Våra åtaganden

Läs mer om vårt företags sociala ansvar

Photos
usp-heading

Ett team präglat av mångfald och mångkultur

usp-heading2

Miljövänliga

usp-heading3

Etiskt och ansvarsfullt arbete

En presentation av oss

Vårt uppdrag

Vi arbetar varje dag för att hålla våra kunders minnen vid liv genom högkvalitativa fotoprodukter, så att dessa värdefulla ögonblick kan bevaras i många år.

Vår vision

Vi tar vara på det teknologin har att erbjuda för att ge våra kunder möjligheten att bevara sina minnen på ett säkert sätt, både i tryck och digitalt. De kan komma åt sina bilder och fotoprojekt från vilken enhet som helst, var som helst, och dela dem online.

Våra värderingar

usp-content

Integritet

Alla medarbetare på Saal har godkänt uppförandekoder och interna policyer som vägleder personalens grundläggande beteende när det kommer till etiskt arbete, opartisk behandling, likabehandling, mångfald, dataskydd och respekt för miljön. Dessa koder uppdateras och utökas kontinuerligt för att anpassas till samhällets aktuella behov.

usp-content

Hög kvalitet

Att erbjuda den högsta kvaliteten är viktigt för oss. För att säkerställa detta har vi strikta kvalitetskontroller och lyssnar alltid på våra kunders åsikter. På så sätt kan vi garantera och ständigt förbättra kvaliteten på våra tjänster och produkter samt möta våra kunders förväntningar.

usp-content

Effektivitet

Vi frågar oss ständigt hur vi undvika att slösa material, energi och kraft utan att kompromissa med kvaliteten och andra viktiga värderingar. Detta tillvägagångssätt håller Saal-teamet aktivt när det gäller frågan om hur vi kan fortsätta att förbättra arbetet för alla parter och samtidigt jobba mot hållbarhet.

Photos

Hur vi bryr oss om miljön

Vi är medvetna om vårt miljöansvar och vi uppmuntrar ständigt våra medarbetare, kunder och partners att arbeta mot en mer ansvarsfull förvaltning av naturresurser samtidigt som vi alltid strävar efter att minska vår miljöpåverkan. Endast genom att öka medvetenheten kan vi få alla parter sträva mot samma mål: identifiera och mäta riskerna såväl som möjligheterna att minska påverkan på miljön, samtidigt som de bidrar till en hållbar affärsutveckling.

Grön energi

Vårt mål är att i så stor utsträckning som möjligt generera eller köpa energi från gröna och rena källor. Detta tillvägagångssätt bidrar inte endast till att vi minskar vårt koldioxidavtryck, utan det gör oss också mer självständiga och mindre beroende av tredje parter, särskilt när det kommer till självgenererad solenergi.

usp-content

Våra solpaneler

Mer än 3 000 m2 solpaneler (med en installerad kapacitet på över 600 kWh) kopplades till Saals nätverk i november 2020. Ända sedan dess har vi kunnat tillgodose en stor andel av energibehovet i vår produktion genom våra solpaneler. Vid många tillfällen täcker de upp till 100 % av vårt energibehov.

usp-content

Övergång till elektrisk mobilitet

Vi har implementerat en hållbar mobilitetsplan som involverar elektrifiering av våra fordon, och vi gör allt vi kan för att våra medarbetare också ska kunna övergå till elektrisk mobilitet fri från CO2-utsläpp. Denna mobilitetsplan har resulterat i förvärv av många fordon med elektrisk eller hybrid framdrivning till företaget.

Återvinning

Vi är också medvetna om vikten av sopsortering och återvinning. Av denna anledning har vi under flera år implementerat ett system för att sortera avfall i separata tunnor på alla våra kontor och anläggningar. Dessa återvinningsstationer är organiserade efter färg och har listor och bilder på det motsvarande avfallet.

