Bakgrunder

Bakgrunder

Du kan lägga till bakgrunder i dina fotoprodukter. Till skillnad från fyllningsrutor är bakgrunder inte objekt som kan flyttas eller ändras i storlek, utan de bäddas in som fotoproduktens bakgrund. De olika alternativen för att ställa in bakgrunden visas genom att klicka på knappen Bakgrund i menyn till höger.

Bakgrundsmeny i högerkolumnen

Överst i menyn Bakgrund hittar du knappen Ta bort för att ta bort bakgrunden från din fotoprodukt. För flersidiga produkter, t.ex. fotoböcker, klickar du på Tillämpa på alla sidor för att tillämpa bakgrunden på alla sidor i fotoprodukten. Om du klickar på Ta bort alla tas alla använda bakgrunder bort.
Det är viktigt att notera att bakgrunder används på båda sidorna av en flersidig fotoprodukt. Om du vill anpassa bakgrunden för en enskild sida måste du lägga till en fyllningsruta och konfigurera den efter dina önskemål.

Fyllningsruta som bakgrund för en sida

Precis som fyllningsrutorna kan bakgrunderna väljas och konfigureras som färggradient och textur. Du kan också välja Bild för bakgrunder. När detta alternativ väljs i menyn Bakgrund visas knappen Välj foto. Om du klickar på den här knappen öppnas en mapp på din enhet där du kan välja en bakgrundsbild.

Meny Bild som bakgrund

När du har valt bilden kommer den att placeras som bakgrund. På fliken Bild i menyn Bakgrund finns alternativ för att konfigurera bakgrundsbilden.

Exempel på bild som bakgrund

Med fältet Opacitet kan du ställa in hur transparent eller ogenomskinlig bilden ska visas. Om du klickar på knappen Justera beskärning visas en meny med beskärningsverktyg för bakgrundsbilden. På samma sätt som för andra bilder kan du utföra olika åtgärder:

  • Flytta bilden genom att klicka på knappen med korset.
  • Förstora eller förminska bilden med hjälp av förstoringsglasikonerna.
  • Aktivera eller avaktivera bildförbättringen med hjälp av trollstavsknappen.
  • Spegla bilden horisontellt eller vertikalt.
  • Rotera bilden 90 grader genom att klicka på motsvarande knappar.
  • Radera bilden om det behövs.
  • I den här menyn kan du också kontrollera statusen för bildkvaliteten. För bästa resultat rekommenderar vi att du ställer in bildkvalitetenmycket bra.

Alternativ metod för att använda bilder som bakgrund

Det är möjligt att lägga till bilder direkt från vänsterkolumnen som bakgrund. Högerklicka på en bild i denna meny för att visa flera alternativ. Om du klickar på Som bakgrund läggs den valda bilden till som bakgrund i fotoprodukten.

Infoga bild som bakgrund från vänsterkolumnen

Om bilden redan har placerats i fotoprodukten, högerklicka på den för att se alla tillgängliga alternativ. Klicka på Använd bild som bakgrundsbild för att göra bilden till bakgrund i fotoprodukten.

Använd bild som bakgrund från redan placerad bild

Du öppnar menyn med beskärningsverktyg genom att dubbelklicka på bakgrundsbilden eller öppna menyn Bakgrund i den högra kolumnen, välja fliken Bild och klicka på knappen Justera beskärning.

Bildverktygen visas över bakgrundsbilden