Förbättring av bilder

Förbättring av bilder

Automatisk bildförbättring gör olika justeringar av bilddata i syfte att förbättra bildens utseende. De viktigaste stegen för bildförbättring är exponeringskorrigering och korrigering av färgsättning, som ändrar ljusstyrkan och färgen på hela bilden. Exponeringskorrigering används till exempel för att ljusa upp underexponerade bilder så att fler detaljer framträder. Korrigering av färgsättning används till exempel när en bild togs i artificiellt ljus och har en stark gul färg. Väl exponerade bilder med bra vitbalans kräver mindre korrigering.

Dessa globala korrigeringar följs av lokala bildjusteringar. Till exempel ljusas mörka områden och skuggor i bilden upp för att göra underexponerade ansikten mer synliga mot bakgrundsbelysning. På samma sätt mörkas mycket ljusa områden i bilden, t.ex. vita moln, något för att förbättra detaljerna. Lokala justeringar görs också i mindre skala på olika färgområden, till exempel för att få hudtonerna i olika ansikten att se mer tilltalande ut. Slutligen kan skärpan i en bild också justeras något beroende på vilket område i bilden det rör sig om.

Beroende på bildklass kan andra bildförbättringar tillämpas, t.ex. automatisk reducering av röda ögon eller brusreducering för högkänsliga bilder.

Även om många korrigeringar är en fråga om personlig smak, kommer till exempel korrigering av exponering, färgsättning och skuggor i de flesta fall att avsevärt förbättra många bilder som skulle vara otillfredsställande i sitt ursprungliga skick.

Aktivera eller inaktivera bildförbättring?

Om du har redigerat bilderna själv i ett fotoredigeringsprogram rekommenderar vi att du inaktiverar bildförbättring. Om du inte har gjort någon bildförbättring och bilderna kommer direkt från din mobiltelefon eller kamera rekommenderar vi alltid att du aktiverar bildförbättring.

Egenhändigt skapade PNG:er och transparenta PNG:er

Om du använder PNG-filer som du har skapat själv och lagt in i programmet och som har genomskinlighet rekommenderar vi att du alltid inaktiverar bildförbättring, annars kan du få oönskade ändringar i din PNG-fil.

 

Din språkinställning stämmer inte överens med språket på denna webbplats. Vänligen välj:

Din språkinställning stämmer inte överens med språket på denna webbplats. Vänligen välj: