E-posthistorik

E-posthistorik

Alla mottagna e-postmeddelanden sparas här och kan enkelt hämtas via menyn. E-postmeddelandena visas i en överskådlig tabell enligt följande:

Datum. Visar vilket datum e-postmeddelandet skickades. Om du klickar på detta kan du sortera e-postmeddelandena från äldst till nyast och vice versa.
Ämne. Visar ämnet för e-postmeddelandet.
Typ av e-post. Indikerar typen av e-postmeddelande, om tillämpligt.
Mottagare. Visar antalet mottagare som är kopplade till e-postmeddelandet.

Det är möjligt att söka efter ett e-postmeddelande efter ämne med hjälp av sökrutan i det övre högra hörnet.

E-posthistorik

Om du klickar på ett av e-postmeddelandena på fliken visas detaljerad information om det e-postmeddelandet:
Datum. Detta informerar dig om vilket datum e-postmeddelandet skickades.
Fullständigt namn. Visar namnet på den kontakt som tog emot e-postmeddelandet.
E-post. Visar e-postadressen som e-postmeddelandet skickades till.
Galleri. Visar det associerade galleriet, om tillämpligt.
Kontaktgrupp. Visar kontaktgruppen, om tillämpligt.

Innehåll i e-postmeddelandet

Om du klickar på någon av dessa flikar kan du visa innehållet i själva e-postmeddelandet.