Skapa dina filer i Photoshop

Skapa dina filer i Photoshop

Om du vill designa dina fotoprodukter i Photoshop kan du ladda ner Photoshop-mallar som skapats specifikt för varje produkt. Dessa mallar är utformade med de exakta måtten för fotoprodukten och innehåller riktlinjer som hjälper dig i din designprocess. Du hittar PDF-filerna för varje produkt i den professionella zonen i respektive kategori. Välj först den produkt du vill designa inom den kategorin, så visas en lista över tillgängliga format. Du kan sedan ladda ner önskad mall för att påbörja din design.

Hardcover Photo Book PSD in website

PSD-filer

Alla PSD-filer innehåller riktlinjer för utfall, som du bör ta hänsyn till när du placerar element i din design. Se till att placera dina element på ett tillräckligt avstånd från utfallsområdet. För flersidiga produkter som fotoboken hittar du riktlinjer som anger olika sektioner i boken. Omslagets PSD är indelat i tre områden:

 1. Baksida omslag
 2. Främre omslag
 3. Rygg
  Ryggstorleken beror på antalet sidor och representeras av två linjer i mitten, medan de omgivande linjerna anger vikningens utsträckning.
 4. Utbläddringslinje
  Undvik att placera bilder eller objekt på denna linje.

Cover PSD in Photoshop

PSD-mallen för insidorna är uppdelad i två sektioner:

 1. Mittfalsen
  Den vikta mitten av en dubbelsida.
 2. Avbländad linje
  Undvik att placera bilder eller objekt på denna linje.

Spreads PSD in Photoshop

Namnge filer med flera sidor

När du skapar en flersidig produkt som en fotobok eller kalender är det viktigt att vara uppmärksam på filnamnen. För att säkerställa korrekt sidordning vid uppladdning är det viktigt att byta namn på dina sidor med hjälp av löpande nummer (01, 02, etc.). Detta kommer automatiskt att ordna sidorna i din flersidiga produkt.

JPG-fil

Du kan ladda upp JPG-filer med hjälp av PDF-uppladdningsläget. För bästa resultat rekommenderar vi att du sparar dina filer i JPG-format med högsta möjliga kvalitet och markerar kryssrutan sRGB IEC61966-2.1 ICC-profil.

PDF-fil

För att exportera din design som en PDF med optimala resultat rekommenderar vi att du använder den digitala förinställningen Saal. Du kan ladda ner filen med jobbalternativ här. När du har laddat ner och packat upp filen öppnar du Photoshop och går till Redigera i toppmenyn och klickar sedan på Adobe PDF Preset. Ett nytt fönster öppnas där du kan klicka på knappen Ladda och välja den nedladdade förinställningsfilen. När du har valt klickar du på Spara som... och ger den ett namn att spara.

Adobe PDF Preset window

När du sparar dina filer som en PDF-fil väljer du den Saal Digital Preset som du sparade i fönstret Spara Adobe PDF.

Save Adobe PDF with preset

Om du inte använder Saal Digital Preset ska du kontrollera några detaljer i Adobe PDF-inställningarna. Ställ in Komprimering till JPEG med Maximal kvalitet. I avsnittet Output ändrar du färgkonverteringen till Convert to Destination och väljer RGB Colour Space - sRGB IEC61966-2.1 i rutan Destination.

PDF-fil med flera sidor

Du kan spara flera dokument som en enda flersidig PDF-fil. Gå till Arkiv > Automatisera > PDF-presentation. I dialogrutan Utmatningsalternativ markerar du kryssrutan Flersidigt dokument. I avsnittet Källfiler lägger du till de filer du vill inkludera i den flersidiga PDF-filen. Om du väljer Lägg till öppna filer inkluderas alla filer som för närvarande är öppna i Photoshop. Du kan också använda knappen Bläddra för att lägga till sparade filer. Ordna sidorna i önskad ordning och se till att omslaget placeras först. Klicka slutligen på knappen Spara för att skapa den flersidiga PDF-filen.

PDF Presentation window