Utskrifter

Tryck

I fotoavdelningen hittar du många olika produkter som fotoutskrifter, FineArt-utskrifter, passfoton, fotoset och mycket mer. Ta reda på hur du beställer dessa produkter i bulk eller individuellt.

Meny för programvara

När du har valt artikeln i produkturvalet öppnas ett fönster med tre olika menyer. Du kan ändra storleken på menyn genom att hålla muspekaren över kanten på menyn och när markören ändras till en dubbelpil klickar du på musknappen och håller den nedtryckt. Därefter kan du enkelt ändra storlek på menyn genom att dra i den för att göra den större eller mindre.

Fönster för produktbeställning

Meny för bildkällor

Om du vill lägga till bilder går du till menyn uppe till vänster och väljer den mapp där dina bilder finns lagrade. Du kan bläddra bland mapparna eller ange en specifik sökväg. Menyn har också tre knappar: Projekt för att återgå till huvudmenyn, Spara för att spara dina valda bilder i mappen Projekt med ett eget namn och Inställningar för anpassningsalternativ.

Meny för bildkälla

Meny för visning av källor

Foton som är markerade visas med en bockmarkering. Om ett foto har lagts till flera gånger visas motsvarande nummer bredvid det. Längst ner finns knappen Lägg till valda bilder, som gör att du enkelt kan lägga till de valda bilderna från källmappen till en fotoprodukt. I det nedre vänstra hörnet hittar du två knappar: Markera alla och Avmarkera alla. Med dessa knappar kan du välja att markera eller avmarkera alla bilder som visas med ett klick. I det nedre högra hörnet hittar du visningsalternativen. I likhet med Designer-gränssnittet kan foton sorteras efter namn, typ, datum, användning eller betyg. Dessutom har du möjlighet att justera storleken på miniatyrbilderna genom att klicka på knappen Visa och välja önskad storlek. Dessutom kan du slå på eller av alternativet Visa filnamn i det här avsnittet.

Bilder som visas i menyn

Du kan enkelt visa en förstorad version av bilderna genom att klicka på förstoringsglasikonen som visas när du håller muspekaren över miniatyrbilden. Då öppnas ett fönster med en större bild. I det här fönstret kan du navigera mellan bilderna genom att klicka på knapparna Tillbaka och Nästa, så att du smidigt kan gå från en bild till en annan.

Förstorad bildvy

Meny för fotoprodukter

I den nedre menyn visas de bilder som valts för utskrift som en specifik fotoprodukt. En flik skapas för varje vald produkt och storlek. Genom att klicka på dessa flikar kan du enkelt visa de valda bilderna i dem. Om du vill ta bort en flik och de bilder som valts i den, letar du bara efter korsikonen till höger om artikelbeskrivningen. Om du klickar på korsikonen tas fliken och de tillhörande bilderna bort omedelbart, så att du enkelt kan hantera dina urval. Bilder kan också flyttas mellan flikar med hjälp av dra och släpp.

Meny för fotoprodukter

I det nedre högra hörnet kan du växla mellan två vyer: normal bildvy eller listvy för att visa dina bilder.
I det nedre vänstra hörnet hittar du följande knappar:
Välj alla, välj alla bilder i den här artikeln.
Avmarkera, avmarkerar alla markerade bilder i den här artikeln.
Ta bort markerade, tar bort alla markerade foton från den här artikeln.
Kopiera till ny artikel, kopierar de markerade bilderna från den här artikeln till en ny artikel, vilket gör det enkelt att beställa samma bilder i olika artiklar.
När du håller muspekaren över en bild ser du knappar för att redigera eller ta bort den. Dessutom kan du justera antalet bildkopior genom att ändra värdet i enhetsrutan. Dessa alternativ ger dig flexibilitet och kontroll över hur du hanterar dina bilder.

Välja bilder

När du väljer bilder att skriva ut ska du komma ihåg att varje val är specifikt för en viss produkt och storlek. Det innebär att du måste lägga till bilder separat för varje produkt och storlek. Om du till exempel vill trycka samma bild som både ett 21 x 30 fototryck och ett 30 x 45 FineArt Baryta, måste du lägga till bilden två gånger, en gång för varje produkt. Du kan välja så många enheter per bild som du vill.

För att lägga till foton, välj dem helt enkelt från toppmenyn. De valda bilderna markeras med en bock och en blå kant. När du har valt alla bilder som du vill skriva ut för en viss produkt och storlek klickar du på knappen Lägg till valda bilder eller drar dem till den nedre menyn. Om du tidigare har sorterat ditt bildurval och vill behålla samma organisation, ska du dra och släppa bilderna i samma ordning.

