Text

All text som läggs till i en fotoprodukt, oavsett om den läggs till genom att klicka på knappen Lägg till text i designerns toppmeny eller redan ingår i en vald layout, kan anpassas. Konfigurationsverktygen finns i fönstret Textredigerare som visas när du markerar textrutan och klickar på knappen längst upp.

Fönster för textredigerare

Du hittar dem också i högermenyn genom att markera textrutan och klicka på knappen Textruta. Flera verktyg visas.

Ny text med textboxverktyg i högerkolumnen

Opacitet: Textrutans opacitet kan ändras genom att ändra värdet för Opacitet. Observera att opaciteten påverkar hela textrutan, inklusive text, markering och eventuell bakgrundsfärg.
Teckensnitt: I rutan Teckensnitt visas de olika teckensnitt som finns tillgängliga i programvaran för användning i din fotoprodukt. Välj ett teckensnitt genom att klicka på det önskade teckensnittet.
Fontstorlek: I rutan Fontstorlek visas en lista över textstorlekar. Om du klickar på en av dessa ändras texten till den valda storleken. Du kan också skriva in önskad storlek direkt i fältet Fontstorlek och trycka på Enter. Till höger om fältet finns två knappar för att öka och minska teckenstorleken punkt för punkt. Observera att vissa teckensnitt kan vara begränsade i storlek beroende på vilken yta som valts.
Teckenstilar: Om du vill använda en stil för texten väljer du knappen Fet, Kursiv eller Understruken efter behov. Observera att vissa teckensnitt inte stöder fetstil eller kursiv stil. Detta beror på själva teckensnittet och är inte ett fel på programvaran. För att få fet eller kursiv text bör du välja teckensnitt som erbjuder dessa stilar.

Verktyg för teckensnitt och text i högerkolumnen

Linjehöjd: Som standard är radavståndet i textrutan inställt på automatiskt och varierar beroende på textens storlek. Ändra radavståndet genom att öppna rutan Radhöjd och välja ett värde, eller skriv radavståndet i samma ruta och tryck på Retur.
Automatisk teckenstorlek: Denna funktion minskar automatiskt textstorleken om textrutan förminskas utöver textstorleken. Detta innebär att om detta alternativ är aktiverat och textrutan minskas i storlek, kommer texten i rutan att anpassa sig till rutans storlek genom att minska dess storlek om det behövs för att texten ska synas ordentligt i textrutan.

Rekommendationer för läsbarhet av text

Observera att teckenstorleken kan variera mellan olika teckensnitt. För optimal läsbarhet, använd följande riktlinjer:

  • Sans serif-teckensnitt bör vara minst 8 pt (mätning med teckensnittet Arial)
  • Serif-typsnitt bör vara minst 10 pt (mätning med Times New Roman)
  • Vid användning av Light weight, välj en teckenstorlek på minst 12 pt.
  • Vid användning av Light-text på mörk bakgrund bör teckenstorleken vara minst 14 pt.

Stavningskontroll

Om kryssrutan Stavningskontroll är markerad kommer grammatiska fel att markeras enligt det valda språket. Språket kan ställas in i menyn Inställningar högst upp i designern.

Upptäckt stavfel

Om en skriven text innehåller ett grammatiskt fel kommer det att understrykas med en röd streckad linje. Denna linje kommer inte att skrivas ut, den kommer bara att fungera som en varning så att du enkelt kan se om det finns ett fel i den skrivna texten. När du öppnar förhandsgranskningen visas inte heller stavningskontrollen. När felet har rättats till försvinner den röda streckade linjen.

Justering

Text justeras i enlighet med dess ruta. Den kan vara vänsterjusterad, mittjusterad, högerjusterad eller motiverad. Den kan också vara vertikalt justerad upptill, i mitten eller nedtill i förhållande till textrutan.

Text centrerad och justerad enligt sin box

Färger

Du kan ändra färgen på texten genom att klicka på rutan Textfärg. En färgmeny visas med olika färgalternativ att välja mellan. Du kan också ändra textens opacitet härifrån. Detta påverkar endast textfärgen, inte bakgrunds- eller markeringsfärgen.
Du kan använda pipettverktyget för att välja en färg från en bild eller en fyllningsruta som redan används. Det är möjligt att välja en specifik färg genom att klicka på Färgval. Då visas en meny där du kan skriva kodnummer, HSB- och RGB-värde eller välja en färg.

Alternativ för textfärg och opacitet

I rutan Bakgrundsfärg kan du välja en färg som ska fylla hela bakgrunden i textrutan. I rutan Markeringsfärg kan du välja en färg för den bakgrund som texten skrivs på. Denna färg läggs ovanpå bakgrundsfärgen när den väljs.

Text med markering och bakgrundsfärg

Systemets teckensnitt

Saal Digital erbjuder ett brett utbud av typsnitt. Det är också möjligt att aktivera de teckensnitt som är installerade på din enhet. För att göra detta, öppna menyn Inställningar högst upp i designern, aktivera alternativet Visa systemteckensnitt och klicka på OK. När alternativet är aktiverat och fältet Font öppnas kan du välja systemteckensnitt och de teckensnitt som erbjuds i Saal Digitals programvara.

Vi kan garantera att alla teckensnitt som levereras av oss ger ett bra resultat. Se till att systemteckensnitten visas korrekt i förhandsgranskningen. Vi kan inte ta emot klagomål om felaktiga teckensnitt som inte har levererats av oss.

Observera: För att säkerställa en korrekt produktion kan systemteckensnitt inte användas i våra specialomslag (som konstläder, naturlinne etc.).

Text på fotobokens rygg

När du skapar en fotobok kan du lägga till text på bokryggen. Skriv och anpassa din text på omslaget, markera den sedan och klicka på knappen Position till höger. Under avsnittet Justera hittar du knappen På bokryggen. Om du klickar på den placeras din text automatiskt på omslagets rygg. Tänk på detta för att säkerställa korrekt visning:

  • Använd knappen På bok ens rygg för att undvika manuell positionering.
  • Placera aldrig textrutan utanför ryggens invändiga viklinjer. Observera dock att viklinjerna i förhandsgranskningen är orienteringshjälpmedel, inte exakta referenser.
  • Centrera texten i rutan Text så att den är centrerad på bokryggen.

Text på fotobokens rygg