Lägg till element i fotoprodukten

Lägg till element

Det finns olika element som kan inkluderas i en fotoprodukt för att skapa en personlig design, t.ex. bilder, text, fyllningsrutor och clipart.

Lägg till bilder

Det finns olika sätt att lägga till bilder i fotoprodukten:

1. Från menyn i vänsterkolumnen, genom att markera bilden och dra den till arbetsområdet.

Dragging images from left column

2. Genom att dra bilder direkt från din mappöversikt till designern. Bilder som läggs till på detta sätt visas i designerns vänstra kolumn tillsammans med resten av bilderna.

3. Genom att klicka på knappen Lägg till bild visas en bildruta på fotoprodukten. Du kan dra en bild från vänsterkolumnen till denna bildruta eller markera bildrutan och klicka på knappen Välj foto högst upp i rutan. Om du klickar på den här knappen öppnas din webbläsare och du kan välja en bild från din enhet som ska ingå i din fotoprodukt. Bildrutor används i layouter.

Insert image and Replace image options on a layout

Om en bild redan har placerats i fotoprodukten och en annan bild dras från vänsterkolumnen till fotoprodukten, visas alternativet Ersätt bild. Om den dragna bilden släpps på detta alternativ kommer den bild som redan finns i fotoprodukten att ersättas med den nya bilden.

4. Högerklicka på en bild i menyn i den vänstra kolumnen för att visa en meny. Om du väljer Infoga bild placeras bilden automatiskt i fotoprodukten.

Insert image button from left column

Lägg till text

Du kan lägga till text i fotoprodukten genom att klicka på knappen Lägg till text i Designerns toppmeny.

New Text Box added

När du klickar på knappen visas en textruta i mitten av fotoprodukten där du kan skriva din personliga text. Det finns två sätt att skriva texten i denna ruta:

1. Genom att markera textrutan och klicka på knappen Textredigerare ovanför den. Då öppnas ett textredigeringsfönster där du kan skriva den text du vill lägga till. Textredigeringsfönstret innehåller också alla verktyg för textkonfiguration. Du kan ändra texten direkt härifrån. För att lägga till texten som skrivits i textredigeraren till din fotoprodukt, tryck på OK-knappen i denna redigerare.

Text Editor window

2. Om du dubbelklickar med musen på textrutan i Designer aktiveras tangentbordet så att du kan lägga till texten. Verktygen för textkonfiguration är också tillgängliga i den högra kolumnen genom att markera texten och klicka på knappen Textbox. Här kan du bland annat anpassa typsnitt, storlek, justering och färg på texten.

Lägg till fyllningsruta

Fyllningsrutor kan läggas till i fotoprodukten genom att klicka på knappen Lägg till fyllning i toppmenyn i designern. Som standard skapas en färgad rektangel.

New Fill Box added

För att ändra storleken på fyllningsrutan klickar du på dess ram och håller musknappen nedtryckt och flyttar markören till önskad storlek och form. På så sätt kan du t.ex. lägga en textur på en enda sida i en fotobok.

Konfigurationsmenyn för fyllningsrutan visas genom att klicka på knappen Redigera fyll ning som visas högst upp när den är markerad, eller på knappen Fyllningsruta i menyn till höger.
Det finns olika typer av fyllningar tillgängliga i den övre högra menyn: Färg, Gradient eller Textur. Varje typ har olika anpassningsalternativ.

Lägg till cliparts

Cliparts kan läggas till i fotoprodukten genom att klicka på knappen Cliparts i menyn till höger. Ett stort urval av cliparts visas. Dessa kan filtreras efter kategori eller efter ett nyckelord som anges i sökrutan för att snabbt hitta cliparts om ett visst ämne.

Clipart added

För att lägga till clipart i fotoprodukten väljer du clipart från denna meny genom att hålla ned musknappen och dra det till fotoprodukten. Ett annat sätt att lägga till clipart är att högerklicka på det och klicka på Infoga clipart.
Den tillagda cliparten visas i fotoprodukten i en standardstorlek. Du måste justera storleken så att den passar dina designbehov.

 

Din språkinställning stämmer inte överens med språket på denna webbplats. Vänligen välj:

Din språkinställning stämmer inte överens med språket på denna webbplats. Vänligen välj: