Våra ESG-åtaganden

Mångsidigt och mångkulturellt team

Mångsidigt och mångkulturellt team

Mer än 20 nationaliteter och en jämn fördelning mellan män och kvinnor.

Miljövänlig

Miljövänlig

Vi söker den miljömässigt mest hållbara lösningen i varje beslut.

Etiskt och ansvarsfullt arbete

Etiskt och ansvarsfullt arbete

Respekt och likabehandling mellan människor är oumbärligt för oss.

Vårt uppdrag

Vi arbetar varje dag för att hålla våra kunders minnen vid liv genom högkvalitativa fotoprodukter, så att dessa värdefulla ögonblick kan bevaras i många år.

Vår vision

Vi tar vara på det teknologin har att erbjuda för att ge våra kunder möjligheten att bevara sina minnen på ett säkert sätt, både i tryck och digitalt. De kan komma åt sina bilder och fotoprojekt från vilken enhet som helst, var som helst, och dela dem online.

Våra värderingar

usp-content

Integritet

På Saal är alla anställda medvetna om och följer uppförandekoder och interna policyer som rör våra sociala och personliga ideal, såsom etiskt arbete, opartisk och jämlik behandling, mångfald, dataskydd och respekt för miljön.

Dessa koder ses kontinuerligt över och utökas för att anpassas till samhällets aktuella behov. Vi har också infört ett anonymt kommunikationssystem för att säkerställa ett effektivt genomförande av vår uppförandekod med frihet till anonymitet.

usp-content

Hög kvalitet

Att erbjuda den högsta kvaliteten är viktigt för oss. För att säkerställa detta har vi strikta kvalitetskontroller och lyssnar alltid på våra kunders åsikter. På så sätt kan vi garantera och ständigt förbättra kvaliteten på våra tjänster och produkter samt möta våra kunders förväntningar.

usp-content

Effektivitet

Vi frågar oss ständigt hur vi undvika att slösa material, energi och kraft utan att kompromissa med kvaliteten och andra viktiga värderingar. Detta tillvägagångssätt håller Saal-teamet aktivt när det gäller frågan om hur vi kan fortsätta att förbättra arbetet för alla parter och samtidigt jobba mot hållbarhet.

usp-content

Likabehandling

Det finns inget utrymme för diskriminering på Saal. Diskriminering på grund av ras, etniskt ursprung, kön, religion, världsåskådning, funktionshinder, ålder eller sexuell identitet är strängt förbjuden i vår organisation. Detta gäller i synnerhet när vi har att göra med anställda, kunder, affärspartner och sponsorer.

Hur vi tar hand om miljön

Vi är medvetna om vårt miljöansvar och vi uppmuntrar ständigt våra anställda, kunder och samarbetspartners att arbeta för en mer ansvarsfull förvaltning av naturresurser samtidigt som vi minskar miljöpåverkan när det är möjligt. Endast genom att öka medvetenheten kan alla intressenter anpassas till samma mål: identifiera och mäta risker samt möjligheter att minska miljöpåverkan och samtidigt bidra till en hållbar affärsutveckling.

Grön energi

Vårt mål är att i så stor utsträckning som möjligt generera eller köpa energi från gröna och rena källor. Detta tillvägagångssätt bidrar inte endast till att vi minskar vårt koldioxidavtryck, utan det gör oss också mer självständiga och mindre beroende av tredje parter, särskilt när det kommer till självgenererad solenergi.

usp-content

Våra solpaneler

Mer än 4600 m² solpaneler (med mer än 940 kW installerad kapacitet) har varit anslutna till Saals nätverk sedan november 2020. Sedan dess är vi stolta över att kunna tillgodose en betydande andel av vår produktions energibehov enbart med våra solpaneler, och vid många tillfällen täcka upp till 100% av vårt energibehov.

usp-content

Övergång till elektrisk rörlighet

Vi har genomfört en plan för hållbar rörlighet som omfattar elektrifiering av våra fordon, och vi har också vidtagit åtgärder för att våra anställda ska kunna övergå till elektrisk rörlighet utan koldioxidutsläpp. Denna mobilitetsplan har resulterat i att många fordon med el- eller hybriddrift har förvärvats till företagets fordonsflotta.

Återvinning

Vi är också medvetna om vikten av sopsortering och återvinning. Av denna anledning har vi under flera år implementerat ett system för att sortera avfall i separata tunnor på alla våra kontor och anläggningar. Dessa återvinningsstationer är organiserade efter färg och har listor och bilder på det motsvarande avfallet.

Optimering av resurser

Optimeringen av resurser är en av de viktigaste aspekterna i vårt arbete för miljön. I flera år har vi optimerat alla processer relaterade till material- och energianvändning för att undan för undan minska vår miljöpåverkan. Med detta i åtanke anpassar vi alla våra processer internt, både på organisationsnivå, genom personlig medvetenhet hos våra medarbetare samt genom ett noggrant val av samarbetspartners.

usp-content

Energieffektivitet

Vi optimerar våra anläggningar så att de använder energi på ett så effektivt sätt som möjligt. Produktionshallarna, kontoren och alla våra maskiner är optimerade för att minska vår energiförbrukning och vår miljöpåverkan.

usp-content

Råvaruanvändning (mindre skrot)

Vi strävar efter att använda råvaror på bästa möjliga sätt och därmed generera så lite avfall som möjligt från våra krävande produktioner. För detta ändamål tillämpar vi universella kvalitetsstandarder, genomför en noggrann undersökning i samband med design och tillverkning av våra produkter, har specialiserade maskiner och genomför omfattande kontroller för att minska risken för alla typer av fel. Alla dessa åtgärder bidrar till en minskning av avfallet i vår produktion till ett minimum.

Produktion och förpackning

usp-content

FSC®-certifierade papper

Vid tillverkningen av våra produkter använder vi huvudsakligen FSC®-certifierat papper. FSC®-certifieringen (Forest Stewardship Council®) garanterar att pappret har producerats på ett hållbart sätt och följer strikta miljömässiga och etiska protokoll för skogsförvaltning. På så sätt stöder vi en ansvarsfull och hållbar utveckling i hela världen.

usp-content

Mindre än 3 % plastanvändning i förpackningar

I flera år har vi strävat efter att minska mängden material som används i våra förpackningar. Detta åtagande har resulterat i att vi använder mindre än 3 % plast i våra nuvarande förpackningar, vilket innebär att vi har minskat användningen av plast med cirka 50 % sedan 2021. Eftersom vi är medvetna om hur viktig denna fråga är fortsätter vi att söka efter alternativ för att fortsätta att förbättra kvaliteten på våra förpackningar och göra vårt bästa för att hitta en bra balans mellan att vara så miljövänlig som möjligt och att leverera en säker förpackning till våra kunder. Vårt mål är att minska det material som används i förpackningar med 30 procent till 2023, inte bara plast, eftersom vi redan gör ständiga framsteg när det gäller att minska andra material som papper eller kartong i förpackningar. Vi är övertygade om att det är en win-win-situation för alla intressenter: organisation, kunder, transportpartners och miljön.

Minska koldioxidavtrycket

Saals mål är att minska koldioxidutsläppen från vår verksamhet så mycket som möjligt i enlighet med det 13:e målet i hållbarhetsmålen (klimatåtgärder). Därför har vi ett solcellsprojekt: vi köper energi från förnybara källor och optimerar ständigt de operativa processerna för att göra vårt koldioxidavtryck så litet som möjligt.

Vårt engagemang för miljön omfattar även att välja de bästa partnerna för att leverera våra produkter till våra kunder. Därför tar vi också hänsyn till hållbarhets- och CO₂-utsläppsminskningsstrategierna hos de logistikföretag vi samarbetar med, till exempel DHL:s GoGreen-initiativ och Post AT:s CO₂-neutrala certifikat. CO₂-neutral certifiering är en viktig del av vårt arbetsförhållande med dessa transportföretag, eftersom vi delar ansvaret för klimatvänliga leveranser.

