Avtryck

Saal Digital Fotoservice GmbH
Zeppelinstraße 36
91187 Röttenbach
E-Mail: support@saal-digital.se
Verkställande direktörer: Reinhard Saal, Robin Saal, Florian Stellwag

Momsnummer: SE502083781001
Tingsrätten i Nürnberg handelsreg. nr. 40162

Juridiska meddelanden, kvalitetssäkring, klausuler om ansvarsuteslutning

Saal Digital gör allt för att tillhandahålla korrekt, aktuell och fullständig information på sin webbplats, men kan ändra eller komplettera den vid behov och när som helst utan föregående meddelande. Saal Digital kan inte garantera fullständigheten, noggrannheten eller aktualiteten för webbplatsens information och innehåll. Detta gäller även för referenser, kallade "Hyperlinks", publicerade av Digital Saal på sin webbplats direkt eller indirekt. Saal-Digital tar inget ansvar för innehållet på sådana externa webbplatser som du kommer åt via en länk eller genom andra referenser.

Saal-Digital ansvarar inte heller för direkta eller indirekta skador (inklusive förlorade vinster) som kan spåras tillbaka till information på dessa externa webbplatser. Innehållet på Saal Digitals webbplats är skyddat av upphovsrätt. Innehållet på vår webbplats får inte vidarebefordras till tredje part mot betalning. Upphovsrätten förbjuder också lagring och reproduktion av bilder eller grafik från vår webbplats.

EU-Kommissionens klagoportal online (ODR)

Vi föredrar att klargöra dina problem direkt med dig och deltar därför inte i konsumenternas skiljeförfaranden. Dessutom är vi inte skyldiga att delta i ett tvistlösningsförfarande inför en konsument skiljedom. Kontakta oss direkt om du har några frågor eller problem. Du kan nå oss genom att begära formulär här: här

EU-kommissionen tillhandahåller en plattform för online tvistlösning (ODR), som du kan se nedan https://ec.europa.eu/consumers/odr/.