Produkten är skadad

Du har fått din beställning, men produkten är skadad?

Följ länken för att lämna in ditt klagomål: https://www.saal-digital.se/service/orderhanterare/

Observera att ett klagomål inte kan lämnas in per telefon.