Felsökning

Felsökning

Ibland kan det uppstå problem med programvaran eller så kan ett felmeddelande visas. För sådana fall har vi skapat en steg-för-steg-felsökningsguide som du kan använda för att försöka åtgärda problemet. Den här guiden tar dig igenom processen för att identifiera möjliga problem och hitta lämpliga lösningar.

Som ett första steg rekommenderar vi att du tar bort de temporära filerna. I många fall kommer detta att lösa problemet. Om problemet kvarstår rekommenderar vi dock att du kontrollerar och överväger följande alternativ.

Radera tillfälliga data

 1. Öppna menyn Inställningar, som vanligtvis kan nås via kugghjulsikonen.
 2. Leta efter alternativet Radera tillfällig data och välj det.
 3. Markera alla tre alternativen: Radera tillfälliga data, Radera nedladdade mönster och Radera miniatyrbilder.
 4. Bekräfta raderingen genom att välja Radera nu.
 5. En dialogruta visas som anger att programvaran måste stängas. Vänligen stäng programvaran.
 6. Starta om programvaran för att slutföra processen.
  Om felmeddelandet visas igen kan du använda följande felsökningssteg:

Bilder kan inte visas/laddas

Om du har problem med att bilder inte visas eller laddas kan du använda följande steg för felsökning:

 1. Börja med att kontrollera att bilderna är sparade i ett filformat och en färgrymd som stöds.
 2. För att undvika eventuella behörighetsproblem kan du också försöka spara bilderna på skrivbordet som ett test.
 3. Kontrollera att dina mappar eller filnummer inte innehåller några emojis. Om de gör det löser du problemet genom att ta bort dem.

För macOS-användare, följ dessa ytterligare steg:

 1. Ge designprogrammet full åtkomst till din hårddisk. Du kan göra detta genom att gå till avsnittet Säkerhet > Sekretess > Full diskåtkomst i dina systeminställningar.
 2. I det avsnittet anger du designprogramvaran som ett program som ska ha full åtkomst till hårddisken. Genom att lägga till det här bör programvaran kunna komma åt dina bildkällor.
 3. Kontrollera att du har beviljat åtkomst till Apple Photos för Saal Design Program i inställningarna för ditt operativsystem. Du kan göra detta genom att gå till Systeminställningar > Sekretess och säkerhet > Bilder. Aktivera åtkomst till dina utskrifter för Saal Digital-appen i listan.

Du bör nu kunna komma åt dem.

Problem med åtkomst till bilder på NAS eller molnet

Problemet du står inför är att du inte kan nå eller visa bilder som är lagrade på din NAS (Network Attached Storage) eller i din molntjänst. Följ dessa steg för att åtgärda problemet:

Tilldela en enhetsbeteckning: Tänk dig din NAS eller molntjänst som ett digitalt lagringsutrymme. För att komma åt filer behöver din dator ett specifikt sätt att identifiera och nå det utrymmet, som en bokstav för ett specifikt rum. I det här fallet måste du tilldela en enhetsbeteckning till din NAS eller molnlagring, vilket är som att ge lagringsutrymmet ett unikt namn. Detta hjälper datorn att hitta och komma åt de bilder du vill ha.

Problem med att komma åt bilder på ett USB-minne

Om du har problem med att komma åt bilderna direkt från USB-lagringsenheten är en lösning att kopiera bilderna till en mapp på datorns interna lagringsutrymme. Du bör nu kunna komma åt dina bilder.

Fetstil och kursiv stil finns inte i alla teckensnitt

Vissa teckensnitt har inte stöd för fetstil eller kursivering. Detta beror på själva teckensnittet och är inte ett fel på programvaran. För att få fet eller kursiverad text bör du välja teckensnitt som erbjuder dessa stilar.

Filen kunde inte sparas

Om du får meddelandet Filen kunde inte spar as när du exporterar ett projekt eller skapar en PDF från ett projekt, se till att programvaran har fullständiga åtkomsträttigheter till den mapp där du vill spara filerna, eller välj en annan mapp.

