Tangentbordsgenvägar

Kortkommandon för tangentbord

Kortkommandon för Windows

Ctrl + S: Spara
Ctrl + C: Kopiera det aktuella urvalet
Ctrl + V: Klistra in de tidigare kopierade objekten
Ctrl + X: Klipp ut det aktuella urvalet
Ctrl + Z: Ångra
Ctrl + Y eller Ctrl + Skift + Z: Gör om
Ctrl + O: Öppna projekt
Ctrl + A: Markera alla
Ctrl + Skift + A: Avmarkera alla
Ctrl + D: Avmarkera alla
Ctrl + Skift + I: Invertera markeringen
Del eller Backspace: Ta bort det aktuella urvalet
Piltangenterna: Flytta det aktuella urvalet
Ctrl + ß: Markeringen flyttas framåt
Ctrl + ´: Markeringen flyttas bakåt
Klick i mitten eller långt vänsterklick: Aktiverar bildbytesläget
Ctrl + H: Slå på eller av rutnätet
Ctrl + +: Zooma in
Ctrl + -: Zooma ut
Ctrl + 0: Automatisk zoomning (hela sidan visas)
Mellanslagstangenten: Flytta läge (så länge tangenten hålls nedtryckt)
Ctrl + Q: Avsluta programmet
Ctrl + höger piltangent: Nästa sida
Ctrl + vänster piltangent: Föregående sida

Kortkommandon för macOS

Cmd + S: Spara
Cmd + C: Kopiera det aktuella urvalet
Cmd + V: Klistra in de tidigare kopierade objekten
Cmd + X: Klipp ut det aktuella urvalet
Cmd + Z: Ångra
Cmd + Y eller Cmd + Shift + Z: Gör om
Cmd + O: Öppna projekt
Cmd + A: Markera alla
Cmd + Shift + A: Avmarkera alla
Cmd + D: Avmarkera alla
Cmd + Skift + I: Invertera urval
Backsteg: Raderar det aktuella urvalet
Piltangenterna: Flyttar det aktuella urvalet
Cmd + ß: Förflyttar markeringen framåt
Cmd + ´: Markeringen flyttas bakåt
Klick i mitten eller långt vänsterklick: Aktiverar bildbytesläge
Cmd + H: Slå på eller av rutnätet
Cmd + +: Zooma in
Cmd + -: Zooma ut
Cmd + 0: Automatisk zoomning (hela sidan synlig)
Mellanslagstangent: Flytta läge (så länge tangenten hålls nedtryckt)
Cmd + Q: Avsluta programmet
Cmd + höger piltangent: Nästa sida
Cmd + vänster piltangent: Föregående sida