Softproof (skärmkorrektur) i Capture One Pro

I Capture One Pro kan våra ICC-profiler väljas efter installationen via "View"> "Proof display for profile". Bilden visas sedan i softproof (skärmkorrektur).
Andra viktiga inställningar, t.ex. B. Information om renderingsprioritet, djupkompensering eller simulering av pappersfärgen kan tyvärr inte göras för respektive ICC-profil. Vi rekommenderar därför att du inte använder den Softproof funktionen i Capture One för vårt arbetsflöde. Utan nödvändiga inställningar är det inte möjligt att garantera en noggrann färgreproduktion.