Bakgrunder

Bakgrund

Du kan lägga till bakgrunder i dina fotoprodukter för att göra dem mer visuella. Till skillnad från fyllningsrutor, som kan placeras fritt och ändras i storlek, fyller bakgrunder hela sidan i fotoprodukten. Du kan välja mellan olika bakgrundsalternativ genom att klicka på knappen Bakgrund i menyn till höger.

Bakgrundsmeny i högerspalten

Överst i menyn Bakgrund hittar du knappen Ta bort för att ta bort bakgrunden från din fotoprodukt. För flersidiga produkter, t.ex. fotoböcker, klickar du på Tillämpa på alla sidor för att tillämpa bakgrunden på alla sidor i fotoprodukten. Om du klickar på Ta bort alla tas alla använda bakgrunder bort.
Det är viktigt att notera att bakgrunder används på båda sidorna av en flersidig fotoprodukt. Om du vill anpassa bakgrunden för en enskild sida måste du lägga till en fyllningsruta och konfigurera den efter dina önskemål.

Fyllningsruta som bakgrund för en sida

Precis som fyllningsrutorna kan bakgrunderna väljas och konfigureras som Färg, Gradient och Textur. Du kan också välja Bild för bakgrunder. När detta alternativ väljs i menyn Bakgrund visas knappen Lägg till bild. Om du klickar på den här knappen kan du lägga till en bild från din lokala enhet eller onlineresurser.

Meny Bild som bakgrund

När du har valt detta alternativ kommer fotot att placeras som bakgrund. I menyn Bakgrund, på fliken Bild, hittar du fältet Opacitet. Här kan du ställa in hur transparent eller ogenomskinlig bilden ska vara. Bakgrundsbilden kan justeras genom att markera den och klicka på knappen Redigera bild.

Exempel på bild som bakgrund

Precis som med de andra bilderna kan du vända bilden vertikalt och horisontellt, rotera den 90 grader, aktivera bildförbättring, ompositionera bilden eller radera bilden vid behov.

Redigera bakgrundsbild

Alternativ metod för att använda bilder som bakgrund

Det är möjligt att lägga till bilder direkt från vänsterkolumnen som bakgrund. När du drar ett foto härifrån visas alternativet som bakgrund. Om du drar fotot hit kommer fotot att placeras som bakgrund i fotoprodukten.

Dra bild som visas som bakgrundsalternativ