Softproof i Affinity Photo

I Affinity Photo kan våra ICC-profiler väljas som "Proofing Profile" via "Adjustment" > "Softproof" efter att de har installerats. Bilden visas sedan i softproof.Även om renderingsprioritet (Render Intent) och djupkompensation (Black Point Compensation) kan ställas in, saknas funktionen "Simulera pappersfärg". Därför rekommenderar vi att du inte använder Softproof-funktionen i Affinity Photo för vårt arbetsflöde för närvarande. Utan den nödvändiga inställningen är det inte möjligt att garantera en färgprecis återgivning.