För macOS-användare, följ dessa ytterligare steg:

 1. Ge designprogrammet full åtkomst till din hårddisk. Du kan göra detta genom att gå till avsnittet Säkerhet > Sekretess > Full Disk Access i dina systeminställningar.
 2. I det här avsnittet lägger du till designprogrammet som ett program som ska ha full diskåtkomst. Genom att lägga till det här bör programvaran kunna spara filerna.

Felmeddelande visas alltid på samma sida i ett projekt

Om du upplever problemet på specifika sidor kan du lösa det genom att följa dessa steg:

 1. Välj de berörda sidorna och radera allt innehåll från projektet. För att göra detta, navigera till den högra rutan och klicka på Sida. Välj sedan Markera alla för att markera alla element.
 2. Tryck på delete-tangenten på tangentbordet för att ta bort de markerade elementen. Se till att inga element finns kvar i avsnittet Lager.
 3. Byt sedan namn på de bildfiler som är kopplade till projektet. Kopiera och klistra sedan in innehållet, inklusive de omdöpta bildfilerna, textrutorna och andra element, tillbaka på sidorna.
 4. Spara slutligen projektet under ett nytt namn för att se till att ändringarna tillämpas.

Projektet visas som ogiltigt

Att ett projekt visas som ogiltigt kan bero på ett tillfälligt problem på din lokala dator när du sparar projektdata. Högerklicka på det berörda projektet. Du bör kunna öppna de senaste 5 säkerhetskopiorna av ditt projekt under Backup.

Projektvyn är tom

Har du sparat projekt i programvaran, men nu är din projektlista tom? Detta beror på att de lokalt sparade projekten inte längre kan hittas. Gå tillväga på följande sätt:

 1. Kontrollera projektmappen: Gå till programinställningarna och leta reda på sökvägen till projektmappen. Denna sökväg anger var dina projekt är lagrade.
 2. Kontrollera att sökvägen är korrekt: Kontrollera att sökvägen till projektmappen är korrekt och känd för programvaran.
 3. Ge åtkomst: Om du har flyttat projektmappen, t.ex. till en extern enhet, ska du se till att enheten är ansluten till ditt system. Programvaran behöver åtkomst för att visa projekten. Spara rätt sökväg i inställningarna.

Genom att följa dessa steg bör du kunna se dina projekt i projektvyn igen.

Saknade projekt efter byte av dator

Om du har bytt ut din gamla dator mot en ny måste du överföra alla tidigare skapade projekt som inte lagras online mellan det gamla och det nya systemet:

Exportera projektet lokalt:

 1. Öppna programmet och ladda det projekt du vill ha
 2. Klicka på Dela eller Exportera projekt i den övre menyraden
 3. Spara projektet som en SSWPRM-fil på en extern lagringsenhet

Importera projektet till den nya datorn:

 1. Se till att programvaran är installerad på den nya datorn
 2. Gå till Projekt i programvaran
 3. Klicka på Importera projekt och välj den tidigare exporterade SSWPRM-filen.

Viktig anmärkning: Om du inte har tillgång till din gamla dator och projekten inte är lagrade online kan vi tyvärr inte återställa dem.

Ordern kan inte laddas upp

Om du har problem med att ladda upp din order kan du gå igenom följande steg för att lösa problemet:

 1. Börja med att kontrollera din dators inställningar för att avgöra om en brandvägg eller ett antivirusprogram blockerar programvaran.
 2. Om du upptäcker att programvaran är blockerad måste du avblockera den i dessa program.
 3. Om du avblockerar programvaran bör du kunna ladda upp din beställning utan några ytterligare problem.
 4. Starta om ditt system helt om det inte fungerar. Om du har provat de föregående stegen och fortfarande inte kan ladda upp din beställning kan det vara bra att göra en fullständig omstart av systemet. En omstart av datorn kan ofta lösa tillfälliga problem eller konflikter som kan hindra uppladdningsprocessen från att fungera korrekt.

Genom att följa dessa steg bör du kunna lösa problemet med att du inte kan ladda upp din beställning.

Betalningsfönstret visas inte

När du försöker göra en betalning för din order ska ett fönster öppnas i din webbläsare där du kan slutföra betalningen. Vissa personer upplever dock ett problem där detta betalningsfönster inte visas. Följande felmeddelande visas: Betalningsfönstret öppnas i din standardwebbläsare. Vänligen slutför betalningen där.

