Meny Deltagare

Meny Deltagare

I den här menyn finns en omfattande lista över alla deltagare i fotojobbet. Du når den genom att klicka på knappen Deltagare i den högra kolumnen i ett Photo Job. Detaljerad information visas i en tabell enligt följande:

Datum: Visar det datum då deltagaren registrerades.
Deltagare: Visar deltagarens namn.
Fullständigt namn: Visar det fullständiga namnet på den person som registrerar deltagaren, vilket motsvarar kunden
Galleri: Anger den grupp som deltagaren har registrerat sig för. Den är kopplad till ett galleri. Om du klickar på den öppnas motsvarande galleri.
E-post: Visar kundens e-postadress som är kopplad till deltagaren.
Gatunamn: Visar kundens adress, om den har angetts.
Postnummer: Visar det postnummer som kunden har angett, om det har angetts.Ort: Visar kundens stad, om den har angetts.

Meny för deltagare inom Photo Job

I den högra kolumnen hittar du funktionerna enligt följande:
Importera deltagare (CSV): Gör att du kan importera en CSV-fil med alla deltagardata. Läs artikeln Importera via CSV för mer information.
Ladda ner provfiler: Ladda ner en CSV-fil som exempel.
Återställ alla: Raderar alla deltagare och deras data. Observera att denna åtgärd är irreversibel.
Ladda ner csv-fil: Gör det möjligt att ladda ner en CSV-fil som innehåller alla registrerade kontakter.

Observera att när du öppnar menyn Participant i en grupp i ett Photo Job, visas endast deltagarna i den gruppen.