Layouter

Layouter

Layouter är fördesignade mallar som ger ett bekvämt sätt att arrangera enkla bilder och text i din fotoprodukt. Dessa mallar är skapade för att förenkla designprocessen. Layoutmallar kan anpassas och göras personliga efter individuella önskemål. Beroende på vilket designtema du väljer kan layouterna innehålla bakgrunder och cliparts. För att komma till menyn Layouter, som erbjuder en rad konfigurationsverktyg, navigerar du helt enkelt till högermenyn.

Layouter-menyn i högerkolumnen

Designlinjer

I menyn Layout kan du välja mellan olika layouter beroende på hur många bilder som redan finns på sidan. Om du klickar på Designlinje visas en meny med en mängd olika designförslag som du kan välja mellan. För att filtrera förslagen efter kategori, öppna menyn i det övre vänstra hörnet. När du har valt en designlinje kommer du att få se en mängd olika förslag med olika designelement. Du har möjlighet att ändra temat när som helst.

Alternativ för designlinjer

Använda layouter

Genom att scrolla nedåt i menyn till höger ser du fler layouter med fler bilder. Du kan också filtrera layouterna efter antalet bilder genom att öppna menyn Bilder per sida. När en layout väljs från denna meny kommer den att placeras i fotoprodukten med tomma bildrutor. För att lägga till en bild måste du dra bilderna från vänstermenyn eller klicka på bildrutan och trycka på knappen Välj foto.

Layout som används med bildrutan vald

Bilder som redan är placerade på sidan kommer automatiskt att anpassas till layouten.

Observera att de första layoutalternativen som visas i högerkolumnen som standard är layouterna med det antal foton som redan placerats i fotoprodukten om alternativet Bild per sida är variabelt. Det vill säga, i exemplet där det finns tre bilder i fotoprodukten, kommer layouterna med tre bilder att vara de första som visas i högermenyn. Det är möjligt att filtrera layouterna efter antal bilder genom att öppna fältet Bild per sida och välja antal bilder.

När layouterna har placerats ut kan de speglas horisontellt genom att klicka på knappen Spegla layout högst upp i menyn Layouter.

Använd layout och andra alternativ visas i den högra kolumnen

Layouter med text

För att se alternativen för textlayout måste du först lägga till text i fotoprodukten. Klicka på Lägg till text för att lägga till en textruta i fotoprodukten. När den har lagts till drar du ner menyn Layout i den högra kolumnen. De layoutalternativ som visas kommer att innehålla en textruta.

Layouter med textalternativ i den högra kolumnen

Om du lägger till en andra text genom att klicka på Lägg till text igen kommer de layoutalternativ som visas att innehålla två olika textrutor.

Layouter med två textrutor

Om du klickar på ett av alternativen kommer layouten som läggs till i fotoprodukten att innehålla de tomma textrutorna. Du kan skriva i dem genom att dubbelklicka på textrutan eller genom att markera rutan och öppna Textredigeraren. Det är också möjligt att ändra textstilen i denna meny. Du kan också anpassa texten genom att markera textrutan och öppna menyn Textruta till höger. Se artikeln Text för mer information.

Anpassad text på layout

Favoritlayouter

Under varje layout finns en hjärt-ikon. Klicka på den för att spara layouten som en favorit. Om du filtrerar layouter efter antal bilder kommer favoritlayouterna att visas överst i kolumnen om antalet bilder som valts i rutan Bilder per sida matchar antalet bilder i favoritlayouterna. Om du t.ex. väljer två i rutan Bild per sida kommer layouter med hjärtat markerat och som innehåller två bildrutor att visas först.

Favoritlayouter markerade med hjärtats ikon

Om fältet Bild per sida är Variabel visas favoritlayouterna högst upp i Layout-menyn när antalet bilder som redan lagts till i fotoprodukten matchar antalet bilder i favoritlayouterna. Om du t.ex. klickar på hjärtat för en layout med två bildrutor kommer denna mall att visas först i layoutmenyn när två bilder läggs till i fotoprodukten.

Klicka på hjärtat igen för att ta bort layouten från favoriterna.

Använd favoritlayout

Ändra layouter

Genom att välja en layout i högermenyn placeras objekten i den valda layouten i fotoprodukten. När objekten har placerats i fotoprodukten kan de flyttas och konfigureras som du vill. Du kan t.ex. ta bort ett clipart som placerades när du valde en layout för att välja ett annat från clipart-menyn. Du kan också lägga till en ram till en bild, eller till och med lägga till fler objekt som en fyllningsruta för att fungera som bakgrund på en enda sida.

Skapa och spara din egen layout

Förutom de färdiga layouterna kan du skapa och spara dina egna layouter. På så sätt kan du till exempel spara ändringar som du har gjort i en layout genom att skapa dina egna versioner. När alla objekt i fotoprodukten har placerats på önskat sätt öppnar du menyn Layout och klickar på knappen Spara layout. Då öppnas en meny med Exportinställningar för den nya layouten som ska sparas och en Förhandsgranskning av de objekt som placerats på fotoprodukten och som kommer att utgöra den nya mallen.

Fönster för exportinställningar för layout

Fältet Kategori erbjuder de olika kategorier som redan skapats för att välja var mallen ska sparas. En ny kategori kan skapas genom att klicka på + ikonen. En meny öppnas där du kan ange namnet på den nya kategorin. I fältet Ämne kan du välja en av de skapade designlinjerna för att spara den nya layouten där. Precis som med kategorin är det möjligt att skapa en ny designlinje genom att klicka på +-ikonen. Det finns också flera mallegenskaper som du kan aktivera eller inaktivera genom att kryssa i lämplig ruta, t.ex. Aktivera Start av avsnitt, Lägg till ram och masker, Fyll i rutor, Cliparts, Textrutor, Textinnehåll och alternativet att byta ut bakgrunden. När du har konfigurerat alla alternativ trycker du på Spara.

Sparad layout används

Den nya sparade layouten visas i kolumnen Layouter, inom den valda designlinjen. Om du har skapat en ny kategori eller ett nytt ämne kommer det att visas i designlinjens meny.

Sparat ämne tillgängligt i designlinjens meny

För att redigera den sparade layouten, klicka på skiftnyckelikonen under den i menyn Layouter. Den kan raderas genom att klicka på papperskorgsikonen. Genom att klicka på knappen Design Manager högst upp i kolumnen Layouter kan du hantera de layouter och linjer som du har skapat. Från detta fönster är det möjligt att radera, importera och exportera dem.

Fönster för designhanterare

De nya layouterna sparas i programmet och kan användas varje gång du skapar en artikel med samma egenskaper. Om den sparade layouten t.ex. motsvarar en 28x28 fotobok, kommer den sparade layouten att vara tillgänglig varje gång du skapar en fotobok i den storleken.

 

Din språkinställning stämmer inte överens med språket på denna webbplats. Vänligen välj:

Din språkinställning stämmer inte överens med språket på denna webbplats. Vänligen välj: