Menyn Kontakter

Menyn Kontakter

Du kommer till menyn Kontakter genom att klicka på knappen Kontakter i menyn till höger. Här ser du en lista över alla registrerade användare som har registrerat sig i något av dina gallerier. Denna lista visar också en länk till det specifika galleri de har registrerat sig med, deras registreringsdatum, fullständigt namn, e-postadress, fysisk adress när de läggs till och det belopp de har spenderat. Dessa kontakter läggs automatiskt till i din kontaktlista i säljpanelen. Om du vill ändra någon kontaktinformation klickar du bara på skiftnyckelikonen till höger.

Menyn Kontakter

Du hittar flera alternativ i den högra kolumnen:
Ladda ner CSV-fil gör att du kan ladda ner en CSV-fil som innehåller alla registrerade kontakter.
Bifoga till kontaktgrupp gör att du kan lägga till valda kontakter i en befintlig grupp.
Skapa kontaktgrupp gör att du kan lägga till alla visade kontakter i en ny grupp, som sedan kommer att vara tillgänglig från säljpanelen.