Lägg till och redigera bilder

Lägg till och redigera bilder

Välj bilder

I den vänstra kolumnen i designern måste du välja den mapp där bilderna lagras för att kunna lägga till dem i fotoprodukten. Du kan navigera genom mapparna eller ange sökvägen där bilderna lagras.

Designer med alla kolumner visade

Om du väljer den mapp som innehåller bilderna visas bilderna längst ner i samma kolumn. Bilderna kan sorteras efter namn, typ, datum, användning eller betyg. Miniatyrbilderna kan visas i olika storlekar. Du kan ändra detta genom att klicka på knappen Visa och välja önskad storlek. Alternativet Visa filnamn kan också slås på och av.

Alternativ för visning av miniatyrbilder

Foton som redan ingår i fotoprodukten kan döljas genom att aktivera alternativet Dölj använda bilder. Då blir de foton som lagts till i projektet osynliga i den här menyn, vilket förhindrar att samma foto läggs till i projektet flera gånger. Om detta alternativ är inaktiverat kommer de foton som lagts till i projektet att markeras med en bock. Om de har använts mer än en gång kommer de att visas med motsvarande nummer.
Observera att det på grund av materialets beskaffenhet inte är möjligt att placera bilder på alla fotoboksomslag. Det går bara att placera bilder på fotoböcker med glansigt och matt omslag, vitt konstläder och Professional Line-fotoböcker med omslag i akryl eller borstad metall.

Positionera och beskära bilder

När du väljer en bild visas en meny överst med en rad verktyg som gör att du kan justera bilden inom bildramen. I menyn visas även bildens namn, upplösning och kvalitet. Bildkvaliteten beror på bildens storlek i fotoprodukten i förhållande till dess upplösning, och ändras beroende på vilken storlek bilden används i fotoprodukten. För bästa resultat rekommenderar vi Bildkvalitet mycket bra.

En blå ram visas runt den valda bilden. Detta är bildens avgränsande box. Genom att klicka på denna ram, hålla musknappen nedtryckt och flytta markören i sidled kan du öka eller minska storleken på rutan.

Bild vald med info och verktyg visade

För att minska storleken på rutan markerar du bilden och klickar på knappen Beskär som visas i toppmenyn för fotot. När denna funktion är aktiv visas en vit ram i bildens hörn. Klicka och dra i denna ram för att beskära bilden.

Beskärningsverktyget valt på bilden

För att förstora eller förminska bilden i bildrutan, markera bilden och klicka på knappen förstoringsglas med plustecken eller förstoringsglas med minustecken. Detta förstorar eller förminskar bilden utan att påverka storleken på rutan.

För att flytta bilden inom rutan klickar du på korsknappen som visas i toppmenyn när bilden är vald. När knappen är aktiverad visas samma korssymbol över bilden. Detta indikerar att du kan flytta bilden inom ramen för att ompositionera den. Håll muspekaren över bildmotivet och dra det i önskad riktning. Denna funktion kan också aktiveras genom att dubbelklicka på bilden.

Reframe-verktyget valt på bilden

För att vända bilden, klicka på knappen Spegla horisontellt eller Spegla vertikalt. Om du klickar på knappen Rotera bilddetalj, som visas i toppmenyn när bilden är markerad, roteras bilden 90 grader inom bildrutan. Denna meny innehåller också alternativet Bildförbättring. Om detta alternativ är aktiverat justeras bilden automatiskt av programvaran. Vi rekommenderar att du inaktiverar detta alternativ om dina foton har redigerats tidigare.
Du kan aktivera bildförbättring genom att klicka på ikonen med trollspöet. När ikonen har en grå bakgrund är bildförbättringen aktiv. Mer information finns i artikeln Bildförbättring.

Byta bilder

Om två eller flera foton redan är placerade på en fotoprodukt kan du byta plats på dem. Välj de foton du vill byta ut och knappen Byt ut valda bilder visas. Om du klickar på den här knappen byts positionerna för de valda bilderna omedelbart. Om du har valt fler än två bilder som ska bytas ut kan du behöva klicka på knappen flera gånger tills varje bild har den position du vill ha.

Byt markerade bilder

Du kan också klicka med den mittersta musknappen eller hålla musen eller pekplattan över ett foto. En liten miniatyrbild av fotot visas som markör och knappen Byt bild visas över alla foton som redan har lagts till i fotoprodukten. Om du vill byta bild klickar du bara på ett annat foto som också har en bildbytesknapp så byter bilderna plats.

Byt bild

Ta bort bilden från bildrutan

Det är möjligt att ta bort bara bildinnehållet utan att ta bort bildrutan. För att göra detta måste du dubbelklicka på bilden och använda DEL-tangenten på tangentbordet för att ta bort bilden. Bilden kommer att raderas men bildrutan kommer att finnas kvar.

 

Din språkinställning stämmer inte överens med språket på denna webbplats. Vänligen välj:

Din språkinställning stämmer inte överens med språket på denna webbplats. Vänligen välj: