Text

All text som läggs till i en fotoprodukt, oavsett om den läggs till genom att klicka på knappen Lägg till text i designerns toppmeny eller redan ingår i en vald layout, kan anpassas. För att konfigurera utseendet på en text klickar du på knappen Textredigerare högst upp i den valda texten.

Knapp för textredigerare

Textredigeraren visar de tillgängliga verktygen överst och textinnehållet nedanför. Här kan du redigera och ändra din text efter behov.
Typsnitt: I rutan Font kan du välja mellan en mängd olika tillgängliga typsnitt för din fotoprodukt. Klicka på önskat teckensnitt för att välja det.
Fontstorlek: I rutan Fontstorlek finns en lista över textstorlekar. Klicka på en storlek för att tillämpa den på texten. Alternativt kan du skriva in önskad storlek direkt i rutan Fontstorlek och trycka på Enter. Bredvid det här fältet finns knappar som gör att du kan öka eller minska storleken på teckensnittet punkt för punkt. Observera att vissa teckensnitt kan vara begränsade i storlek beroende på vilken yta som valts.
Linjehöjd: Radavståndet i textrutan är som standard inställt på automatiskt, beroende på textstorlek. Om du vill anpassa radavståndet öppnar du fältet Radhöjd och väljer ett specifikt värde. Alternativt kan du ange önskat avstånd direkt i samma fält och trycka på Enter.

Textredigerare

Teckenstilar: Stilalternativ som Fet, Kursiv och Understruken finns tillgängliga för att förbättra din text. Observera att vissa teckensnitt inte stöder fetstil eller kursiv stil. Detta beror på själva teckensnittet och är inte ett fel på programvaran. För att få fet eller kursiv text bör du välja teckensnitt som erbjuder dessa stilar.
Justering: Du kan justera texten horisontellt (vänster, mitt, höger eller högerställd) och vertikalt (överst, mitt eller underst) i textrutan.

Text med aktiverade stilar

Textfärg: För att ändra textfärg, klicka på rutan Textfärg. Då visas en färgmeny med flera alternativ. För ett bredare urval av färger, klicka på Färgval som öppnar ett fönster med en utökad färgpalett och en ruta för att ange ett specifikt HEX-värde. Observera att valet av textfärg endast påverkar själva texten, inte bakgrunds- eller markeringsfärgen.
Bakgrundsfärg : I denna ruta kan du fylla hela textrutan med en specifik färg.
Markeringsfärg : Denna ruta lägger till en bakgrundsfärg bakom texten. Markeringsfärgen kommer att överlagra bakgrundsfärgen om båda är valda.

Färgad text med markerings- och bakgrundsfärg

Automatisk teckenstorlek: Du hittar denna funktion längst ner i textredigeringsfönstret. Om funktionen är aktiverad och textrutan ändras till en mindre storlek än den ursprungliga textstorleken kommer textstorleken automatiskt att justeras så att den syns i rutan. När du har konfigurerat din text klickar du på OK för att tillämpa ändringarna på din fotoprodukt.

Färgad text placerad på fotobok

Du kan ändra textkonfigurationen så många gånger du vill genom att klicka på knappen Textredigerare igen.

Text på fotobokens rygg

När du skapar en fotobok kan du lägga till text på bokryggen. Skriv och anpassa din text på Omslaget, markera den sedan och klicka på knappen Position till höger. Under avsnittet Justera hittar du knappen På bokryggen. Om du klickar på den placeras din text automatiskt på omslagets rygg. Tänk på detta för att säkerställa korrekt visning:

  • Använd knappen På bok ens rygg för att undvika manuell positionering.
  • Placera aldrig textrutan utanför ryggens invändiga viklinjer. Observera dock att viklinjerna i förhandsgranskningen är orienteringshjälpmedel, inte exakta referenser.
  • Centrera texten i Textredigeraren så att den är centrerad på bokryggen.

Text på fotobokens rygg