Kontrollera att du har angett en standardwebbläsare i datorns inställningar. En standardwebbläsare är den som öppnas automatiskt när du klickar på en länk eller öppnar en webbsida. Om du inte har ställt in någon måste du välja din favoritwebbläsare och ställa in den som standard.

När du har ställt in din standardwebbläsare, stäng och öppna programvaran igen och försök att slutföra beställningsprocessen igen.

Om du följer dessa steg bör betalningsfönstret nu visas och du kan fortsätta med din betalning. Oroa dig inte, de artiklar du vill köpa kommer fortfarande att finnas i din varukorg, så du kommer inte att förlora dem under denna process.

Programvaran slutar svara eller hänger sig

Om du stöter på en situation där programvaran slutar att svara eller verkar vara frusen, är den rekommenderade lösningen att starta om systemet / datorn. Denna åtgärd är mycket effektiv för att lösa problemet i nästan alla fall.

Programvaran är mycket långsam eller det tar lång tid att komma åt bilder

Kan orsakas av anti-virus eller anti-malware-programvara, som kan avbryta filåtkomst och orsaka dessa problem. Du kan försöka inaktivera den specifika programvara du använder för att se om det löser problemet.

Vi rekommenderar dock starkt att du inte använder ett system utan korrekt antivirusprogram installerat.

Det går inte att installera eller starta program

Om du har problem med att installera eller starta skrivbordsprogramvaran ska du följa följande steg för att felsöka problemet:

 1. Kontrollera att programvaran är kompatibel med ditt operativsystem. Se till att ditt operativsystem uppfyller de minimikrav som anges av programvaran.
 2. Kontrollera om programvaran blockeras av din brandvägg eller ditt antivirusprogram.
 3. Om programvaran blockeras kan det bero på din brandvägg eller virusskanner/antivirusprogram. I sådana fall ska du avblockera programvaran i dessa program.

Genom att utföra dessa åtgärder bör du kunna lösa problemet med att det inte går att installera eller starta programvaran.

Programvaran startar i offline-läge

Om du upptäcker att programvaran bara startar i offline-läge, betyder det att den inte har tillgång till Internet. Mycket begränsad funktionalitet är tillgänglig när du arbetar i offline-läge eftersom programvaran kräver en internetanslutning för att fungera korrekt. Följ stegen nedan för att lösa problemet.

 1. Kontrollera datorns inställningar för att se om en brandvägg eller ett antivirusprogram blockerar programvarans åtkomst till Internet.
 2. Om du upptäcker att det blockerar programvarans åtkomst till Internet, kontrollera datorns inställningar. Om du upptäcker att programvaran blockeras av dessa program måste du ta bort blockeringen.
 3. Om du avblockerar programvaran i din brandvägg eller ditt antivirusprogram bör du kunna ansluta till Internet igen.
 4. När du har avblockerat programvaran bör den fungera korrekt.

Har du fortfarande problem?

Installera programvaran på en annan dator, exportera ditt projekt och importera det till det systemet. Kontrollera om eventuella problem som du upplevde är lösta. Om du fortfarande stöter på problem finns vi här för att hjälpa dig. Kontakta vår kundtjänst och lämna följande information:

 1. Beskriv de steg du tog fram till dess att felmeddelandet visades. Detta hjälper oss att förstå bakgrunden till problemet.
 2. Skicka oss en skärmdump av det problem du upplever.
 3. Informera oss om namn och version på ditt operativsystem. Denna information kommer att hjälpa oss att begränsa potentiella kompatibilitetsproblem.
 4. Förse oss med felloggen. För att komma åt felloggen klickar du på knappen Inställningar (kugghjulsikonen) i det övre högra hörnet av programmet. I fönstret som öppnas klickar du på knappen Öppna mapp med loggfil. Vänligen skicka oss alla loggfiler från de senaste 7 dagarna.

Genom att skicka denna information till vår kundtjänst via formuläret har vi bättre förutsättningar att undersöka problemet och ge dig den hjälp du behöver. Din information hjälper oss att förstå och lösa det problem du upplever. Tack för att du tog dig tid att förse oss med den begärda informationen.