Inställningar

Inställningar

I menyn Inställningar hittar du alla verktyg för att konfigurera dina inställningar. Knappen Inställningar är placerad på olika sätt beroende på var i programmet du befinner dig. I fönstret Produktval hittar du den i den vänstra kolumnen. I Designer finns den i menyn längst upp till höger. Och när du väljer en produkt med en enda bild ser du knappen i den övre vänstra menyn, ovanför avsnittet Bildkällor.

Settings buttons

Genom att klicka på knappen Inställningar öppnas en meny med flera alternativ som är organiserade i fyra huvudavsnitt.

Allmänt

General settings menu

 • I den första rutan kan du välja vilket språk som programmet ska köras på. Detta påverkar även funktionen för stavningskontroll.
 • Visapris i designvy/ visar priset för artikeln i designern. Det kommer att synas i den nedre menyn bredvid knappen Lägg till i varukorgen.
 • Visa pris i produktvalsområdet visar priset på produkten bredvid dess namn i alla produktvalsmenyer.
 • Visa autofyllguide efter produktval visar de tre tillgängliga designlägen som du kan välja mellan när du har valt en fotobok eller kalender. Dessa är En minut, Komfortdesigner och Tom mall. Om detta alternativ inte är aktivt öppnas Designer direkt för att designa produkten från grunden.
 • Visa kalenderinställningar efter stängning av produktvalsfönstret visar kalenderkonfiguratorn efter att produkten har valts. Om detta alternativ inte är valt måste kalendern konfigureras i Designer från menyn Kalender.
 • Fönstret för produktuppgradering visar ytterligare alternativ för den designade produkten efter att du klickat på Lägg i varukorg, precis innan den läggs till i varukorgen. Detta gör det enklare att uppgradera din produkt när den har skapats.
 • Expertläget visar rutan för språkval i Textredigerarens meny.
 • Visa varning om artikeln ska ändras visar en varning vid konvertering av en produkt till en annan. Den rekommenderar att du sparar en kopia och varnar för att konvertering av artikeln kan leda till designändringar.
 • Visa varning om sidor kommer att raderas efter konver tering av artikeln varnar dig om några sidor kommer att raderas när du konverterar en artikel till en annan. Det kommer att vara möjligt att avbryta konverteringen från varningsmeddelandet om du inte vill förlora sidorna.
 • PDF-export: Vattenstämpel lägger till en vattenstämpel på exporterade förhandsgranskade PDF-filer. Om detta är aktiverat kommer textrutan för vattenstämpel nedan att aktiveras så att du kan ange din vattenstämpeltext.

Utformning

Design settings menu

 • Inaktivera alltid bildförbättring kommer att inaktivera alternativet Bildförbättring som standard. Det kommer att vara möjligt att aktivera det manuellt i Designer. Se den relaterade artikeln för mer information.
 • Fästobjekt automatiskt vid kanter gör att objekt fastnar vid artikelns kanter. För mer information, se artikeln om snap.
 • Visa information om utfall visar en varning varje gång ett objekt placeras nära utfallslinjen, vilket förhindrar potentiella fel. För mer information, se den relaterade artikeln.
 • Visa anmärkning om matt omslag ger dig råd om att inte använda mörka bilder i vikområdet när du utformar ett matt omslag.
 • Visa objekt som är placerade utanför designområdet gör objekt och delar av objekt som är placerade utanför fotoprodukten synliga i designern. Om du t.ex. placerar en bild med en del utanför fotoprodukten, kommer bildrutan att synas utanför designområdet.
 • Inaktivera stav ningskontroll Inaktiverar stavningskontrollfunktionen som standard. Denna funktion kan aktiveras i menyn Textruta. För mer information, se motsvarande artikel.
 • Visa systemteckensnitt aktiverar de teckensnitt som är installerade på din enhet i programvaran. Vi rekommenderar att du använder teckensnitt av hög kvalitet för bästa resultat.
 • Aktivera automatisk teckenstorlek aktiverar denna funktion som standard när du lägger till text. Teckensnittets storlek minskas automatiskt om en del av texten utelämnas när textrutans storlek minskas. Se den relaterade artikeln för mer information.

Sökvägar

Paths settings menu

 • I fältet Extern bildredigerare kan du välja ett externt bildredigeringsprogram. Detta gör att du kan öppna en bild från Designer direkt i det valda redigeringsprogrammet och göra vissa justeringar. Du kan välja det externa programmet genom att klicka på skiftnyckelsymbolen.
 • I fältet Projektmapp kan du se var dina projektfiler finns lagrade på din enhet. Du kan välja en annan mapp genom att klicka på skiftnyckelsymbolen.

Diagnos av fel

Error diagnosis settings menu

 • Återställ fönsterpositioner återställer menyer och fönster till deras ursprungliga position.
 • Versionsinformation ger dig all information om den programversion som du använder.
 • Radera tillfälliga data ger dig möjlighet att radera data som rör cacheminnet, nedladdade mönster och miniatyrbilder. Du kan radera varje alternativ separat eller alla på en gång.
 • Öppna loggfilsmapp öppnar mappen där de TXT-filer som genereras efter en systemkrasch lagras.

Kom ihåg attklicka på OK när du har aktiverat eller inaktiverat något av dessa alternativ.