vår webbplats. Mer information om Microsoft Claritys databehandling finns i Microsofts integritetsförklaring som finns tillgänglig här.

Behandlingen utförs endast med ditt uttryckliga samtycke enligt art. 6 (1) lit. a GDPR. Mer information om standardavtalsklausulerna hos Microsoft finns här. Användningen av Microsoft Clarity medför risker på grund av dataöverföring till länder som inte har en adekvat EU-dataskyddsnivå, men Microsoft åtar sig att följa europeiska dataskyddsstandarder.

Microsoft lagrar de insamlade uppgifterna i 30 dagar. Efter denna period raderas uppgifterna automatiskt.

12.3 UX Cam

Vi har integrerat UX Cam-komponenter i vår app för att analysera användarnas beteende. Det operativa företaget är UXCam GmbH, Badstraße 20, 13357 Berlin, Tyskland.

UX Cam är ett analysverktyg som hjälper oss att förstå hur användarna interagerar med vår app. Genom att använda UX Cam kan vi förbättra och optimera vår app för en bättre användarupplevelse. Mer information om UX Cams funktioner finns på UX-kamera.

Om du bestämmer dig för att använda vår app samlar vi in följande uppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster: Varje användare tilldelas ett unikt och konsekvent slumpmässigt pseudo-ID som används för att spåra deras interaktioner med appen. Vi samlar in information om typ, version, modell och operativsystem för den enhet som slutanvändaren använder. Dessutom samlar vi in det land från vilket användaren använder appen, men vi samlar inte in specifik platsinformation utöver landsnivån. Vi spårar de skärmar som slutanvändaren besöker i applikationen med UX Cam och registrerar slutanvändarens interaktioner i appen, inklusive skärmåtgärder (t.ex. tryckningar och rullningar) och gester.

Dessa behandlingsaktiviteter sker på grundval av våra legitima intressen i databehandling enligt art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Det berättigade intresse som vi eftersträvar är förbättring och optimering av appen till förmån för alla appanvändare.

UX Cam lagrar de insamlade uppgifterna under en period av 365 dagar. Efter denna period raderas uppgifterna automatiskt.

13) Den registrerades rättigheter

13.1 Den tillämpliga dataskyddslagen ger dig omfattande rättigheter som registrerad person (rätt till information och ingripande) i förhållande till den personuppgiftsansvarige för behandlingen av dina personuppgifter, som vi informerar dig om nedan:

- Rätt till information enligt art. 15 GDPR: I synnerhet har du rätt till tillgång till dina personuppgifter som behandlas av oss, behandlingssyfte, kategorierna av personuppgifter som behandlas, mottagarna eller kategorierna av mottagare till vilka dina uppgifter har lämnats ut eller kommer att lämnas ut, den planerade lagringstiden eller den planerade lagringstiden, kriterierna för att bestämma lagringens varaktighet, förekomsten av en rätt till rättelse, radering, begränsning av behandlingen, invändning mot behandlingen, klagomål till en tillsynsmyndighet, ursprunget till dina uppgifter om dessa inte samlades in av oss från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande inklusive profilering och, i tillämpliga fall, meningsfull information om den logik som är involverad och omfattningen när det gäller dig och de önskade effekterna av sådan behandling, samt din rätt att bli informerad om de garantier som ges i enlighet med artikel 46 i GDPR för överföring av dina uppgifter till tredjeländer;

Rätt till rättelse i enlighet med artikel 16 i GDPR: Du har rätt till omedelbar rättelse av felaktiga uppgifter om dig och/eller komplettering av dina ofullständiga uppgifter som lagrats av oss;

- Rätt till radering i enlighet med artikel 16 i GDPR. 17 GDPR: Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter om kraven i artikel 17 i GDPR uppfylls. 17 para. 1 GDPR är uppfyllda. Denna rätt ska dock inte gälla särskilt om behandlingen är nödvändig för att utöva rätten till yttrandefrihet och information, för att uppfylla en rättslig förpliktelse, av hänsyn till allmänintresset eller för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk;

- Rätten att begränsa behandlingen enligt artikel 2.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. 18 GDPR: Du har rätt att begära en begränsning av behandlingen av dina personuppgifter så länge som riktigheten av dina ifrågasatta uppgifter kontrolleras, om du vägrar att radera dina uppgifter på grund av otillåten databehandling och i stället begär en begränsning av behandlingen av dina uppgifter, om du behöver dina uppgifter för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk, efter att vi inte längre behöver dessa uppgifter efter att ändamålet har uppnåtts, eller om du har gjort invändningar av skäl som beror på din särskilda situation, så länge som det ännu inte är klart om våra legitima skäl har företräde;

- Rätt till information i enlighet med art. 19 GDPR: Om du har utövat din rätt att få den personuppgiftsansvarige att korrigera, radera eller begränsa behandlingen är han/hon skyldig att informera alla mottagare till vilka de personuppgifter som rör dig har lämnats ut om denna korrigering eller radering av uppgifterna eller begränsning av behandlingen, såvida inte detta visar sig vara omöjligt eller innebär en oproportionerligt stor ansträngning. Du har rätt att bli informerad om dessa mottagare.

