Dina avräkningar

Dina avräkningar

Saal Photo Portal får ingen provision på försäljningen av dina bilder. Det innebär att vinsten från försäljningen av dina bilder går oavkortat till dig.

För digitala filer krediteras det absoluta pris du angett i sin helhet, för fotoprodukter krediteras det minus kostnaden för att skapa fotoprodukten.

Exempel på beräkning

Om till exempel kostnaden för en produkt är 100 kr och du bestämmer dig för att göra en vinst på 30 %, kommer försäljningspriset att vara 130 kr och din vinst kommer att vara 30 kr. Ingen avgift tillämpas av Photo Portal.

Försäljningspris: 130 kr.
Kostnad för en produkt: 100 kr.
Din vinst: 30 kr.

Återförsäljare:
Om du väljer att uppgradera ditt konto till ett Saal Digital Professional-konto får du dessutom 35 % rabatt på alla produkter. Om vi fortsätter med föregående exempel, om kostnaden för en produkt är 100 kr och du anger en vinst på 35%, vilket ger ett försäljningspris på 130 kr, kommer dina intäkter att vara 65 kr. Detta är 30 kr av den valda vinsten och 35 kr som representerar 35% rabatt från ditt Saal Digital Professional-konto.

Försäljningspris: 130 kr.
Kostnad för en produkt: 70 kr
Din vinst: 65 kr

Utbetalning

Datumet då dina intäkter kommer att krediteras ditt utbetalningskonto hittar du i avsnittet Dina utbetal ningar i försäljningspanelen. Där hittar du också all detaljerad information om dina intäkter, grupperade per månad.

Du hittar en översikt för varje månad och kan ladda ner krediteringen direkt.

Vinsten kommer att krediteras den utbetalningsmetod som du har angett i avsnittet Betalningsmetod i Konton.