Hantering av projekt

Hantering av projekt

Dina projekt kan sparas lokalt på din enhet och i molnet om du har ett konto och är inloggad. På så sätt kan du designa dina produkter i din egen takt eller spara dem för framtida beställningar.

Spara ett projekt

Fotobok designad

Om du klickar på knappen Spara i toppmenyn i designern öppnas ett fönster där du kan ange ett namn för projektet. När du har skrivit namnet sparar du projektet lokalt på enheten genom att klicka på Spara. Om du klickar på Spara online sparas projektet i Saal Cloud och är tillgängligt från vilken enhet som helst via Online Designer. Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kunna spara online. Observera att projekt som sparas online också sparas lokalt.

Fönstret Spara projekt

Om ditt projekt redan har sparats visas samma fönster med det namn som projektet har fått när du klickar på Spara. Klicka på Spara igen för att spara de ändringar du har gjort. Om namnet ändras, t.ex. genom att lägga till siffran 02, sparas en kopia av projektet med det nya namnet, medan det ursprungliga projektet förblir intakt.

Alla sparade projekt, online eller lokalt, finns tillgängliga i mappen Projekt. Denna mapp kan nås från designern genom att klicka på denna knapp i toppmenyn, eller när programmet körs genom att klicka på knappen Projekt i högermenyn.

Mappen Projekt

Alla sparade projekt kan hanteras från denna mapp. Det är möjligt att söka efter projekt efter namn med hjälp av sökrutan högst upp. Varje projekt visas med den produktinformation och titel under vilken det sparades. Hanteringsalternativen för varje projekt visas till höger.

Om projektet har sparats på din enhet visas knappen Spara online. Om du klickar på denna efter inloggning laddas projektet upp till molnet och projektets status ändras till Saal Cloud. Det innebär att projektet förutom att sparas på den enhet där det skapades även sparas i molnet, på det konto som du är inloggad på.

Flera projekt sparade i menyn Projekt

Om du klickar på papperskorgsikonen till höger om projektet raderas det sparade projektet både lokalt och online.

För att öppna ett projekt i designern, klicka på själva projektet eller klicka på skiftnyckelknappen till höger om projektet.

Säkerhetskopiering

Med programvaran kan du vid behov få tillgång till äldre versioner av sparade projekt. För att göra detta högerklickar du på ett projekt i mappen Projekt. En meny visas med alternativ som Redigera, Exportera, Ta bort och Säkerhetskopiera. Om du håller muspekaren över alternativet Säkerhetskopia visas en lista över tillgängliga säkerhetskopior tillsammans med deras respektive spardatum. Om du klickar på en säkerhetskopia öppnas den i Designer-gränssnittet. Efter redigering rekommenderar vi att du sparar den ändrade versionen under ett annat namn för framtida referens.

Säkerhetskopia visas

Exportera projekt

Det är möjligt att exportera projektet som en förhandsgranskning så att det kan delas före utskrift eller att exportera programfilen för att köra den på en annan enhet. Från skrivbordsprogrammet klickar du på knappen Dela i toppmenyn och alternativen visas.

Klicka på knappen Dela, exportalternativ visas

Exportera PDF-förhandsgranskning

Med det här alternativet kan du exportera en PDF-version av projektet som kan delas som en förhandsvisning. Det är möjligt att lägga till en vattenstämpel i PDF-förhandsgranskningsfilen. I menyn Inställningar, under rubriken Vattenstämpel, visas en textruta. Om alternativet PDF-export: visa vattenstämpel är aktiverat kommer den text som anges i textrutan för vattenstämpel att användas som vattenstämpel när PDF-förhandsgranskningsfilen exporteras. Observera att PDF-förhandsgranskningsfilen inte är en fil med full upplösning och endast är avsedd att användas som en förhandsgranskning.

Alternativet PDF-vattenstämpel är aktivt

Exportera projekt

Om du väljer detta alternativ exporteras en SSWPR-fil som motsvarar programmet. Denna fil kan öppnas på en annan enhet med desktop-programvaran installerad.

Knappen Exportera projekt i menyn Projekt

Från projektmappen är det också möjligt att exportera SSWPR-filen genom att klicka på knappen Exportera projekt till höger om projektet. Ett fönster öppnas där du kan välja var och under vilket namn du vill spara SSWPR-filen som motsvarar projektet.

Importera projekt

För att importera ett projekt klickar du på knappen Importera projekt i det övre högra hörnet av projektmappen och väljer den SSWPR-fil som ska importeras. När projektet har importerats visas det i menyn Projekt.