Allmänna villkor

1. Kontrakt
Ett kontrakt tecknas mellan Saal Digital Fotoservice GmbH (Saal-Digital) och kunden angående tillverkning av fotoprodukter när Saal-Digital tar emot beställningen genom designprogrammet, webbutiken eller appen. När kontraktet har godkänts skickas en orderbe kräftelse inom 5 dagar. Dessutom skickas också en leveransbe kräftelse. Platsen för jurisdiktion är där säljarens huvudkontor befinner sig. Tysk lag gäller utanför FN: s försäljningslag. Du kan läsa mer i vår integritetspolicy.

2. Pris och betalningsvillkor
Det belopp som kunden betalar till Saal-Digital för produktion av fotoprodukter bestäms av de priser som rådde vid tidpunkten för avtalets ingång med Saal-Digital. Priserna är inklusive moms, om inget annat anges. Fraktkostnader beräknas också efter produktgrupp och destination.

3. Leverans och fullgörandeort
Saal-Digital levererar fotoprodukterna till den leveransadress som anges i beställningen. Fraktkostnader debiteras för leverans. Fraktkostnaderna kommer att meddelas kunden vid beställning. Om skatter och/eller tullavgifter inträffar under transporten måste dessa betalas av kunden. Saal-Digital har rätt till delleveranser. Fullgörandeorten är Saal-Digitals huvudkontor.

4. Betalning
Fotoprodukterna förblir Saal-Digitals egendom till dess att full betalning har erhållits. Betalning sker kontant i form av betalning som kunden har valt när beställningen gjordes. Fakturan skickas som PDF-dokument via e-post.

5. Kuponger
Om inte annat anges i kupongvillkoren gäller följande alltid för alla kuponger: Kuponger kan inte kombineras med andra kampanjer eller kuponger. Kupongerna täcker ej fraktkostnader och kan bara lösas in en gång per hushåll. Kuponger kan inte användas för att köpa presentkort.

6. Presentkort
Denna kupong kan inte delas över flera beställningar. Det lägsta ordervärdet är därför kupongvärdet. Fraktkostnaderna är undantagna. Du kan lösa in kupongen i Saal Design-programvaran, vår webbshop eller vår app. Av tekniska skäl kan endast en kupong lösas in per beställning.

7. Ångerrätt och returrätt
Ångerrätten i den mening som avses i § 312g, avsnitt 2, nr 1 i den tyska civillagen gäller inte för distansförsäljningsavtal, enligt § 312g, avsnitt 1 i den tyska civillagen, som hänvisar till leverans av varor som har gjorts enligt konsumentens specifikationer eller är tydligt anpassade till personliga behov.

8. Ansvar
Saal-Digital ansvarar för skadestånd i händelse av brott mot grundläggande avtalsenliga skyldigheter, brist på garanterade egenskaper i sina produkter och förekomsten av konsumenters rättigheter enligt lagen om produktansvar. Saal-Digital ansvarar dessutom endast för skadestånd vid bedrägeri och grov vårdslöshet från Saal-Digital eller dess anställda. Saal-Digital ansvarar inte för indirekta, följd- eller atypiska skador av något slag. Detta gäller även kompensation för förlorad vinst, förlorade möjligheter eller immateriella värden.

9. Klagomål/Tvistlösningsmekanismer
Europeiska kommissionen erbjuder en plattform för online tvistlösning, som kan hittas på följande länk:
http://ec.europa.eu/consumers/odr.
Vi föredrar att klargöra dina klagomål direkt med dig och deltar därför inte i fall av konsumentförsoning-processer. Dessutom är vi inte skyldiga att delta i en tvistlösningsprocess i en skiljenämnd. Vänligen kontakta oss om du har några frågor genom att fylla i följande formulär: https://www.saal-digital.se/support/

Senast uppdaterat: Mars 2020