Dina avräkningar

Dina uppgörelser

Saal Photo Portal får inte någon provision på försäljningen av dina fotoprodukter. Det innebär att vinsten från försäljningen av dina bilder helt och hållet går till dig.

Exempel på beräkning

Om kostnaden för en produkt till exempel är 100 € och du bestämmer dig för att göra en vinst på 30 %, blir försäljningspriset 130 € och din vinst blir 30 €. Ingen avgift tas ut av Photo Portal.

Försäljningspris: 130 €
Kostnad för en produkt: 100 €
Din vinst: 30 €.

Saal Digital Professionellt konto:
Om du väljer att uppgradera ditt konto till ett Saal Digital Professional-konto får du dessutom 35 % rabatt på alla produkter. Om vi fortsätter med det tidigare exemplet, om kostnaden för en produkt är 100 € och du sätter en vinst på 35%, vilket ger ett försäljningspris på 130 €, blir dina intäkter 65 €. Detta är 30 € av den valda vinsten och 35 € som representerar 35% rabatt från ditt Saal Digital Professional-konto.

Försäljningspris: 130 €.
Kostnad för en produkt: 70 €
Din vinst: 65 euro

Utbetalning

Det datum då dina intäkter krediteras ditt utbetalningskonto hittar du i avsnittet Dina avräkningar i försäljningspanelen. Där hittar du också all detaljerad information om dina intäkter, grupperade per månad.

Du hittar en översikt för varje månad och kan ladda ner krediteringen direkt.

Vinsten kommer att krediteras den utbetalningsmetod som du har angett i avsnittet Betalningsmetod i Konton.

Reglering för småföretag

Små företag kan också använda vår portal regelbundet. I samtliga fall är det Saal Digital som utfärdar fakturan. Som småföretagare får du din vinst och behöver inte utfärda någon faktura.

 

Din språkinställning stämmer inte överens med språket på denna webbplats. Vänligen välj:

Din språkinställning stämmer inte överens med språket på denna webbplats. Vänligen välj: