Hantering av projekt

Hantering av projekt

Dina projekt kan sparas lokalt på din enhet och i molnet om du har ett konto och är inloggad. På så sätt kan du designa dina produkter i din egen takt eller spara dem för framtida beställningar.

Spara ett projekt

Fotobok designad

Om du klickar på knappen Spara i toppmenyn i designern får du upp ett fönster där du kan ange ett namn på projektet. När du har skrivit projektet sparar du det lokalt på enheten genom att klicka på Save. Om du klickar på Save online sparas projektet i Saal Cloud och blir tillgängligt från vilken enhet som helst via Online Designer. Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kunna spara online.

Fönstret Spara projekt

Om ditt projekt redan har sparats visas samma fönster med det namn som projektet har fått när du klickar på Save. Klicka på Save igen för att spara de ändringar du har gjort. Om namnet ändras, t.ex. genom att lägga till siffran 02, sparas en kopia av projektet med det nya namnet, medan originalprojektet förblir intakt.

Alla sparade projekt, oavsett om de finns online eller lokalt, finns i mappen Projects. Denna mapp kan nås från designern genom att klicka på denna knapp i toppmenyn, eller när programmet körs genom att klicka på knappen Projects i högermenyn.

Mappen Projekt

Alla sparade projekt kan hanteras från den här mappen. Det är möjligt att söka efter projekt med hjälp av namnet i sökrutan högst upp. Varje projekt visas med den produktinformation och titel under vilken det sparades. Hanteringsalternativen för varje projekt visas till höger.

Om projektet har sparats på din enhet visas knappen Save online (Spara online ). Om du klickar på den efter att ha loggat in laddas projektet upp till molnet och projektets status ändras till Saal Cloud. Det innebär att projektet inte bara sparas på den enhet där det skapades, utan även i molnet på det konto som du är inloggad på.

Flera projekt sparade i Projekt-menyn

Om du klickar på papperskorgsikonen till höger om projektet raderas det sparade projektet både lokalt och online.

För att öppna ett projekt i designern, klicka på själva projektet eller klicka på skiftnyckelknappen till höger om projektet.

Säkerhetskopiering

Programvaran ger dig möjlighet att vid behov komma åt äldre versioner av sparade projekt. Detta gör du genom att högerklicka på ett projekt i mappen Projects. En meny visas med alternativ som Edit (Redigera), Export (Exportera), Delete (Ta bort) och Backup copy(Säkerhetskopiera). Om du håller muspekaren över alternativet Backup Copy visas en lista över tillgängliga backup-versioner tillsammans med deras respektive spardatum. Om du klickar på en backup-version öppnas den i Designer-gränssnittet. Efter redigering rekommenderas att du sparar den modifierade versionen under ett annat namn för framtida referens.

Säkerhetskopian visas

Exportera projekt

Det är möjligt att exportera projektet som en förhandsgranskning så att det kan delas före utskrift eller att exportera programfilen för att köra den på en annan enhet. Klicka på Share-knappen i toppmenyn i skrivbordsprogrammet så visas alternativen.

Klicka på Share-knappen, exportalternativen visas

Exportera PDF-förhandsgranskning

Med det här alternativet kan du exportera en PDF-version av projektet som kan delas som en förhandsgranskning. Det är möjligt att lägga till en vattenstämpel i PDF-förhandsgranskningsfilen. I menyn Inställningar, under rubriken Vattenstämpel, visas en textruta. Om alternativet PDF-export: visa vatten stämpel är aktiverat kommer texten som anges i textrutan för vattenstämpel att användas som vattenstämpel när PDF-förhandsgranskningsfilen exporteras. Observera att PDF-förhandsgranskningsfilen inte är en fil med full upplösning och endast är avsedd att användas som en förhandsgranskning.

Alternativet PDF-vattenstämpel är aktivt

Exportera projekt

Om du väljer det här alternativet exporteras en SSWPR-fil som motsvarar programmet. Den här filen kan öppnas på en annan enhet med desktop-programvaran installerad.

Knappen Exportera projekt i menyn Projekt

Från projektmappen är det också möjligt att exportera SSWPR-filen genom att klicka på knappen Export Project till höger om projektet. Ett fönster öppnas där du kan välja var och under vilket namn du vill spara SSWPR-filen som motsvarar projektet.

Importera projekt

För att importera ett projekt klickar du på knappen Import Project i det övre högra hörnet av mappen Project och väljer den SSWPR-fil som ska importeras. När projektet har importerats visas det i menyn Projects.