Produkt skiljer sig från projektet

Har du fått din produkt och upptäckt att din produkt är annorlunda än designen i mjukvaran?

Följ länken för att lämna in ditt klagomål: https://www.saal-digital.se/service/orderhanterare/

Observera att klagomål inte är möjliga per telefon.