Photoproduct

CO₂-kompensation validerad av TÜV Rheinland

År 2021 lät TÜV Rheinland beräkna vår CCF för omfattning 1 och 2 enligt GHG-protokollets standarder. Resultatet blev en CO₂-ekvivalent på 442,37 ton, vilket minskade vårt koldioxidavtryck 2020 (846,54 ton) nästan med hälften. Vi beslutade att vidta åtgärder och kompensera våra koldioxidutsläpp genom att delta i ett vindkraftsprojekt i Oaxaca, Mexiko. Denna CO₂-kompensationsåtgärd har validerats av TÜV Rheinland, vilket innebär att Saal Digital är ett certifierat koldioxidneutralt företag.

Ansvar gentemot leverantörer

Ansvar gentemot leverantörer

Våra leverantörer måste acceptera och följa alla riktlinjer och principer som ingår i vår uppförandekod. För att säkerställa att de följer vår policy kommer Saal att be dem om den information som krävs för att intyga detta.

För att arbeta med oss måste de acceptera vår uppförandekod, som rör etiskt arbete och respekt för miljön.

Donationer och sponsring

Donationer och sponsring

Det är viktigt för oss att stödja donations- och sponsringsinitiativ, och de utvalda initiativen och partnerna måste överensstämma med våra företagsvärderingar, CSR-relaterade uttalanden och uppförandekod. Dessutom följer vi särskilda riktlinjer för att välja ut de initiativ som vi vill stödja.

Om du vill skicka oss en begäran om sponsring eller donation kan du skriva ett e-postmeddelande till initiatives@saal-digital.com. Vi vill gärna höra mer om ditt projekt.

Läs mer om våra donationsprojekt

200.000 kr Donation till den icke-statliga organisationen Alzheimer Forschung Initiative e.V.

Vi är mycket medvetna om att minnen är en mycket viktig del av den mänskliga erfarenheten. Därför har vi beslutat att bidra till forskningen om Alzheimers sjukdom, med det yttersta målet att bromsa eller stoppa dess utveckling. Alzheimer Forschung Initiative e.V. har sedan 1995 engagerat sig för att göra Alzheimers sjukdom botbar genom oberoende forskningsfinansiering.

Vårt initiativ: Stöd (med en penningdonation) till ett specifikt projekt som syftar till att lära sig mer om vilka cellulära mekanismer som leder till spridning av skadliga tau-avlagringar vid Alzheimers sjukdom.

Fotoböcker för utbildningssektorn

Saal Digital har i flera år stöttat daghem och skolor med gratis eller rabatterade fotoprodukter. Målet har alltid varit att hjälpa barnen att bevara underbara minnen av sin skoltid och sina klasskamrater och även hjälpa dem att dela dessa speciella ögonblick med sina nära och kära.

Vårt initiativ: Vi erbjuder utbildningssektorn chansen att utforma en klassfotobok och beställa gratisexemplar av den till alla elever i klassen.

Stöd till familjer som drabbats av graviditetsförlust eller spädbarnsdöd

Att gå igenom en graviditetsförlust eller döden av ett spädbarn kan vara mycket svårt för en familj. Vi vet hur kraftfulla minnen och fotografier kan vara, och därför valde vi att stödja en organisation som specialiserar sig på att ta hand om familjer som upplever dessa svåra tider.

Vårt initiativ: Att tillhandahålla Prints som en produktdonation så att de kan vara en del av de terapitjänster som organisationen erbjuder för att hjälpa familjer att läka.

Samarbete med Make-A-Wish Tyskland

Make-A-Wish Germany är en ideell organisation som hjälper svårt sjuka barn mellan 3 och 18 år att uppfylla sin högsta önskan. Organisationens passion och ansvarstagande sammanfaller med våra värderingar och därför vill vi stödja dem i deras arbete.

Vårt initiativ: Tillsammans med Make-A-Wish vill vi få ett leende på barnens läppar genom att ge dem en kärleksfullt utformad fotobok som ett fysiskt minne för att se tillbaka på deras valda upplevelse som en önskan.

Din språkinställning stämmer inte överens med språket på denna webbplats. Vänligen välj:

Din språkinställning stämmer inte överens med språket på denna webbplats. Vänligen välj: