Meny för QR-koder

Meny för QR-koder

Genom att klicka på knappen QR-koder i den högra kolumnen kommer du till menyn QR-kodkort. Här kan du ladda ner befintliga QR-kodkort eller skapa nya efter behov.

De QR-kodkort som du har skapat listas i en tabell, där varje post visar vilket datum den skapades och hur många kort den innehåller. För att ladda ner PDF-filen med dessa QR-kodkort klickar du bara på knappen Ladda ner i tabellen.

QR-koder meny

Om du vill skapa fler kort anger du antalet kort du vill skapa i rutan Skapa fler QR-kodkort och klickar på knappen Skapa. De nyskapade korten visas under de befintliga korten och du kan ladda ner dem genom att klicka på knappen Ladda ner.