Mini Leporello

Mini Leporello

Mini Leporellos hittar du i menyn Produktval i Kort. När du har valt kommer konfiguratorn att öppnas. Du kan välja mellan flera format, vart och ett med ett specifikt antal sidor. Du kan välja antal eller ange en siffra i rutan Anpassad. Du kan också välja mellan olika typer av papper. När du har konfigurerat trycker du på Design.

Mini Leporello configurator

Designern öppnas med en tom Mini Leporello som du kan designa. Precis som med de andra fotoprodukterna kan du välja en designlinje, välja en av mallarna och anpassa den efter dina behov.

Mini Leporello vikning, fram- och baksida

Alla Mini Leporellos har två designbara områden: Framsida och baksida, synliga i menyn längst ner. Varje område innehåller ett visst antal sidor, beroende på vilken konfiguration som valts. Sidorna är markerade med guider som motsvarar vikytorna. Observera att antalet sidor avgör hur Mini Leporellos fram- och baksida placeras. För 8- och 12-sidiga Mini Leporello är framsidan och baksidan i samma designbara område (framsidan).

12 pages Mini Leporello in designer

12 pages Mini Leporello folded

För 10-sidiga Mini Leporello ligger framsidan i designområdet för framsidan och baksidan i designområdet för baksidan.

10 pages Mini Leporello in designer

10 pages Mini Leporello folded