Avtryck

Saal Digital Fotoservice GmbH
Zeppelinstraße 36
91187 Röttenbach
E-Mail: support@saal-digital.se
Verkställande direktörer: Reinhard Saal, Robin Saal, Florian Stellwag

Momsnummer: SE502083781001
Tingsrätten i Nürnberg handelsreg. nr. 40162

Rättsliga meddelanden, kvalitetssäkring, undantagsklausuler

Vi gör allt för att se till att informationen på vår webbplats alltid är korrekt, aktuell och fullständig och ändrar eller kompletterar den därför vid behov löpande och utan föregående meddelande. Trots detta måste vi utesluta varje garanti, ansvar eller försäkran för korrekthet, aktualitet och fullständighet. Detta gäller även för alla hänvisningar, så kallade hyperlänkar, som vi erbjuder direkt eller indirekt på denna webbplats. Vi kan inte ta något ansvar för innehållet på sådana externa webbplatser som du når via en länk eller andra hänvisningar.

Vi är dessutom inte ansvariga för direkta eller indirekta skador (inklusive utebliven vinst) som kan härledas till information på dessa externa webbplatser. Innehållet på denna webbplats är upphovsrättsligt skyddat. Innehållet på vår webbplats får inte vidarebefordras till tredje part mot betalning. Upphovsrätten förbjuder också lagring och reproduktion av bilder eller grafik från vår webbplats.

EU-Kommissionens klagoportal online (ODR)

Vi föredrar att klargöra dina problem direkt med dig och deltar därför inte i konsumenternas skiljeförfaranden. Dessutom är vi inte skyldiga att delta i ett tvistlösningsförfarande inför en konsument skiljedom. Kontakta oss direkt om du har några frågor eller problem. Du kan nå oss genom att begära formulär här: här

EU-kommissionen tillhandahåller en plattform för online tvistlösning (ODR), som du kan se nedan https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/.