Användarvillkor

1) Delning av kollektioner och projekt

Saal Digital Fotoservice GmbH ("Saal Digital") ger användare möjligheten att ladda upp bildfiler till kollektioner. Dessutom kan projekt med bildfiler laddas upp eller sparas. Användare har möjligheten att göra kollektioner och/eller projekt offentliga eller lösenordsskyddade. Detta ger tredje parter på internet total eller delvis åtkomst till dem. Det är även möjligt att lägga ut kollektioner eller projekt till försäljning.

Saal Digital förbehåller sig rätten att avsluta eller radera kollektioner, projekt eller bilder utan förklaring.

2) Upplåtelse av rättigheter

Genom att ladda upp en kollektion eller ett projekt ger användaren Saal Digital nyttjanderätten att göra bildfilerna tillgängliga via internet, att överföra dem och att skicka dem. Genom att släppa filerna för försäljning ger användarna även Saal Digital rätten att återge bildfiler, att producera tryck eller liknande bildprodukter samt att sälja dessa.

3) Immateriella rättigheter

Användaren bekräftar att han eller hon är rättighetsinnehavare för bilder i publicerade kollektioner och/eller kollektioner som har aktiverats för försäljning och att bilderna inte är skyddade av varumärken, patent eller upphovsrätt från tredje part.

Om bilderna avbildar identifierbara personer, ska användaren erhålla giltiga och bindande modellreleaser från alla relevanta parter. Dessa ska likna Saal Digitals modellrelease som tillåter de nyttjanderätter som avses i detta avtal angående sådant innehåll. Användaren ska behålla originalet och på begäran tillhandahålla en kopia till Saal Digital.

Om bilderna visar identifierbara byggnader eller identifierbar egendom genom vilka ägarens identitet kan fastställas, samtycker användaren till att erhålla en giltig och bindande egendomsrelease som liknar Saal Digitals egendomsrelease. En sådan release kan krävas av ägaren av sådan egendom för att tillåta dess användning, inklusive kommersiell användning. Användaren ska behålla originalet och på begäran tillhandahålla en kopia till Saal Digital.

4) Kompensation

Saal Digital förbinder sig till utbetalningar inom 30 dagar efter slutet av den månad då en försäljning ägde rum. Betalningen beräknas från nettobeloppet exklusive fraktkostnader. De för närvarande giltiga villkoren visas i användarens konto.

5) Ansvar

Saal Digital är skadeståndsskyldig i händelse av brott mot väsentliga avtalsförpliktelser, avsaknad av garanterade egenskaper och kundanspråk enligt produktansvarslagen. Vad gäller skador är Saal Digital endast ansvariga för avsiktliga skador och skador till följd av grov vårdslöshet orsakade av anställda hos Saal Digital eller av Saal Digitals ställföreträdande ombud. Saal Digital ansvarar inte för indirekta, följd- eller atypiska skador av något slag. Detta gäller även kompensation för förlorad vinst, förlorade nyttjandemöjligheter eller immateriella värden.