Gruppgallerier

Gruppgallerier

Förutom att skapa individuella gallerier kan du även skapa gallerier för gruppbilder som kan nås från alla individuella QR-gallerier. På så sätt kan alla deltagare beställa gruppbilder. För att konfigurera detta klickar du på Lägg till och väljer sedan Lägg till ett nytt gruppgalleri. Detta skapar ett gruppgalleri där du kan ladda upp de delade bilderna.

Gruppgalleri

Om du vill lägga till bilder i gruppgalleriet klickar du på Redigera för att öppna det. När du är inne i galleriet klickar du på Lägg till och väljer sedan Lägg till bilder och väljer den plats där gruppbilderna lagras för att ladda upp dem.

Som standard ärver gruppgalleriet inställningarna från det överordnade galleriet. Observera att det är möjligt att ställa in andra inställningar genom att klicka på knappen Försäljningsinställningar i gruppgalleriet och avmarkera Ärva inställningar för överordnat galleri. Du måste sedan tillåta dess beställning och konfigurera dess inställningar, så att du kan ställa in en annan prislista om du vill.