Menyn Beställningar

Photo Job - Menyn Beställningar

Menyn Orders visar alla beställningar som gjorts inom Photo Job, så att du effektivt kan spåra och hantera försäljningen. Du kommer åt menyn genom att klicka på knappen Beställningar i högerkolumnen i ett Photo Job. En kolumn till höger ger en snabb överblick över de beställningar och den vinst som genererats i fotojobbet. Detaljerad information presenteras i tabellformat:

Beställningar Meny inom fotojobb

Datum: Anger det datum då beställningen gjordes.
Grupper (gallerier): Anger den grupp där beställningen gjordes. Om du klickar på den öppnas motsvarande galleri.
Galleri: Visar det specifika QR-galleri där beställningen gjordes. Ett klick på det öppnar galleriet.
Namn: Visar namnet på den kund som gjorde beställningen.
Ordernummer: Detta är den unika identifierare som tilldelas varje kunds order, vilket gör det möjligt för dem att spåra sin order.
Fakturanummer: Visar referensnumret när en faktura genereras.
Orderstatus: Ger information om orderns aktuella status, t.ex. Levererad, I produktion, Avbokad eller Väntar på produktionsbild. I det senare fallet måste du vidta åtgärder för att slutföra ordern.
Totalt: Anger det belopp som din kund har lagt ut på ordern.
Din vinst: Indikerar det belopp som du har tjänat på ordern.

Det finns också en skiftnyckelikon som tar dig till menyn Orderhantering för den specifika ordern. Mer information finns i artikeln Orderhantering.
Observera att när du öppnar ordermenyn inom en grupp i ett fotojobb visas endast order från den gruppen.