Utskrifter

Utskrifter

I produktsektionen hittar du ett brett utbud av produkter, inklusive fotoutskrifter, konstutskrifter, passfoton, fotoset och mycket mer. Ta reda på hur du beställer dessa produkter individuellt eller i bulk.

När du har valt dina artiklar öppnas ett fönster där du kan lägga till dina bilder. Du kan helt enkelt dra och släppa bilder i fönstret eller klicka på knappen Lägg till bilder för att välja foton från din enhet eller någon online-källa. Om du tidigare har sorterat ditt bildurval och vill behålla samma organisation ska du dra och släppa bilderna i samma ordning. När du har valt dina bilder trycker du på knappen Nästa.

Lägg till bilder-fönstret

Ett produktvalsfönster visas som visar den tidigare valda produkten. Du har dock möjlighet att välja en annan produkt från den vänstra kolumnen, som listar alla tillgängliga enbildsprodukter. I den mellersta kolumnen kan du konfigurera specifika alternativ som finish eller format för den valda produkten.

Fönster för val av produkt

I den högra kolumnen visas alla foton som du har valt och lagt till. Du kan justera antalet kopior för varje foto genom att ändra värdet under det. Du kan antingen klicka på minus- eller plusikonen eller ange antalet manuellt. Om du vill ange samma antal kopior för alla valda foton anger du önskat antal i rutan Antal längst ned i menyn. Du kan också ändra antalet kopior senare.

Varje foto åtföljs av en färgad ruta i det övre vänstra hörnet som indikerar bildkvaliteten baserat på den valda produkten. Om funktionen Bildförbättring är aktiverad kommer en trollstavsikon att synas i denna ruta. Du kan aktivera eller inaktivera bildförbättring genom att klicka på denna ruta. Om du håller muspekaren över rutan visas bildkvalitet och status för bildförbättring.

Håll muspekaren över bilden

Om du klickar på en bild öppnas ett fönster med information och verktyg för att redigera bilden. Till vänster hittar du knappar med relevanta verktyg, till höger ser du en förhandsvisning av bilden med dess beskärningsram, vilket illustrerar bildrutan. För att ändra bildrutan flyttar du muspekaren över de små rutorna i den blå ramen tills markören ändras till en dubbelpil. Håll ned musknappen och dra markören i sidled för att ändra storlek på rutan. För att flytta bildrutan, håll muspekaren över den tills markören ändras till ett kors, håll sedan ned musknappen och dra bilden till den nya positionen.

Fönstret Redigera bild

Grundläggande: Detta avsnitt är valt som standard. Här har du verktyg för att vända bilden antingen vertikalt eller horisontellt, rotera den 90 grader och välja ett rutnät. Du kan välja mellan tredjedelsregeln, gyllene snitt et eller inget rutnät.
Filter: Om du klickar på det här alternativet får du upp en komplett uppsättning filterverktyg. Du kan justera ljusstyrka, kontrast, mättnad och nyans, eller till och med välja färgläggning.
Pro: Här hittar du detaljerad information om bilden och dess histogram. Du kan också markera eller avmarkera bildförbättringsfunktionen och kontrollera bildkvaliteten.
Klicka på Nästa för att spara ändringarna eller Avbryt för att kasta dem.

När du är klar med konfigurationen av produkten klickar du på Nästa. Alla valda bilder visas på en flik med fotoproduktens namn. Du kan visa eller dölja bilderna genom att klicka på pilen till vänster om produktnamnet. Genom att klicka på menyknappen med tre punkter till höger om produktnamnet får du tillgång till alternativ för att radera fliken eller konvertera artikeln. På samma sätt som i föregående fönster kan du justera antalet foton, kontrollera kvaliteten, aktivera bildförbättring och öppna ompositioneringsfönstret genom att dubbelklicka på fotot.

Fotoutskrifter valda

För att välja bilder från detta fönster, bocka i rutan Välj. Du kan markera så många bilder som du vill. Knapparna Ändra artikel och Ta bort vald blir aktiva när ett foto har valts, så att du kan utföra önskade åtgärder.

Valda foton

Om du vill lägga till fler bilder i samma artikel eller lägga till en ny artikel klickar du bara på knappen Lägg till bilder längst upp till höger och följer samma process. När du är klar klickar du på Lägg till i varukorgen.

Flera produkter tillagda