Duplicera eller konvertera ett projekt

Duplicera eller konvertera ett projekt

Du kan skapa dina projekt från grunden eller du kan duplicera och till och med konvertera dem. Detta kan vara mycket användbart för att skapa olika produkter med samma innehåll eller för att skapa olika versioner med ändringar som du tycker är användbara, t.ex. olika storlekar. För att duplicera ett projekt måste du gå till panelen Projekt och välja det projekt du vill duplicera. En meny med flera alternativ visas till höger. Inom funktionsalternativen hittar du knappen Duplicera. Du kan också hitta Duplicera-knappen genom att klicka på projektets 3-punktsknapp.

Project options displayed

Om du klickar på den skapas automatiskt ett nytt identiskt projekt i din projektpanel. Observera att detta nya projekt inte har delats och ännu inte är tillgängligt för försäljning.

Duplicated project on panel

Om du vill konvertera detta nya projekt till en annan artikel klickar du på det för att visa de olika alternativen i den högra menyn. Här hittar du knappen Konvertera artikel nu.

Convert article button

När du klickar på den visas ett varningsmeddelande som informerar dig om att ändring av format, storlek eller antal sidor kan ändra innehållet. Nu måste du välja den produkt som du vill omvandla ditt projekt till.

Articles to convert the project

När artikeln väl är vald hittar du i panelen Projekt både det ursprungliga projektet och det duplicerade projektet som har konverterats till en annan artikel i panelen Projekt.

Same project different article

Observera att i den konverterade produkten har egenskaperna hos det ursprungliga projektet som du har utformat ändrats. Det är viktigt att du öppnar det konverterade projektet för att kontrollera att allt är som du vill ha det. För att göra detta klickar du på det konverterade projektet för att få upp högermenyn. Där måste du välja Redigera projekt. Det konverterade projektet öppnas så att du kan granska det och göra de ändringar du vill i den nya versionen.

Designer with converted project