- Rätt till överförbarhet av uppgifter enligt art. 20 GDPR: Du har rätt att få de personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, aktuellt och maskinläsbart format eller att begära att de överförs till en annan ansvarig person, i den mån detta är tekniskt möjligt;

- Rätt att återkalla det samtycke som du har gett i enlighet med artikel 20 i GDPR. 7 para. 3 GDPR: Du har rätt att när som helst återkalla det samtycke som du en gång har gett till behandling av uppgifter med verkan för framtiden. I händelse av återkallelse kommer vi att radera de berörda uppgifterna utan dröjsmål, såvida inte fortsatt behandling kan baseras på en rättslig grund för behandling utan samtycke. Återkallandet av samtycket ska inte påverka lagligheten av den behandling som utförts på grundval av samtycket fram till återkallandet. Återkallelsen kan ske genom ett meddelande till den ansvariga personens kontaktuppgifter;

- Rätt att överklaga enligt artikel 77 i dataskyddsförordningen: Om du anser att behandlingen av personuppgifter om dig strider mot dataskyddsförordningen har du rätt att överklaga till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där du är bosatt, arbetar eller misstänks ha begått en överträdelse, utan att det påverkar andra administrativa eller rättsliga åtgärder.

13.2 RÄTT TILL INVÄNDNING

OM VI INOM RAMEN FÖR EN INTRESSEAVVÄGNING BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER PÅ GRUNDVAL AV VÅRT DOMINERANDE LEGITIMA INTRESSE HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT DENNA BEHANDLING MED VERKAN FÖR FRAMTIDEN PÅ DE GRUNDER SOM FÖLJER AV DIN SÄRSKILDA SITUATION.

OM DU UTÖVAR DIN RÄTT TILL INVÄNDNING KOMMER VI ATT UPPHÖRA MED BEHANDLINGEN AV DE BERÖRDA UPPGIFTERNA. VI FÖRBEHÅLLER OSS DOCK RÄTTEN TILL FORTSATT BEHANDLING OM VI KAN BEVISA TVINGANDE SKYDDSVÄRDA SKÄL FÖR BEHANDLINGEN SOM VÄGER TYNGRE ÄN DINA INTRESSEN, GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER OCH FRIHETER, ELLER OM BEHANDLINGEN TJÄNAR TILL ATT HÄVDA, UTÖVA ELLER FÖRSVARA RÄTTSLIGA ANSPRÅK.

OM VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER FÖR DIREKT MARKNADSFÖRING HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER OM DIG FÖR SÅDAN REKLAM. DU KAN UTÖVA MOTSÄTTNINGEN PÅ DET SÄTT SOM BESKRIVS OVAN.

OM DU UTÖVAR DIN RÄTT TILL INVÄNDNING KOMMER VI ATT SLUTA BEHANDLA DE BERÖRDA UPPGIFTERNA FÖR DIREKTREKLAM.

14) Lagringstid för personuppgifter

Lagringstiden för personuppgifter bestäms av respektive lagstadgad lagringsperiod (t.ex. kommersiella och skattemässiga lagringsperioder). Efter utgången av denna period kommer motsvarande uppgifter att raderas rutinmässigt, förutsatt att de inte längre är nödvändiga för att fullgöra eller inleda avtalet och/eller att det inte längre finns något legitimt intresse från vår sida av fortsatt lagring.

15) Ändringar i dataskyddsdeklarationen

Vi förbehåller oss rätten att då och då anpassa denna dataskyddsdeklaration så att den alltid överensstämmer med gällande lagkrav eller att genomföra ändringar av våra tjänster i dataskyddsdeklarationen, t.ex. vid införande av nya tjänster. Den nya dataskyddsdeklarationen gäller då för ditt nästa besök.

16) Tillämplighet

Denna översättning är endast avsedd för informationsändamål och är inte ett rättsligt bindande dokument. De ursprungliga bestämmelserna finns i den tyska originalversionen.

Dataskyddsombud

THALES Rechtsanwälte.Datenschutz
Dr. Christian Szidzek & Partner
Prymstraße1
97070 Würzburg
E-post: info@thales-datenschutz.de

Tillsynsmyndighet

LDA Bayern
Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht
Promenad 18
91522 Ansbach

Status: 26.10.2023

Din språkinställning stämmer inte överens med språket på denna webbplats. Vänligen välj:

Din språkinställning stämmer inte överens med språket på denna webbplats. Vänligen välj: