Designlägen för fotoböcker

Designlägen för fotoböcker

När du designar en fotobok erbjuder programvaran olika designlägen att välja mellan. Varje läge har ett specifikt sätt att börja utforma din produkt och tillhandahåller olika automatiska verktyg för att snabbt och enkelt utforma din fotobok enligt dina behov. Observera att designlägen också är tillgängliga när du designar kalendrar.

När produkten har valts och materialalternativen har konfigurerats erbjuder programvaran dig tre olika designlägen. Beroende på hur mycket tid du har eller vill lägga på designen kan du välja mellan:
One Minute-läget, där produkten designas automatiskt och du kan göra ändringar när produkten väl är designad.
Comfort Designer-läget, där bilderna placeras på sidorna en efter en med hjälp av programmet.
Empty template-läget, där du designar produkten från grunden utan hjälp eller programvara.
Designlägen

Fotobok på en minut

Det här läget är perfekt om du vill utforma fotoboken så snabbt som möjligt. När du har valt det här läget visas ett fönster med olika designlinjer. Du kan filtrera dem efter kategori med hjälp av rullgardinsmenyn i det övre vänstra hörnet. Varje designlinje använder objekt som cliparts och bakgrunder i din fotobok enligt en viss stil. Klicka på en av dem för att välja den.

Designlinjer

Nästa steg är att välja alla foton som ska ingå i fotoboken. Observera att det finns en ruta Sortera efter i det nedre högra hörnet. Där kan du välja i vilken ordning bilderna ska läggas till i fotoboken. När du har lagt till alla bilder och valt önskad sortering i rutan klickar du på Nästa för att fortsätta.

En meny öppnas där du kan välja antal sidor. Programvaran ger en rekommendation baserat på det antal foton som tidigare valts. Ett specifikt antal sidor kan väljas i rutan längst ned. När antalet sidor har ställts in klickar du på Välj. Sidor kan läggas till eller tas bort senare i designern om det behövs.

Fönster för val av sidor

Desktop-programvaran bearbetar de valda parametrarna och skapar automatiskt fotoboken i enlighet med dessa. När boken har skapats är det nödvändigt att kontrollera alla sidor för att se till att allt är som önskat och göra eventuella ändringar.

Fotobok skapad med alternativet One Minute

Även om fotoboken redan är utformad är det möjligt att ändra alla objekt och bilder som redan är placerade, lägga till fler element eller ta bort dem. Du kan också lägga till text genom att klicka på knappen Add Text i toppmenyn och ändra layouten genom att öppna menyn Layout till höger och välja en annan. Det går även att ändra designlinjen för de layouter som visas genom att öppna rutan Design line och välja en annan.

I menyn Pages längst ned kan du navigera genom sidorna. Rödmarkerade sidor innebär att de ännu inte har kontrollerats. Alla sidor måste granskas. Från menyn Sidor kan du lägga till och ta bort sidor genom att klicka på respektive knapp till vänster. Du kan också ändra ordningen på sidorna genom att välja en sida i menyn längst ned och dra den till önskad position utan att släppa musknappen.

Bekväm design

I det här läget utformas produkten sida för sida med hjälp av programvarans hjälp. Det finns olika alternativ för att placera bilder på sidorna, samt layoutförslag som justerar objekt som redan har placerats. När det här läget har valts måste du välja en designlinje som layoutförslagen ska baseras på. Därefter väljer du antalet sidor för din fotobok. Sidor kan läggas till eller tas bort senare i designern. När du har valt antal sidor klickar du på knappen Välj. Designern öppnar fotoboken med de angivna specifikationerna och de tomma sidorna som är redo att formges.

Alternativ för bildplacering som visas i Comfort Designer-läget

Om du drar en bild från den vänstra kolumnen visas tre alternativ för att infoga bilden på sidorna. För att välja ett av dessa alternativ drar du bilden till önskat alternativ.

1. Ny layout. Bilden infogas i fotoboken med hjälp av en föreslagen layout. Detta tar hänsyn till eventuella bilder och element som redan finns på sidan. Trots den föreslagna layouten kan du välja en annan layout i menyn Layouter när detta alternativ har använts. Bilderna kommer automatiskt att anpassas till den nya layouten.

Nytt layoutalternativ valt med hjälp av Comfort Designer

2. Som bakgrund. Bilden placeras som bakgrund i fotoboken och fungerar som sådan genom att den täcker båda sidorna helt och hållet.

Bilden placeras som bakgrund med Comfort designer

3. Lägg till utan att ändra layouten. Bilden placeras i fotoboken där den släpps, utan att ändra några element som redan är placerade. Den måste placeras korrekt, antingen manuellt eller genom att välja en layout i menyn till höger.

Lägga till en bild utan att ändra layouten med Comfort Designer

Om du drar en bild från vänstermenyn till sidor med redan placerade bilder visas alternativet Ersätt bild ovanför dem. Om du släpper bilden på detta alternativ kommer den befintliga bilden att ersättas med den nya.

Tom mall

I detta läge utformas fotoboken från grunden. Med hjälp av de många verktyg som programmet erbjuder är det möjligt att lägga till bilder, fyllningsrutor, texter, cliparts, bakgrunder och konfigurera dem efter designens behov. Observera att detta läge inte erbjuder några förslag eller hjälp från programmet. Vi rekommenderar därför att du använder något av de andra lägena så att du kan få förslag och hjälp med att placera bilderna på sidorna och utnyttja alla möjligheter som erbjuds av de olika designverktygen i programmet.

Särskilda omslag

Du kan lägga till bilder och logotyper på glänsande, matta och vita konstläderomslag. För andra specialomslag kan dock endast text och clipart läggas till; bildfiler kan inte användas på grund av materialets beskaffenhet. Alternativt kan du välja en fotobok från Professional Line med omslag i akryl eller borstad metall för att skräddarsy ditt omslag.