Optimering av resurser

Optimeringen av resurser är en av de viktigaste aspekterna i vårt arbete för miljön. I flera år har vi optimerat alla processer relaterade till material- och energianvändning för att undan för undan minska vår miljöpåverkan. Med detta i åtanke anpassar vi alla våra processer internt, både på organisationsnivå, genom personlig medvetenhet hos våra medarbetare samt genom ett noggrant val av samarbetspartners.

usp-content

Energieffektivitet

Vi optimerar våra anläggningar så att de använder energi på ett så effektivt sätt som möjligt. Produktionshallarna, kontoren och alla våra maskiner är optimerade för att minska vår energiförbrukning och vår miljöpåverkan.

usp-content

Råvaruanvändning (mindre skrot)

Vi strävar efter att använda råvaror på bästa möjliga sätt och därmed generera så lite avfall som möjligt från våra krävande produktioner. För detta ändamål tillämpar vi universella kvalitetsstandarder, genomför en noggrann undersökning i samband med design och tillverkning av våra produkter, har specialiserade maskiner och genomför omfattande kontroller för att minska risken för alla typer av fel. Alla dessa åtgärder bidrar till en minskning av avfallet i vår produktion till ett minimum.

Paketering och leverans

usp-content

Mindre än 3 % plast i våra förpackningar

I flera år har vi strävat efter att minska mängden material som används i våra förpackningar. Detta har resulterat i att vi använder mindre än 3 % plast i våra nuvarande förpackningar. Eftersom vi är medvetna om vikten av denna fråga fortsätter vi att söka alternativ för att förbättra kvaliteten på våra förpackningar, både för miljöns och våra kunders skull. Vårt mål är att minska på det material som används i våra förpackningar med 30 % till 2023. Vi är övertygade om att det är en åtgärd som gagnar alla parter: organisationen, kunderna, våra transportpartners och miljön.

usp-content

Minska CO2-avtrycket vid frakt

För att ytterligare minska vårt koldioxidavtryck väljer vi de bästa partnerna för att skicka produkterna till våra kunder. Det är därför vi också tar hänsyn till den policy våra logistikpartners har kring hållbarhet och minskning av CO2-utsläpp. Vi jobbar med GoGreen-initiativet från DHL och CO2-neutral-certifikatet från Post AT. Dessa CO2-neutrala certifieringar är mycket viktiga för oss när vi arbetar med dessa transportföretag, då vi delar ansvaret för miljövänlig frakt.

Photoproduct

Ansvar gentemot leverantörer

Våra leverantörer måste godkänna och följa alla policyer och principer i vår uppförandekod. För att säkerställa sådan efterlevnad kräver Saal nödvändig information för att intyga detta.

För att arbeta med oss måste de acceptera vår uppförandekod om etiskt arbete och respekt för miljön.

Photos

Ansvar gentemot medarbetare

Hos Saal arbetar vi i första hand på distans. Vi erbjuder alltid alternativet att arbeta på distans så länge jobbet därmed kan utföras till fullo. För de som föredrar att arbeta i ett traditionellt kontor så är det inte heller ett problem. Vilka är fördelarna?

  • Ökad nöjdhet hos de anställda. Medarbetare värderar flexibiliteten som distansarbete ger högt.
  • Mindre CO2-utsläpp från transporter. Detta är inte bara mer miljövänligt, utan det hjälper även våra medarbetare att spara tid och kostnader för transport.
  • Flexibel arbetstid. För de flesta tjänster finns det ingen anledning att vara närvarande vid en specifik tidpunkt, utan du kan arbeta när du vill.
  • En inkluderande arbetsplats. Genom att ta bort de oundvikliga barriärer som kommer med transport kan vi integrera fler medarbetare och skapa lika karriärmöjligheter för alla.
  • Transparent kommunikation. Tack vare en central kunskapsbas och kommunikation på distans har varje medarbetare samma möjligheter att bli informerad om allmän eller avdelningsspecifik information, oavsett var han/hon befinner sig.