Dina avräkningar

Dina avräkningar

Saal Photo Portal får ingen provision på försäljningen av dina bilder. Det innebär att vinsten från försäljningen av dina bilder går oavkortat till dig.

För digitala filer krediteras det absoluta pris du angett i sin helhet, för fotoprodukter krediteras det minus kostnaden för att skapa fotoprodukten.

Exempel på beräkning

Om till exempel kostnaden för en produkt är 100 och du bestämmer dig för att ange en vinst på 30%, kommer försäljningspriset att vara 130 och din vinst kommer att vara 30. Ingen avgift tillämpas av Photo Portal.

Försäljningspris: 130
Kostnad för en produkt: 100
Din vinst: 30

Återförsäljare:
Om du väljer att uppgradera ditt konto och bli återförsäljare får du dessutom 30 % rabatt på alla produkter. Om vi fortsätter med föregående exempel, om kostnaden för en produkt är 100 och du anger en vinst på 30%, vilket ger ett försäljningspris på 130, kommer dina intäkter att vara 60. Detta är 30 av den valda vinsten och 30 som representerar 30% rabatt för ditt återförsäljarkonto.

Försäljningspris: 130
Kostnad för en produkt: 70
Din vinst: 60

Utbetalning

Datumet då dina intäkter kommer att krediteras ditt utbetalningskonto hittar du i avsnittet Dina utbetal ningar i panelen Försäljning. Där hittar du också all detaljerad information om dina intäkter, grupperade per månad.

Du hittar en översikt för varje månad och kan ladda ner krediteringen direkt.

Vinsten kommer att krediteras den utbetalningsmetod som du har angett i avsnittet Betalningsmetod i Konton.