Meny för kunder

Meny för kunder

Här hittar du en sammanställd lista över alla kunder som har registrerat sig i någon av grupperna inom fotojobbet. För att komma till den här menyn klickar du på knappen Kund i den högra kolumnen i ett fotojobb. Detaljerad information visas i en tabell enligt följande:

Kundmeny inom fotojobb

Datum: Visar det datum då kunden registrerades.
Fullständigt namn: Visar det fullständiga namn som kunden har angett.
Deltagare: Visar namnet på den deltagare som är kopplad till kunden.
Galleri: Visar den grupp som kunden har registrerat sig i och som är kopplad till ett galleri. Genom att klicka på detta öppnas det aktuella galleriet.
Gallerier (QR-kod): Visar det individuella QR-galleri som är kopplat till kunden. Om du klickar öppnas det individuella galleriet.
E-post: Visar kundens e-postadress.
Typ: Visar typ av registrering.
Postnummer: Visar det postnummer som kunden har angett.
Ort: Visar kundens stad, om kunden har angett den.
I den högra kolumnen hittar du funktionerna enligt följande:
Ladda ner csv-fil: Gör det möjligt att ladda ner en CSV-fil som innehåller alla registrerade kontakter.
Om du klickar på skiftnyckelikonen får du upp en meny med all kontaktinformation om kunden. Här kan du ändra den, lägga till ytterligare information och lägga till kunden i en kontaktgrupp om du vill.

Kontaktinformation för kund

Grupp Kundmeny

När du öppnar kundmenyn från en grupp i ett fotojobb visas något annorlunda information, som endast fokuserar på den specifika gruppen. I det här fallet visas inte fälten Deltagare, Gallerier (QR-kod), E-post och Typ. Istället kommer ytterligare information och funktioner att finnas tillgängliga:
Kontaktgrupp: Visar den kontaktgrupp som kunden tillhör, om en sådan finns.
Totalt: Visar det totala belopp som kunden har spenderat.
Om du klickar på skiftnyckelikonen öppnas det galleri som är relaterat till kunden.

Kundmeny inom en grupp

I den högra kolumnen hittar du också ytterligare funktioner:
Bifoga till en kontaktgrupp: Gör att du kan lägga till kontakter i en befintlig grupp.
Skapa en kontaktgrupp: Gör det möjligt att lägga till kontakten i en ny kontaktgrupp.