Granska projekt

Granska projekt

För flersidiga fotoprodukter som fotoböcker, kort eller kalendrar måste du granska alla sidor innan du lägger dem i varukorgen. På så sätt säkerställer du att resultatet blir som du vill ha det. Sidor som inte har granskats är markerade med rött för enkel identifiering. Klicka bara på dem för att kontrollera att alla delar är som de ska. Om några sidor inte har granskats visas dessutom ett varningsmeddelande när du försöker lägga till projektet i varukorgen, där du uppmanas att granska alla sidor.

För att underlätta granskningsprocessen visas knappen Granska projekt i den högra kolumnen, där alla sidor som behöver granskas visas.

Granska projektet

Om programmet identifierar potentiella problem, t.ex. tomma bildrutor, textrutor eller tomma sidor, kommer dessa att markeras i kolumnen Granska projekt innan de läggs till i varukorgen. För varje identifierat problem kommer olika lösningar att tillhandahållas:
Granska tar dig till den specifika sidan för inspektion, så att du kan undersöka problemet.
Ta bort dyker upp när en tom bildruta eller ett tomt textfält upptäcks. Om du klickar på detta tas det identifierade tomma elementet bort.
Ignorera är tillgängligt om en tom sida hittas. Om du klickar på Ignorera tas problemet bort från kolumnen Granska projekt.
Välj lämpligt alternativ för att säkerställa att din design uppfyller dina förväntningar. När alla sidor har granskats visas knappen Lägg i varukorg i menyn Granska projekt, så att du kan gå vidare med lugn och ro.