Fyll i box

Fyll i box

Du kan anpassa alla fyllningsrutor i en fotoprodukt så att de matchar din design. För att göra detta klickar du på knappen Lägg till fyllning i designerns toppmeny eller använder en befintlig layout. När du har valt en fyllningsruta kan du ändra dess inställningar genom att klicka på knappen Redigera fyll ning ovanför den eller använda knappen Fyllningsruta i menyn till höger. Med dessa alternativ kan du anpassa fyllningsrutan efter dina önskemål.

Fill box added and tools displayed in right menu

När konfigurationsmenyn för fyllningsrutan visas kan du välja mellan färg, gradient eller textur.

Färg

Det finns flera sätt att välja en solid färg för Fill box:

1. Klicka på en av färgerna som visas i denna meny.

2. Klicka på knappen Färg för att öppna en meny med fler färger och olika verktyg. Här hittar du pipettverktyget. Klicka på denna ikon för att förvandla musen till en pipett. Om du klickar på en färg väljs den som färg för din fyllningsruta. Detta är mycket användbart för att välja en färg från ett foto och ställa in den som färg för din fyllningsruta.

Fill box colour options

3. När du har klickat på knappen Färg hittar du knappen Färgval bredvid pipettverktyget. Här kan du välja önskad färg från den färgpalett som erbjuds, ange dess HSB-, RGB- eller kodvärde. Fyllningsrutan kommer att fyllas med den valda färgen.

Colour selection tool

De 4 senast använda färgerna visas på första raden under rubriken Senast använda. De kan enkelt hittas och väljas i nästa fyllningsruta som skapas.

Fill box Most recently used colour

Till höger om knappen Färg finns fältet Opacitet. Genom att ändra dess värde ändras fyllningsrutans transparens.

Gradient

Om du klickar på ett av gradientalternativen i den här menyn fylls fyllningsrutan automatiskt med gradienten.

Fill box gradient options

Färger för lutningen kan väljas i rutorna Färg 1 och Färg 2. Om du klickar på en av dessa färgboxar öppnas en meny där du kan välja en färg från de som visas, använda pipettverktyget för att välja en färg eller klicka på Färgval för att välja en specifik färg från denna meny.

Gradient colour selection

I rutan Rotation kan du ställa in graden av rotation för lutningen, med en färg i ena änden och den andra i den motsatta änden. I rutan Opacitet kan du ange hur genomskinlig gradientfyllningen ska vara.

Rotated gradient fill box

Precis som i färgavsnittet kommer de 4 senast använda gradienterna att synas i den första raden under rubriken Senast använda.

Textur

Denna meny visar en mängd olika texturer att välja mellan för fyllningsrutan. Om du klickar på en av dem kommer den texturen att användas som fyllning.

Fill box texture options

Opaciteten kan justeras i rutan Opacitet. Verktyget Colourization färgar tonerna i den valda texturen med den färg som valts i den här rutan. Intensiteten kan justeras i knappen Färgläggning (opacitet). Om du klickar på Återställ återställs standardvärdena.

Fill box with colourized texture

De 3 senast använda texturerna visas under rubriken Senast använda.