Valda bilder att lägga till

En produktväljare visas. Som standard visas den tidigare valda produkten. Du kan dock välja en annan produkt från den vänstra kolumnen. Alla tillgängliga produkter med en bild visas. Egenskaperna för den valda produkten visas i mittenkolumnen, där du kan konfigurera alternativ som finish eller format.

Meny för val av produkt

I den högra kolumnen visas alla bilder som du har valt och lagt till. Du kan öka antalet kopior för varje foto genom att justera värdet under det. Du kan antingen klicka på pilarna eller ange antalet manuellt. Om du vill ange samma antal kopior för alla valda foton anger du antalet i rutan Antal längst ned i menyn. Du kan också ändra antalet kopior senare.

Varje foto har en färgad ruta i det övre vänstra hörnet som anger bildkvaliteten baserat på den valda produkten.

Bild vald på produktvalsmenyn

När du för muspekaren över en bild visas två knappar. Om du klickar på redigeringsknappen öppnas ett fönster där du kan göra slutliga justeringar av bilden. Om du klickar på radera-knappen tas bilden bort från urvalet. Båda knapparna kommer också att vara tillgängliga på fliken Produkt senare. När du är klar med konfigurationen av produkten klickar du på Infoga.

Redigera bilder

När bilderna har lagts till som en produkt kan du enkelt göra färgjusteringar och beskära dem. När du för muspekaren över en bild visas en skiftnyckelikon. Klicka på den för att öppna fönstret för bildjustering. Till höger ser du en förhandsgranskning av den redigerade bilden. I den vänstra kolumnen hittar du olika justeringsverktyg.

Fönster för bildjustering

Överst i den vänstra kolumnen kan du ändra antalet enheter som ska läggas i korgen, kontrollera status för bildkvalitet, radera bilden och välja format. Om du väljer Liggande eller Porträtt visas en rektangel som representerar den synliga ytan av fotoprodukten ovanför förhandsgranskningen av bilden. Du kan ändra storlek på den genom att dra i dess kant med musen. Om du vill flytta den klickar och håller du inuti rutan och drar till önskad del av bilden.

Om du väljer Obeskuren kommer bilden att skalas så att den passar artikelns storlek utan beskärning. Detta kan resultera i vita kanter på två sidor, som du kan beskära manuellt om det behövs. Se Beskärningsläge för mer information.

Klicka på knappen Filter i menyn till vänster för att öppna en meny med olika filteralternativ. Den fungerar på samma sätt som Designer. Se artikeln Tillämpa filter för mer information. Om du trycker på knappen Ytor och format öppnas menyn där du kan konfigurera inställningarna för artikeln och aktivera funktionen Bildförbättring. Om du väljer en annan konfiguration kommer den bild som sparats med de nya inställningarna att visas på en separat flik som motsvarar den senaste konfigurationen.

Fliken Ytor och format

I det nedre högra hörnet hittar du knapparna Nästa och Tillbaka. Med hjälp av dessa kan du navigera genom alla valda bilder i artikeln i redigeringsfönstret. Med den här funktionen kan du snabbt granska alla bilder och göra eventuella slutliga justeringar av färger och inramning. När du är nöjd klickar du bara på Spara.

Läge för utfall

Observera att vi av produktionsskäl alltid producerar med 2 mm utfall runt om. Det innebär att en liten del av din bild kommer att lämnas utanför bildens kant. Detta område visas som en röd linje.

När du beställer en enbildsprodukt som fotoplatta, FineArt-affisch eller fototryck kan du välja mellan två olika utfallsmetoder:

1. Standardläge (beskuren)

Standardläge

Din bild kommer att beskäras för att passa den valda utskriftsstorleken. Om motivets bildförhållande skiljer sig från utskriftens, kommer delar av motivet att falla bort på grund av den nya beskärningen.

2. Individuellt läge (obeskuren) / vita kanter

Individuellt läge

När Individuellt läge har valts försöker programvaran få plats med hela bildfilen i utdataformatet (minus 2 mm utfall av produktionsskäl). Den avgörande faktorn är den längre sidan av filen, med hänsyn till bildförhållandet. Om du vill skriva ut en 2:3-bildfil på ett 3:4-format kan det uppstå vita marginaler upptill och nedtill.