Kalender

Kalender

Det finns flera olika typer av kalendrar, som alla kan göras personliga. Du kan välja design på kalendern, lägga till helgdagar och viktiga datum och naturligtvis välja bilder för att skapa en unik produkt.

Anpassning av produkten

När du väljer en kalender i fönstret Produktval kan du, precis som för andra fotoprodukter, välja storlek och ytmaterial. Du kan också välja typ av kalender. Månadskalendern visar veckodagarna i enlighet med kalenderåret. Den eviga k alendern har ingen hänvisning till veckodag eller år och kan användas när som helst.

Calendar configuration window

När det gäller kalender och skrivbordskalender är det möjligt att välja kalenderdesign. Designen och dess färger och stilar kan ändras senare. Det är också möjligt att ta bort kalenderbordet genom att kryssa i rutan utan kalender bord. När kalendern har anpassats klickar du på Design.

Designlägen

Precis som för fotoböcker kan du välja mellan tre olika designlägen när du placerar bilderna på kalenderns sidor:

Calendar design modes

One Minute Calendar skapar din kalender automatiskt och snabbt. I detta läge väljer du i förväg vilka bilder som ska ingå i kalendern. Programvaran designar och placerar automatiskt bilderna på sidorna baserat på en vald designlinje och med hänsyn till de parametrar som valts för kalendern. Den skapade kalendern öppnas i designern. Du kommer att kunna ändra alla element som den innehåller, ändra layouten och designlinjen, samt lägga till och ta bort bilder, text och objekt.

MedComfort Designer kan du designa din kalender sida för sida. I det här läget öppnar designern sidorna utan bilder, bara kalendern. När du drar bilderna till sidorna kommer programmet att föreslå var de ska placeras, med hänsyn till eventuella redan placerade element. Precis som i de andra lägena kan du ändra, lägga till och ta bort så många bilder och objekt som du vill. Du kan också lägga till text och välja olika layouter och designlinjer från högermenyn.

Tom mall måste du designa kalendern sida för sida från grunden. Precis som i Comfort Designer kommer produkten att öppnas i designern med endast kalendern när kalendern har konfigurerats. Programvaran kommer inte att ge några förslag när du lägger till bilder och objekt på dina sidor.

För en mer detaljerad förklaring av de olika designlägena, vänligen läs artikelnDesignlägen.

Kalender

När du har valt ett designläge visas ett fönster för att anpassa kalendern precis innan designern öppnas.

Calendar customisation window

Till vänster ser du en förhandsgranskning av kalendern med den första månaden vald som standard. Det är möjligt att visa en annan månad genom att välja en annan månad i rutan Förhandsgranska månad längst ner. I den högra kolumnen finns konfigurationsverktygen uppdelade i två flikar, Utseende och Helgdagar.

Utseende

Överst i kolumnen finns alternativen för kalenderinnehåll.

  • I fältet År kan du välja vilket kalenderår som dagarna i varje månad ska sorteras efter.
  • I fältet Startmånad kan du välja den månad då kalendern börjar, som består av 12 månader. Om du t.ex. väljer att starta din kalender i maj 2024 kommer den sista månaden i din kalender att vara april 2025. På så sätt kan du skapa och utforma din kalender när du vill.
  • Om du aktiverar rutan för veckonummer visas årets veckonummer i kalendern.
  • I fältet Kalenderspråk kan du välja språk för kalendern.
  • I fältet Storlek kan du ändra storleken på kalendern och allt dess innehåll.

Appearance tab in right menu with calendar options

Som standard visas en färgpalett med den tidigare valda kalenderdesignen. Det är möjligt att välja en annan kalenderdesign genom att expandera fältet Kalenderdesign. I den här menyn kan du förutom de olika alternativen för kalenderdesign även välja färgteman för var och en av dem.

Calendar design line selection

Här finns alla verktyg som du behöver för att anpassa varje färg och typsnitt i din kalender.

Calendar design appearance options

Under rubriken Textfärg finns rutor där du kan välja textfärg för söndagar, helgdagar, egna händelser som du lägger till, månad och år samt standard för resten av texten. Om du klickar på någon av dessa rutor öppnas en meny med färger att välja mellan. Om du vill välja en specifik färg klickar du på knappen Färgval. Detta öppnar ett verktyg där du kan välja en specifik färg, skriva dess kod eller dess HSB- eller RGB-värde.

Under rubriken Typsnitt kan du välja ett typsnitt för kalendern, ett annat för helgdagarna och ett annat för månaden. Under Kalenderbakgrund kan du välja färg och ändra opacitet.

Semester

Klicka på fliken Helgdagar högst upp för att visa alternativen. Du kan välja ett land och en region från de lämpliga rutorna och de allmänna helgdagarna för den valda platsen kommer att visas. Dessa datum kommer att läggas till i din kalender. Om du vill ta bort dem klickar du på knappen med tre prickar till höger och väljer ta bort. Inget evenemang visas i kalendern om rutan Visa helgdagar och egna evenemang inte är ikryssad.

Holidays tab in calendar customisation window

Det går att lägga till egna händelser eller viktiga datum, t.ex. födelsedagar, genom att klicka på knappen Lägg till ny. Ett fönster öppnas där du kan välja datum och ange namnet på evenemanget.

Add own event window

När kalendern har konfigurerats klickar du på Nästa.

Kalender på designern

Kalendrar börjar med ett omslag, följt av en sida per månad. Bilder läggs till beroende på vilket designläge som valts och kan ändras när som helst, precis som resten av objekten.

Kalendern kan också ändras i designern. Klicka på knappen Kalender i den högra kolumnen för att öppna konfigurationsverktygen för kalendern. Observera att kalenderknappen är synlig på månadssidorna och inte kommer att vara synlig på omslagssidan eftersom det inte finns någon kalender där.

Calendar customisation options in the designer

Här kan du lägga till helgdagar och konfigurera kalenderns utseende. De ändringar du gör kommer att gälla för den sida/månad som är öppen i designern. Du kan t.ex. välja en annan färg för varje månad. Om du vill tillämpa ändringarna på alla månader klickar du på knappen Till alla sidor högst upp.

Familjekalender

Familjekalendern ger dig möjlighet att ha en egen kolumn för varje familjemedlem, så att varje person kan lägga till sina egna datum och händelser. Kalenderns layout är unik och kommer att variera i storlek beroende på hur många familjemedlemmar som läggs till.

Family Calendar customisation window

I kalenderns konfigurationsfönster ser du fliken Familjemedlemmar utöver flikarna Utseende och Helgdagar. För att lägga till en person klickar du på knappen Lägg till ny. Ett fönster öppnas där du kan skriva personens namn.

Add family member window

När du har skrivit namnet klickar du på Lägg till så läggs en kolumn med personens namn till i kalendern. För att ändra eller ta bort namnet klickar du på knappen med tre prickar som visas till höger om den tillagda medlemmen.

Family members tab displayed with members added

När du lägger till helgdagar i familjekalendern är det möjligt att lägga till det till en tillagd medlem. På fliken Helgdagar klickar du på Lägg till ny för att öppna ett fönster där du kan välja datum, lägga till namnet på evenemanget och välja den familjemedlem som det motsvarar. När du är klar klickar du på Lägg till för att lägga till det i kalendern.

Add own event window including family member